הדפסה

בית משפט השלום בהרצליה ת"א 20431-02-10

בפני
כבוד ה שופט יעקב שקד

תובע

רונן אור

נגד

נתבע

כונסי הנכסים
אליהוד יערי

  1. עו"ד עדה פרנקל
  2. עו"ד נמרוד ורדי

החלטה

בפני בקשה מטעם כונסי הנכסים.

בהליך זה מונתה עו"ד עדה פרנקל ככונסת נכסים לרישום בית משותף המצוי על המקרקעין מושא התביעה. בהמשך, מונה עימה עו"ד נמרוד ורדי לשם מכירת שתי יחידות שבבניין, כאשר לאחת מהן שוייכו זכויות הבניה שבמקרקעין, ששוויין ניכר. כונסי הנכסים פרסמו לאחרונה ה זמנה להציע הצעות, כאשר במקביל עו"ד פרנקל עוסקת ברישום הבית המשותף.

כונסי הנכסים הגישו בקשה להורות על מחיקת ערר שהגיש הנתבע לממונה על המרשם, כך בכותרת הבקשה. בבקשה צוין כי לכונסי הנכסים נודע כי הנתבע הגיש ערר לממונה על המרשם וכי בשל כך הטיפול בהליך רישום הבית המשותף הושהה.

נטען כי בעל דין אינו יכול לפנות בהליכים עצמאיים מטעמו לגורמים שתפקידם הציבורי הוא לממש את פסקי הדין, ומדובר בעקיפת הוראות בית המשפט וניסיון לסכל את פסקי הדין שניתנו בהליך זה. בית המשפט התבקש לקבוע כי פניית הנתבע לממונה על המרשם, כמו גם עצם פנייתו למפקחת על המקרקעין, אסורה, ועל הגורמים ברשויות הללו להתעלם מפניות הנתבע, לא להשיב לפניות, וכן להורות להם לחדש את העבודה על רישום הבית המשותף (סעיף 1ם לבקשה).

התובע הגיב לבקשה והצטרף לעמדת כונסי הנכסים. הנתבע הגיב לבקשה וטען כי יש לדחות את בקשת כונסי הנכסים מאחר ובית המשפט נעדר סמכות להורות כבקשתם. כונסת הנכסים עו"ד פרנקל השיבה לתגובת הנתבע.

עיון בערר שהגיש הנתבע מעלה כי הוא מתייחס להחלטת המפקחת על המקרקעין, שאליה הוגשה בקשת עו"ד פרנקל לרשום את הבית המשותף, לדחות את בקשתו להמצ יא לו מסמכים הקשורים לרישום הבית המשותף.

לאחר שעיינתי בטענות הצדדים סבורני כי עם כל ההבנה לטענות כונסי הנכסים ולקשיים שמוערמים על עבודתם, איני מוסמך להורות על מחיקת הערר שהוגש על ידי הנתבע לממונה על המרשם.

הממונה האמור הינו טריבונל מעין שיפוטי מוסמך בהתאם לסעיף 121 בחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969, והוא ורק הוא מוסמך להורות על מחיקת הערר שהגיש הנתבע או דחייתו לגופו. מחיקת הערר על ידי בית משפט זה תהווה השגת גבולו של הממונה, ועל כך נאמר "אין מלכות נוגעת בחברתה אפילו כמלוא נימה" (מסכת יומא ל"ח).

הדבר נכון אף אם יתברר כי הנתבע אינו מוסמך להגיש את הערר או למצער, הגישו בחוסר תום לב, כטענת כונסי הנכסים והתובע.

אשר ליתר טענות כונסת הנכסים: בטוחני כי הממונה על המרשם יעיין עיין היטב בפסקי הדין ובהחלטות שניתנו בהליך זה ויכבדם כלשונם .

עוד אבהיר את המובן מאליו: כונסת הנכסים – אך ורק היא – מוסמכת לטפל ברישום הבית המשותף, ועצם מינויה נטל מבעלי הדין את הסמכויות לפעול בקשר למקרקעין, בתחומי מינויה. מן הסתם כונסת הנכסים תביא זאת לידיעתו של הממונה על המרשם.

אשר לטענת הנתבע כי בית המשפט סיים מלאכתו, ברי כי אין הדבר כך ובית המשפט מוסמך ליתן כל הוראה הנדרשת לצורך ביצוע פסקי הדין וההחלטות שניתנו על ידו. עם זאת, אין בכך כדי להקנות לבית המשפט סמכות להורות על מחיקת הערר כפי שמתבקש.

מפאת כיבוד ערכאות ראוי כי החלטה זו תועבר לממונה על המרשם. תואיל כונסת הנכסים לעשות כן.

הבקשה נדחית איפוא. בנסיבות, לא ראיתי לעשות צו להוצאות.

ניתנה היום, כ"ז שבט תשפ"א, 09 פברואר 2021, בהעדר הצדדים.