הדפסה

בית משפט השלום בהרצליה ת"א 20431-02-10

בפני
כבוד ה שופט יעקב שקד

תובע

רונן אור

נגד

נתבע

כונסי הנכסים
אליהוד יערי

  1. עו"ד עדה פרנקל
  2. עו"ד נמרוד ורדי

החלטה

בפני בקשה לאישור מכר מטעם כונסי הנכסים.
בהליך זה מונתה עו"ד עדה פרנקל ככונסת נכסים לרישום בית משותף המצוי על המקרקעין מושא התביעה. בהמשך, מונה עימה עו"ד נמרוד ורדי לשם מכירת שתי יחידות שבבניין ( דירות 8-9).

כונסי הנכסים הגישו דו"ח בדבר הליכי המכירה שבוצעו עד כה, לרבות התייחסות להליך ההתמחרות ביחס לדירה 8 ( היחידה המסומנת בתשריט הבית המשותף כתת חלקה 8; להלן – דירה 8 ).

כונסי הנכסים ביקשו את אישורו של בית המשפט להתקשרות למכירת דירה 8 לפי ההצעה הגבוהה ביותר שהושגה בהתמחרות. כך פירטו כי פרסמו הזמנה להציע הצעות ביחס לדירה 8 וכן את ההצעות שהתקבלו. כונסי הנכסים זימנו להתמחרות את המציעים ובסופו של יום עמדה ההצעה הגבוהה ביותר על סך של 1,890,000 ₪. השמאי מטעם בית המשפט קבע בחוות דעתו ביום 22.2.21 כי שווי דירה 8 הינו 1,250,00 ₪.

לאור זאת ביקשו כונסי הנכסים לאשר את ההתקשרות לפי תוצאות ההתמחרות ולהורות להם לחתום על הסכם מכר עם הזוכים, שהינם למעשה התובעים, כפי שפורט בדו"ח.

ביקשתי את התייחסות הצדדים לבקשת כונסי הנכסים. הנתבע ציין בתגובתו כי מכירת הדירה הינה בניגוד לפסקי דין שניתנו בהליך, טענה שהנתבע חוזר עליה בחזור ושוב, כמעט בכל בקשה העומדת להכרעה בעניין הצדדים. כן טען כי ערעור תלוי ועומד בבית המשפט המחוזי על הפסיקתא שאושרה ביום 28.10.20. בנוסף ציין כי הגיש ערר לממונה על מרשם המקרקעין וככל ויתקבל הדבר יביא לביטול המכירה.

התובע הגיש תגובה וציין כי הוא מסכים למכירת הדירה. כן התייחס התובע להתנגדות הנתבע.

ביום 27.12.19 ניתנה החלטה ובה נקבע כי שתי היחידות הנותרות שטרם פורק בהן השיתוף, וביניהן דירה 8, יימכרו כפי שנמכרים מעוקלים בהוצאה לפועל. בהחלטה מיום 8.10.20 התקבלה בקשת כונסי הנכסים לאישור נוסח מסמכי הליך המכירה, לרבות עדכון חוות דעת השמאי והוראה לפרסום הזמנה להציע הצעות ביחס לדירה 8.

התנגדות הנתבע למכירה אינה מקובלת עלי. טענות הנתבע ביחס לפסקי הדין וההחלטות שניתנו בהליך כבר נדחו אחת לאחת, לרבות בהליכי ערעור בבית המשפט המחוזי ( בהקשר זה אפנה להחלטה בתיק מיום 17.6.20). מובן כי אין מקום לקבל את השגותיו בהקשר זה.
אף ביחס לערעור האחרון הנוגע לפסיקתא נשוא ההחלטה 28.10.20, הרי שבקשת הנתבע לעיכוב ביצוע הליכי המכירה נדחתה על ידי בית המשפט המחוזי ( ע"א 21720-12-20).

בהיעדר צו לעיכוב ביצוע ונוכח פסקי דין חלוטים אין כל מקום שלא לאשר את המכר.

כך גם ביחס לטענתו כי ערר שהגיש לממונה על המרשם שיכול ויתקבל ויימנע את המכירה. משטענות הנתבע ביחס לעיכוב המכירה נדחו לא ברור כיצד הערר שהגיש יסייע לנתבע בהקשר זה, שכן עניינו נסוב אודות קבלת מסמכים מהמפקחת על המקרקעין.

כאמור, כונסי הנכסים פעלו בהתאם להחלטות בית המשט והשיגו תמורה במחיר העולה משמעותית על שווי הדירה לפי חוות דעת השמאי, וזהו השיקול העיקרי באישור המכר, שהינו השאת ערך התמורה עבור הדירה, לבעליה. לא ניתן כל טעם אחר המצדיק אי קבלת הבקשה.

לפיכך, בקשת כונסי הנכסים מתקבלת במלואה.

בנוסף, ביקשו כונסי הנכסים להשיב שיקים בנקאיים של שני מציעים שלא השתתפו בהתמחרות. בשים לב לכך שאין צורך בגביית שיקים אלו - הבקשה מאושרת.

בנוסף ציינו כונסי הנכסים בדו"ח כי ביחס לדירה 9 הם עתידים להגיש דו"ח מפורט ובקשה מתאימה. יואילו כונסי הנכסים לעדכן, בתוך 3 ימים, האם נוכח העדכון יש צורך בדיון הקבוע ליום 25.3.21.

ניתנה היום, כ"ז אדר תשפ"א, 11 מרץ 2021, בהעדר הצדדים.