הדפסה

בית משפט השלום בהרצליה ת"א 23133-03-16

לפני
כבוד ה שופט גלעד הס

התובעים

  1. אפרת ביכלר
  2. אופיר ביכלר

נגד

הנתבעים

  1. משה בובליל
  2. דוד בובליל

החלטה

קדם משפט בתיק זה יתקיים לפני ביום 29.11.2018, בשעה 09:30.

לקדם המשפט יתייצבו בעלי הדין באופן אישי.

ניתן בזה צו גילוי ועיון במסמכים הדדי בתוך 45 יום מהיום.

כל צד הרוצה לשלוח שאלון לצד שכנגד יעשה כן בתוך 30 יום מהיום והצד שכנגד ישיב על השאלון בתוך 30 יום מיום קבלת השאלון.

כל בקשה תוגש לתיק בית המשפט ובמישרין לצד שכנגד לא יאוחר מ - 45 יום לפני ישיבת קדם המשפט. תשובה ותגובה תוגשנה בהתאם לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד - 1984.
בקשות אשר תוגשנה לאחר מועד זה, לא תתקבלנה.

על מנת לייעל את הדיון ולחסוך בזמן, מציע בית המשפט כי ימונה באופן מידי מומחה מטעם בית המשפט אשר יחווה דעתו המקצועית על המחלוקות המקצועיות העולות מכתבי הטענות. ככל שימונה מומחה כאמור, תשמר הזכות לצדדים להגיש למומחה חוות דעת מטעמם וכן לשמור על זכותם ביחס לחוות דעתם.

הצדדים יודיעו על עמדתם ביחס למינוי מומחה כאמור עד ליום 05.07.18.
תז"פ 06.07.2018.
ניתנה היום, ח' תמוז תשע"ח, 21 יוני 2018, בהעדר הצדדים.