הדפסה

בית משפט השלום בהרצליה ת"א 20990-04-18

בפני
כבוד ה שופט יעקב שקד

תובעות/ משיבות

  1. א.ב.ן. פסגות בע"מ
  2. סמארטק סליקה ובקרה בע"מ

נגד

נתבעת/מבקשת
איקס וואן ניהול נתונים בע"מ

החלטה

בקשה לתיקון כתב ההגנה.

בהחלטה מפורטת שניתנה ביום 11.2.19 לגבי מספר עניינים שעמדו במחלוקת בין הצדדים, עמדתי על הרקע למחלוקת בתובענה, ואין לי אלא לחזור על הדברים בקצרה.

המדובר בתובענה בסך כ-809,000 ₪ הנסובה אודות מסכת הסכמים בין הצדדים הנוגעת לשיתוף פעולה במתן שירותים לעסקים לצורך הפקדות מעסיקים בתחום הביטוח הפנסיוני. לשיטתן של התובעות, הן הפנו לנתבעת מעסיקים והנתבעת הייתה אמורה להעמיד מערך תפעולי של שירותי סליקה לכספי הפנסיה המופקדים על ידי המעסיקים. התובעות טוענות כי הוסכם על חלוקה מסוימת של ההכנסות וכי הנתבעת הפרה הסכמות אלו ונותרה חייבת להן סכום גבוה.

עוד ציינתי בקצרה בהחלטה כי הנתבעת הכחישה הכחשה גורפת, אם כי סתמית ולא מפורטת, את טענות התובעות, והתמקדה בטענות שלפיהן הבעלים של התובעת 1 ובעל השליטה בתובעת 2 גזל את חלקה של הנתבעת במניות התובעת 2. כמו כן נטען כי התובעת 2 השתמשה שימוש אסור בסימן מסחרי, הופרה תניית אי תחרות וטענות נוספות.

בעניין טענות הנתבעת התנהל הליך בין הצדדים בבית המשפט המחוזי בתל אביב (המחלקה הכלכלית), במסגרתו הנתבעת תבעה את התובעות ונתבעים נוספים.
בדיון שהתקיים ביום 18.11.18 הסכים ב"כ התובעות להצעת בית המשפט להמתין למתן פסק דין בהליך הנוסף בבית המשפט המחוזי, שכן באותה עת התיק בהליך הנוסף היה בשלב סיכומים.

ביום 6.2.19 ניתן פסק הדין בבית המשפט המחוזי. עיון בפסק הדין העלה כי תביעת הנתבעת כנגד התובעות נדחתה (להלן – פסק הדין במחוזי).

הצדדים התייצבו לדיון מספר ימים לאחר מכן ביום 11.2.19. הנתבעת עמדה על קבלת החלטה ביחס לבקשותיה בעניין סילוק התביעה מחמת חוסר סמכות עניינית ומקומית ועוד, וכן לחיוב התובעות בערובה להוצאות. כאמור, בו ביום ניתנה החלטתי המפורטת בבקשתה.

ביום 8.4.21 הגישה הנתבעת בקשה לעיכוב הליכים עד להכרעת בית המשפט העליון בערעור על פסק הדין שניתן בבית המשפט המחוזי. ביום 19.5.19 הודיעה התובעת כי היא נותנת הסכמתה לעיכוב המבוקש, וניתנה החלטה המורה כי ההליכים יעוכבו כמוסכם עד לקבלת הודעה אחרת (החלטה מיום 19.5.19).

ביום 13.4.21 הודיע ב"כ התובעות על מתן פסק דין בבית המשפט העליון, בו נדחה ערעור הנתבעת, וביקש חידוש ההליכים. ההליך נקבע לדיון בפני ליום 12.5.21.

ביום 10.5.21 הגישה הנתבעת את בקשתה המונחת בפני כעת לתיקון כתב ההגנה. ניתנה החלטה כי בנסיבות העניין הדיון יידחה ליום 13.9.21, וכן ניתנה זכות תגובה לתובעת. התובעת השיבה לבקשה, תשובה שהובאה בפניי רק היום, ומכאן ההחלטה.

בבקשת הנתבעת נטען כי בפסק הדין במחוזי נקבעו ממצאים עובדתיים חלוטים משמעותיים המהווים השתק פלוגתא בין הצדדים.

