הדפסה

בית משפט השלום בהרצליה ת"א 27687-09-18

בפני
כבוד ה שופט יעקב שקד

תובע/ מבקש

דן לאופר

נגד

נתבע/ משיב
עודד ישראלי

החלטה

בפניי בקשת התובע למחיקת חלקים בתצהיר עדות ראשית מטעם הנתבע.

התובענה עוסקת במחלוקת כספית בין הצדדים, כפי שתוארה בהרחבה בכתבי הטענות, והנוגעת בעיקר לחלקו הנטען של התובע בשכר טרחה שהנתבע נטל בטיפול בעניין משפטי בייצוג לקוחות (" רבע הדר", כפי שמכונה בכתבי הטענות).

הצדדים הגישו ראיות. התובע מבקש כעת למחוק חלקים מסוימים מתצהיר הנתבע. הנתבע השיב לבקשה וכן הוגשה תגובה לתשובה. על מנת שלא להרחיב יתר על המידה, דבר שייעשה בפסק דין, אדון בסעיפים השנויים במחלוקת ואכריע לגביהם בלבד.

ביחס לבקשת התובע למחוק סעיפים 2-12 לתצהיר הנתבע.

הנתבע הסכים בתשובתו למחיקת סעיפים 2-9 לתצהיר עדותו. התובע בתגובה ביקש הכרעה על כל פנים. אין מקום להכרעה נוכח הסכמת הנתבע. בית המשפט אינו עוסק בעניינים תיאורטיים. כאמור, ונוכח ההסכמה, סעיפים אלו יימחקו.

ביחס לסעיפים 10-12 לתצהיר הנתבע.

הנתבע טען כי הנאמר בסעיפים אלו רלוונטי לנטען בכתבי הטענות. לשיטתו, בכתב ההגנה הכחיש הנתבע את מיומנות התובע ויכולתו המקצועית ובסעיפים 10-12 לתצהיר ביסס טענותיו בהקשר זה, לפי שיטתו. התובע טען בתשובה לתגובה כי הנתבע לא הסביר מה הבסיס המשפטי שיצדיק את טענותיו.

בעניין זה אני מקבל את טענת התובע. כלל לא ברור מה הקשר בין הנטען בסעיפים אלו, שכל כולם עוסקים בעניינים צדדיים שלא קשורים למחלוקת, לבין הבירור הכספי-חוזי בין הצדדים ביחס " לרבע הדר" וליתר הטענות בכתבי הטענות. טענות אלו לא בא זכרן בכתב ההגנה, וגם לא יכלו להופיע בו, שכן המדובר בע ובדות (נטענות) שארעו לאחר הגשתו ובמהלך ההתדיינות. אם חפץ הנתבע , היה יכול להגיש בקשה לתיקון כתב ההגנה, דבר שלא עשה. לפיכך, סעיפים אלו יימחקו.

אשר לסעיף 18 לתצהיר הנתבע.

בסעיף זה טען הנתבע כי ב"כ נתיבי ישראל עדכן אותו כי ועדת הפיצויים של חברת נתיבי ישראל החליטה על פיצוי אחיד לכל בעלי החלקות באזור. סכום הפיצוי הינו אחיד ולא קשור לזהות השמאי. דבר זה שולל, לטענת הנתבע, את גרסת התובע כי הפיצויים ששולמו לגב' הדר (" רבע הדר") קשורים לתביעה בה היה מעורב התובע. התובע טען כי טענה זאת לא נזכרה בכתב ההגנה והיא נשענת על עדות מפי השמועה. הנתבע טען כי לא מדובר בהרחבת חזית.

הפכתי בכתב ההגנה ולא מצאתי כי עניין זה נטען בפירוש. זאת ועוד, המדובר בעדות מפי השמועה וככזו היא איננה קבילה . לפיכך, אף סעיף זה יימחק.

בנוגע לסעיף 36 לתצהיר הנתבע.

הסעיף מתייחס בעיקר לפירוש של מייל שהוחלף בין הצדדים. במייל נזכר כי: "הרבע הזה לא נכנס לוועדת הפשרות ולכן אבוד". בסעיף 36 לתצהירו טען הנתבע כי מדובר במייל על רבע מהזכויות של יורשי המנוח דעבול ז"ל, ולא חלקו של " הדר", אשר שנוי במחלוקת כספית בין הצדדים. התובע טוען בבקשתו כי עניין זה אכן נזכר בחילופי מכתבים בין הצדדים טרם הגשת התביעה אך הנתבע "זנח" טענה זאת בכתב ההגנה וכעת שב להזכירה בתצהיר עדותו. הנתבע טען כי עניין זה נזכר בסעיף 35 לכתב ההגנה. התובע השיב כי לא מצא טענה זאת בכתב ההגנה.

עיון בסעיף 35 לכתב ההגנה מעלה כי טענה זאת נזכרה בכתב ההגנה. על כן טענת התובע בהקשר זה נדחית מכל וכל.

באשר לטענות שנזכרו בבקשה ותשובה כי יש לתמוך הטענות בתצהיר הרי שאין בדעתי לקבל טענות אלו באשר מדובר בעניינים משפטיים שניתן להכריע בהם ללא צורך בירור עובדתי.

מאחר והתוצאה אליה הגעתי היא כי יש למחוק סעיפים מסוימים מתצהיר הנתבע ואילו טענת התובע בקשר לסעיף 36 לתצהיר נדחתה, הרי שהוצאות הבקשה יובאו בחשבון בתום ההליך.

ניתנה היום, א' אייר תשע"ט, 06 מאי 2019, בהעדר הצדדים.