הדפסה

בית משפט השלום בהרצליה ה"פ 64975-09-16

בפני
כבוד ה שופט יעקב שקד

המבקשים

  1. נציג בנין 66 – מר אורי יפה ואח'
  2. נציג בנין 67 – מר מירון פיין וגב' מירי שפירא
  3. נציגת בנין 68 – מר נתן דיאמנט ואח'

נגד

המשיב

עו"ד דורון כוכבי – נאמן שפ"פ 6 ב"גוש הגדול"

החלטה

בפני בקשה לקבלת מסמך אומדן עלויות הנדרשות לביצוע שפ"פ 6 ב"גוש הגדול" מאת הנאמן .

ביום 12.1.20 התקיים דיון שעניינו, בין היתר, בירור פעולות המשיב בהיותו נאמן שפ"פ 6 של מתחם מבנים ב"גוש הגדול", וכן פסיקת שכרו.

בו ביום ניתנה החלטה מפורטת בעניין בקשת הנאמן לאשר את שכרו וכן פירוט פעולות הנדרשות ממנו לצורך שמירה על שקיפות מצדו, וזאת לבקשות דיירים שהוגשו. בין היתר נקבע בסעיף 10 להחלטה כי על המשיב לפעול בדרכים שונות במסגרת נאמנותו וכן להעביר מסמכים שונים הנזכרים בסעיף (להלן – ההחלטה).

כעת הוגשה בקשה נוספת מטעם המבקשים ובה דרישה לקבל מהמשיב מסמך אומדן עלויות שהיה על הנאמנות לבצע בשיתוף פעולה עם העירייה בהתאם לסעיפים 6א' ו-6ב' למזכר הבנה משנת 1999, בין המנהלים של הגוש הגדול דאז (מטעם בית המשפט) לבין עיריית תל אביב יפו.

בבקשה נטען כי מדובר במסמך חשוב וכי האומדן הנ"ל מהווה את הבסיס והיסוד של עלות ביצוע השפ"פ, אחזקתו, הוצאות הנאמנות ושכ"ט הנאמנים. המסמך לא נזכר בהחלטה ועל כן מבוקש לקבלו.

המשיב הגיב לבקשה וטען כי בית המשפט הכריע כבר בבקשה הקודמת ולא קבע לענין המסמך האמור ולכן המבקשים מנועים מלבקשו כעת, וכן כי מדובר בניסיון "דייג" פסול מצד המבקשים. כן טען כי מדובר בבקשה חסרת בסיס, האומדן המבוקש הינו בסה"כ רכיב אחד בלבד מתוך מספר פרמטרים חישוביים רלוונטיים, וכי כי אומדן זה נקבע ע"י גורמים בעיריית תל אביב ולאורו פעל הנאמן. כן טען בתגובתו טענות נוספות שונות.

המבקשים השיבו לתגובת המשיב. אציין כי זה עתה הביא לידיעתי העוזר המשפטי כי הושלם הטיעון בבקשה, ומכאן העיכוב הקל במתן החלטה זו.

לגוף העניין, דין הבקשה להתקבל.

ראשית, נראה כי מדובר במסמך חשוב. כפי כבר ציינתי בהחלטה יש מקום לשקיפות בעניין דרכי עבודת ה משיב. ככל שמדובר במסמכים מהותיים, אין כל מניעה להעביר אותם לעיון הדיירים אף אם חלפו שנים מאז הכנתם .

בנוסף, המשיב לא טוען כי המסמך אינו בידו ולא ברור מהו הטורח הרב בהמצאתו.

שנית, אף המשיב מציין בתגובתו כי פעל לאור האומדן הנ"ל ולכן מתעצמת החשיבות לעיין במסמך ועל כל פנים לא למנוע עיון בו ע"י דיירים העומדים על כך. אף אם המסמך מהווה רק רכיב אחד מתוך פרמטרים רבים רלבנטיים , יש הצדקה לקבלו.

שלישית, לעניין הטענה כי בית המשפט הכריע במסמכים אותם יש להעביר וממילא אין מקום לבקשה נוספת.

בהחלטה נדרשתי לסוגיה זאת וקבעתי בפירוש כי "מובהר כי אין באמור משום מיצוי הדיון בכל הטענות והעניינים השונים שעלו בדיון. מי מהדיירים במבנן החפץ להגיש בקשה למתן הוראות בקשר לאיזה מהנושאים הרלבנטיים... דלתו של בית המשפט פתוחה בפניו" (סעיף 11 להחלטה).

לא נעלמה מעיני טענת המשיב כי המבקשים מבקשים "לנגחו" משיקולים שאינם ענייניים. איני יודע אם כך הדבר, אך אפילו אניח כי הצדק עם המשיב, אין בכך כדי לגרוע מזכותם לקבל מסמכים מהותיים הנוגעים לעבודתו כנאמן מטעם בית המשפט הפועל עבור הדיירים שבמבנן מושא השפ"פ.

המשיב יואיל להעביר את המסמך האמור תוך 20 יום לידי המבקשים. בנסיבות העניין אין צו להוצאות.

ניתנה היום, כ"ב אדר תש"פ, 18 מרץ 2020, בהעדר הצדדים.