נטען כי למעשה טענות עובדתיות של התובעות בתביעתן נדחו, תוך פירוט הטענות, בין היתר כי בית המשפט המחוזי קבע כי הוסכם שהפעילות המשותפת תבוצע באמצעות חברה שתוקם ע"י הנתבעת והתובעת 1, כי התובעת 2 היא החברה שהתכוונו הצדדים להקים לצורף ביצוע הפעילות, כי בין הצדדים לא נכרתו שני הסכמים שונים, כי הצדדים סיכמו ביניהן במפורש מהן הוצאות התפעול להן זכאית הנתבעת וכי במנגנון ההתחשבנות לגביו טענו התובעות אין כל היגיון עסקי.

כן ביקשה הנתבעת להגיש כתב תביעה שכנגד על בסיס ממצאי פסק הדין המחוזי.

התובעת התנגדה למבוקש וטענה בין היתר כי מאז פסק הדין במחוזי ולאחר עיכוב ההליכים לא נקבע כל ממצא עובדתי חדש, ועל כן לא ברור מדוע הנתבעת לא הגישה בקשתה בסמוך למתן פסק הדין. כן נטען כי לא ברור כיצד הקביעות שניתנו בבית המשפט המחוזי יש בהן כדי להשפיע או לשנות מהגנת הנתבעת. כך גם ביחס לפסק הדין בבית המשפט העליון בו לא נקבע כל ממצא עובדתי חדש, ועוד.

הכרעה: תחילה אציין כי ביחס לטענת התובעות כי הנתבעת הייתה צריכה להגיש בקשתה לתיקון כתב ההגנה בסמוך למתן פסק הדין בבית המשפט המחוזי, הרי שאין לקבל טענה זאת, ולו מהטעם שהצדדים הסכימו לעיכוב ההליכים עד להכרעה בבית המשפט העליון, דבר סביר בנסיבות העניין, כאשר לאחר מתן פסק הדין בבית המשפט העליון הגישה הנתבעת בקשה, ואין לקפח זכותה בעניין מיצוי טענותיה, בשל העיכוב המוסכם.

לגוף העניין, ומבלי לקבוע מסמרות בשלב זה, עיון בפסק הדין של בית המשפט המחוזי הנושא 40 עמודים, מעלה כי נקבעו בו לכאורה ממצאים ביחס למחלוקת בין הצדדים, מלבד מדחיית תביעת הנתבעת (שם התובעת).

אין בידי לקבוע כעת, בטרם נפרשו כל הטענות, מה בקביעות וממצאי בית המשפט המחוזי יכול להשליך בוודאות על הקביעות שיינתנו במסגרת הליך זה, אך די בעיון כללי כדי לראות כי יש בפסק הדין במחוזי התייחסות אף להסכמים מושא התביעה דנן.

בשל כך, וכן בשל הצורך לקבל תמונה מלאה על המחלוק ות והפלוגתות בין הצדדים, אתיר לתקן את כתב ההגנה באופן שיכלול טענות העולות ממצאים שנקבע בפסק דינו של בית המשפט המחוזי, בלבד.

ביחס להגשת התביעה שכנגד, מאחר ונטען כי הנזקים שנגרמו לנתבעת נובעות ממצאי פסק הדין בבית המשפט המחוזי, יש להתיר הגשת תביעה שכנגד, אשר כאמור תהיה מוגבלת לממצאים שנקבעו והנובע מהם .

אציין שוב, הליך זה החל אמנם כבר בחודש אפריל 2018 אך עוכב בהסכמת הצדדים בשל הליכים מקבילים בבית המשפט המחוזי והעליון. עם זאת, ועל מנת לקדם את התיק, ראיתי לנכון לקבוע מועדים קרובים לצורך קידום ההליך מהר ככל הניתן:

כתב הגנה וכתב תביעה שכנגד עד ליום 15.10.21.
כתב הגנה שכנגד יוגש עד ליום 15.11.21.
גילוי ועיון יבוצעו הדדית עד ליום 15.12.21.
כל בקשה בעניין מקדמי תוגש עד ליום 21.12.21.

בנסיבות, אין צו להוצאות.
הדיון יידחה ליום 30.12.21 שעה 11:30 (שעה).

ניתנה היום, ו' תשרי תשפ"ב, 12 ספטמבר 2021, בהעדר הצדדים.