הדפסה

בית משפט השלום בהרצליה ת"א 11586-02-18

לפני
כבוד ה שופט גלעד הס

התובע

טל וינר

נגד

הנתבע
אייל קרול

החלטה

רקע
תיק זה עניינו תביע ה שהגיש התובע כנגד הנתבע שעילתה לשון הרע ופגיעה בפרטיות. הטענה המרכזית בתביעה הינה כי הנתבע התחזה לתובע באפליקציית ההיכרויות 'גריינדר' (להלן: "גריינדר").
הנתבע לא הכחיש בכתב ההגנה כי אכן התחזה לתובע בגריינדר וקיים פעילות מינית תחת זהותו של התובע, עם זאת, טען כי מדובר במקרים בודדים בלבד.
לאור מחלוקת זו, בפרט המחלוקת בדבר מספר הפעמים בהם התחזה הנתבע לתובע לצורך קיום יחסים מיניים, ביקש התובע צו שיינתן למפעלי האפליקציה גריינדר, במסגרתו ייקבע שעל אלו למסור את פרטי השימוש של הנתבע באפליקציה, כך שניתן יהיה ללמוד כמה פעמים אכן הנתבע התחזה לתובע וכמה פגישות נערכו בזהות בדויה זו .
ביום 16.10.18 התקיים דיון בנושא הצו, אשר בסופו החליט בית המשפט כי אכן יינתן צו לגריינדר, עם זאת הורה להגביל את הצו, ואצטט:
"אני סבור כי האיזון הראוי יושג בשני דרכים, הדרך הראשונה כי החומר שהתקבל יועבר לעיון בית המשפט בלבד, אשר יחשוף לתובע רק את אותם שיחות בהם הושגה תמונת התובע, או כאשר יש ספק לגביי התמונה שנשלחה.
האיזון השני, יהיה בכך שהחשיפה תהייה מתוחמת בזמן כך שהמועדים הם מיום 1.2.2016 ועד ליום 1.2.18."
לאור החלטה זו, אכן הוגש צו לחתימת בית המשפט. אלא שהנתבע טען כי הצו אינו עומד בהחלטת בית המשפט וחורג ממנה במספר פרמטרים. התובע טען כנגד, כי נוסח הצו מי ישם נכון את החלטת בית המשפט, ומכאן הצורך בהחלטה זו.
דיון והכרעה
לשם נוחות הדיון, אבחן את טענות הנתבע ביחס לצו בהתאם להתנגדותו לצו שהוגשה ביום 23.12.18 ובהתאם לסעיפי הצו.
צירוף מסמכים לצו
הנתבע טען כי אין מקום לצרף מסמכים נוספים לצו.
אני מקבל טענה זו של הנתבע, אין מקום לצרף לצו מסמכים שלא הוגשו במסגרת כתב התביעה ושיש בהם פגיעה אפשרית בצדדי ג'.
לכן, לצו יצורפו רק המסמכים שהוגשו במסגרת כתב התביעה.
מטרת הצו
הנתבע טען כי אין צורך לפרט במסגרת הצו את הסוגיות המהותיות בגינן התבקש הצו.
אני מקבל טענה זו של הנתבע. מטרת הצו הינה כי חברת גריינדר תעביר את הנתונים של הנתבע לידי בית המשפט, ואין זה מהותי לחשוף לפני גריינדר מה הן הטענות כנגד הנתבע ומה הנימוקים לאורם מתבקש הצו.
לפיכך, יש להסיר מהצו את מהות המחלוקת בין הצדדים ואת מטרתו.
סעיפים 1, 2 ו- 3 לצו - חשיפת פרופילים אחרים של הנתבע
במסגרת הצו מבקש התובע כי הנתונים שימסרו על ידי גריינדר יינתנו לגבי כל הפרופילים של הנתבע, גם כאלו שאינם פעילים, גם כאלו שאינם מוזכרים בתביעה ובכלל פרופילים המקושרים לכתובת ה - IP של הנתבע.
הנתבע מתנגד לבקשה זו של התובע וטוען כי על צו להיות מוגבל אך ורק לפרופיל נושא התביעה.
איני מקבל התנגדות זו של הנתבע, ואנמק:
