הדפסה

בית משפט השלום בהרצליה ת"א 27397-02-17

בפני
כבוד ה שופט יוסי ברכיה

התובע:
פלוני

נגד

הנתבעים:

  1. יצחק בטאן
  2. כלל חברה לביטוח בע"מ

החלטה

הצדדים יגישו תצהירי עדות ראשית ותיקי מוצגים:
התובע - עד ליום 1.1.20.
הנתבעים - עד ליום 1.3.20.
לתצהירים יצורפו מלוא המסמכים, לרבות חוות דעת, כשהם ממוספרים באורח רציף.
לא תותר הגשת מסמכים שלא צורפו לתיק המוצגים.
בקשות לקבלת תעודות עובד ציבור יוגשו בתוך 45 ימים מהיום.
יש להגיש תצהירי חוקרים ללא דו"חות חקירה. דו"חות חקירה יוגשו לאחר סיום פרשת התביעה.
יש לפרט זהות עדים שלא ניתן להגיש תצהיריהם ולהגיש בקשה לזימונם, כולל תמצית עדותם הצפויה ותצהיר תומך.
התנגדויות לקבילות מסמכים ועדויות יוגשו בתוך 15 ימים מקבלתן. הימנעות ממסירת הודעה כאמור, תחשב הסכמה מהיבט הקבילות.
חוו"ד מומחים יוגשו ללא חקירה נגדית, זולת אם הודיעו הצדדים בהתאם לדין ובמסגרת תצהיריהם על כוונה לחקור מומחים כנדרש בדין.
זימון מומחה לעדות יותנה בהפקדת שכרו בסך 2,000 ₪ +מע"מ בקופת בית-המשפט.
בהתאם להוראות מנהל בתי המשפט בדבר הגשת כתבי בית-דין ולתקנות סדר הדין האזרחי  - בעל דין המגיש תצהיר ותיק מוצגים בין כעותק נייר ובין באופן אלקטרוני יגיש לבית המשפט עותק אחד נוסף, מודפס בנייר, ויסמן את הנספחים לו בספרות ובאמצעות דגלוני סימון באופן שיהיה ניתן לאתרם בקלות.
אני קובע את התיק לישיבת הוכחות, לאחר הגשת ראיות ליום 2.6.20 בשעה 09:30.

ניתנה היום, כ"ד תשרי תש"פ, 23 אוקטובר 2019, בהעדר הצדדים.