הדפסה

בית משפט השלום בהרצליה ת"א 35653-03-18

בפני
כבוד ה שופט יוסי ברכיה

התובע:
פלוני

נגד

הנתבעות:

  1. קומסקו בע"מ
  2. כלל חברה לביטוח בע"מ

החלטה

אני ממנה בזאת את ד"ר פריטש תמיר כמומחה רפואי בתחום האורטופדי. המומחה יעיין במסמכים הרפואיים אשר יומצאו לו ע"י ב"כ בעלי הדין, יבדוק את התובע ויקבע ממצאים לגבי מצבו הרפואי בעקבות התאונה מיום 17.4.2013 ובמיוחד יקבע:
א. האם לוקה התובע כיום בנכות, ואם כן – לאיזו תקופה ומהו שיעור הנכות.
ב. מהן הנכויות הזמניות שיש לקבוע לתובע ולאילו תקופות.
ג. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבו בעתיד.
ד. מהן המגבלות התפקודיות של התובע, אם בכלל, ובמיוחד בשים לב לעבודתו ולמקצועו.
ה. האם יהיה התובע זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן – מהם סוגי הטיפולים ומהי העלות המשוערת של הטיפולים האלה לפי המחירים הנכונים להיום.
ו. המומחה יתייחס, בין השאר, לקשר שבין התאונה לבין מצב התובע נכון להיום.

ב"כ בעלי הדין ימציאו למומחה הרפואי את כל המסמכים הרפואיים המצויים תחת ידיהם והנוגעים לתובע, בתוך 30 ימים מהיום.
בשכר טרחת המומחה תשאנה בשלב זה הנתבעות.
הנני קוצב את שכרו של המומחה בסך של 4,500 ₪ בתוספת מע"מ.
המומחה מתבקש ליתן חוות דעתו תוך 90 יום ורק לאחר ששכר טרחתו ישולם, כאמור.
ב"כ התובע ימציא העתק החלטתי למומחה.
ככל שלא יסתיים התיק בהסדר בין הצדדים, התובע יגיש תחשיב נזק אליו הוא יצרף את כל האסמכתאות שברצונו להסתמך עליהן, עד ליום 1.8.19. הנתבעות תגשנה את תחשיב הנזק מטעמן, לרבות אסמכתאות עד ליום 1.9.19.

ניתנה היום, כ"ד אדר ב' תשע"ט, 31 מרץ 2019, בהעדר הצדדים.