הדפסה

בית משפט השלום בהרצליה ת"א 19999-05-20

בפני
כבוד ה שופט יעקב שקד

תובעת/ משיבה

סוהיר עזאיזה

נגד

נתבעת/ מבקשת
לה - בל קוסמטיקס בע"מ

החלטה

בפני בקשת הנתבעת לסילוק על הסף.
בבקשה נטען כי יש לסלק את התביעה על הסף מטעמים שונים, ובכל אופן להעבירה לבית המשפט השלום בתל אביב בשל העדר סמכות מקומית.

בהקשר זה נטען כי בין הצדדים הסכם ובו תניית שיפוט ייחודית אך ורק לבית המשפט בעיר תל אביב.

התובעת טענה כי בית המשפט השלום בהרצליה נמצא בתחום שיפוט של מחוז תל אביב, ומשכך התביעה הוגשה כדין. הנתבעת השיבה לטענה.

עיינתי בהסכם בין הצדדים. בסעיף ו' להסכם תחת הכותרת "סמכות שיפוט" נכתב: "כלל התובענות הכרוכות בחוזה זה או הנובעות הימנו תוגשנה אך ורק לבית המשפט בכל (צ.ל "בעל". י.ש) סמכות עניינית אשר מקום מושבו בתל אביב" (נספח ב' לכתב התביעה).

תקנה 5 ל תקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד - 1984 (להלן: תקסד"א) קובעת כי "היה קיים הסכם בין בעלי הדין על מקום השיפוט, תוגש התובענה לבית המשפט שבאזור שיפוטו מצוי אותו מקום; לא הוסכם בין בעלי הדין שמקום השיפוט המוסכם יהיה מקום שיפוט ייחודי, יכול שתוגש התובענה לבית המשפט שבאותו מקום או לבית משפט אחר לפי תקנות 3 או 4".

נפסק כי על מנת שתניית שיפוט תיחשב כתניית שיפוט ייחודית, עליה להיות מנוסחת בלשון מפורשת ובלתי מסוייגת, תוך שלילת סמכותם של בתי המשפט האחרים, על ידי שימוש במילים כגון: "בלבד" או "אך ורק". בהעדר ניסוח החלטי המעיד על בלעדיות, מדובר בתניית שיפוט מקבילה (ראה ת"א (מחוזי נצ') 23761-05-13 מ.נ. פרחים בע"מ נ' SER4U - זר. פור. יו (2000) בע"מ [15.01.2014]).

להרחבה בסוגיה זו ראה החלטה מקיפה של כב' השופט אמיר ויצנבליט בת"א (שלום הרצ') 60375-03-17 איצקוביץ ואח' נ' יקבי ברקן בע"מ ואח' (29.08.17) ).

במקרה שלפני נוסחה תניית השיפוט בלשון ייחודית, כאשר נעשה שימוש במילים "אך ורק". כן אין לדעתי לפרש את הביטוי "מקום מושבו בתל אביב" כמתייחס למחוז תל אביב אלא לעיר תל אביב, פשוטו כמשמעו.

כיוון שעסקינן בתניית שיפוט ייחודית, היא גוברת, על פי הוראות תקנה 5 ל תקסד"א סיפא, על הוראות תקנה 3 לתקסד"א, ויש לתת לה תוקף כמשקפת את רצון הצדדים בעת ההתקשרות בהסכם.

משכך נקבע כי הסמכות המקומית לדון בתובענה נתונה לבית המשט השלום בתל אביב. כפועל יוצא, ובהתאם לסמכותי לפי סעיף 79(א) ל חוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד - 1984, אני מורה בהתאם.8313

המזכירות תעביר את התיק לבית המשפט השלום בתל אביב.

לפנים משורת הדין, איני עושה צו להוצאות.

ניתנה היום, ח' אב תש"פ, 29 יולי 2020, בהעדר הצדדים.