התביעה הוגשה כנגד התנהלות הנתבע במסגרת אפליקציית גריינדר באופן כללי ולא בגין פרופיל מסוים של הנתבע. אכן הנתבע טוען כי פעל במסגרת פרופיל אחד בלבד וזאת מספר פעמים בודדות, אלא שהתובע טוען כי הנתבע פעל פעמים רבות בפרופילים שאינם יודעים לו. ודוק. עיון בתביעה מגלה כי זו מתייחס ת להתנהלות הנתבע באופן כללי ואינה מגבילה את עצמה לפרופיל מסוים בו עשה שימוש הנתבע.
זאת ועוד, לאור מחלוקת זו בין הצדדים - המחלוקת בדבר היקף ההת חזות של הנתבע כתובע - התבקש הצו, ומן הראוי כי צו אכן ייתן מענה למחלוקת זו, בין היתר, בחשיפת כלל הפעילות של הנתבע בגריינדר, בהקשר לתביעה זו, בכל פרופיל שהוא.
עוד אבהיר, כי במסגרת החלטתי מיום 16.10.1 8 לעיל, קבעתי את האיזונים הנדרשים למניעת פגיעה עודפת בנתבע , כך קבעתי כי הנתונים ימסרו קודם כל לעיון בית המשפט וכן הוגבלה התקופה לתקופה הרלוונטית לאירועים בלבד . לעומת זאת, בית המשפט, בכוונת מכוון, לא הגביל את הצו רק לפרופיל ספציפי , ולמעשה אין כל היגיון בהגבלה שכזו.
הרי לתובע אין זה משנה במסגרת איזה פרופיל הנתבע התחזה לתובע, וככל שאכן הנתבע התחזה לתובע במסגרת פרופיל אחר, הרי ראוי כי הדבר יובא לידיעת התובע ולידיעת בית המשפט, ולמעשה זוהי אחת מהמטרות העיקרי ות של הצו.
בהקשר זה, לא מצאתי גם כל פגם בכך שהצו מורה על חשיפת הפרופילים המתקשרים לכתובת ה IP של הנתבע, בהיות חשיפה שכזו משרתת את המטרה העיקרית של מתן הצו – חשיפת מספר הפעמים בהם התחזה הנתבע לתובע בהקשר המעשים המפורטים בתביעה, יהיה הפרופיל אשר מכוחו נעשה השימוש האסור אשר יהא.
לא מצאתי גם ממש בטענת הנתבע, כי מטרת הצו הינה מסע דייג שמטרתו לאתר עילות תביעה נוספות. אין מדובר במסע דייג אסור בים הפתוח, אלא בדייג ספציפי במי האגם נשוא התביעה, דייג שמטרתו לעלות בחכה את אותם המקרים בהם התחזה הנתבע לתובע, יהיה הפרופיל שנעשה בו השימוש לשם ההתחזות אשר יהיה. דייג שכזה לא רק שהינו מותר, אלא יש בו לתרום לגילוי האמת.
בכל מקרה, אף אם במסגרת אותו הדייג יעלו בחכה עילות שאינן קשורות לתיק זה, הרי נקבע כי החומר לא יועבר ישירות לתובע אלא לבית המשפט, אשר חזקה כי יחשוף לתובע רק את הממצאים הנוגעים לתיק זה.
לפיכך, אני מורה כי סעיפים 1, 2 ו- 3 לצו יישארו בניסוחם הנוכחי.
איתור תמונות פנים
בסעיף 4 לצו התבקש כי יתבצע זיהוי גם על סמך ת וכנות איתור פנים. הנתבע מתנגד לדרישה זו.
אני מקבל את התנגדות הנתבע בהקשר זה. מדובר בעניין החורג ממסגרת הצ ו. הצו עניינו השימוש הספציפי באפליקציה , ו מכאן ההוראה לגריינדר לחשוף נתונים על סמך הנתונים הקיימים בה. שימוש בתוכנות עזר לזיהוי פנים חורג ממסגרת זו.
לפיכך, אני מורה על הסרת סעיף 4 מהצו .
סיכום
לאור האמור לעיל, התובע יגיש עד ליום 16.1.19 צו מתוקן בהתאם להחלטה זו.
בנסיבות העניין אין צו להוצאות.
תז"פ 17.1.19.

ניתנה היום, ג' שבט תשע"ט, 09 ינואר 2019, בהעדר הצדדים.