הדפסה

בית משפט השלום בהרצליה ת"א 23121-10-18

בפני
כבוד ה שופט יוסי ברכיה

התובעת:
פלונית

נגד

הנתבעות:

  1. עוגן הסעות תמם 2011 בע"מ
  2. כלל חברה לביטוח בע"מ

החלטה

אני ממנה בזאת את פרופ' אורן פרוכטר כמומחה רפואי בתחום מחלות הריאה. המומחה יעיין במסמכים הרפואיים אשר יומצאו לו ע"י ב"כ בעלי הדין, יבדוק את התובעת ויקבע ממצאים לגבי מצבה הרפואי בעקבות התאונה מיום 1.6.2017 ובמיוחד יקבע:
א. האם לוקה התובעת כיום בנכות, ואם כן – לאיזו תקופה ומהו שיעור הנכות.
ב. מהן הנכויות הזמניות שיש לקבוע לתובעת ולאילו תקופות.
ג. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבה בעתיד.
ד. מהן המגבלות התפקודיות של התובעת, אם בכלל, ובמיוחד בשים לב לעבודתה ולמקצועה.
ה. האם תהיה התובעת זקוקה לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן – מהם סוגי הטיפולים ומהי העלות המשוערת של הטיפולים האלה לפי המחירים הנכונים להיום.
ו. המומחה יתייחס, בין השאר, לקשר שבין התאונה לבין מצב התובעת נכון להיום.
ז. תשומת לב המומחה כי בתיק זה קיימת חוות דעת אורטופדית וכן מונה מומחה נוסף בתחום רפואת הכאב.
ח. המומחה יחווה דעתו בצורך במינוי מומחה נוסף בתחום כירורגית בית החזה.

ב"כ בעלי הדין ימציאו למומחה הרפואי את כל המסמכים הרפואיים המצויים תחת ידיהם והנוגעים לתובעת, בתוך 30 ימים מהיום.
בשכר טרחת המומחה תישא, בשלב זה, הנתבעת 2.
הנני קוצב את שכרו של המומחה בסך של 5,000 ₪ בתוספת מע"מ.
המומחה מתבקש ליתן חוות דעתו תוך 90 יום, ורק לאחר ששכר טרחתו ישולם, כאמור.
ב"כ התובעת ימציא העתק החלטתי למומחה.
ככל שלא יסתיים התיק בהסדר בין הצדדים, התובעת תגיש תחשיב נזק אליו היא תצרף את כל האסמכתאות שברצונה להסתמך עליהן, עד ליום 22.2.20. הנתבע ות תגשנה את תחשיב הנזק מטע מן, לרבות אסמכתאות עד ליום 22.3.20.

ניתנה היום, כ"ד תשרי תש"פ, 23 אוקטובר 2019, בהעדר הצדדים.