הדפסה

בית משפט השלום בהרצליה ה"פ 24168-05-19

בפני
כבוד ה שופט יעקב שקד

מבקשת

אמפא ישראל 2016 - ניהול וייזום פרויקטים למגורים שו

נגד

משיבים

1.עובד יקיר
2.רשות מקרקעי ישראל
3.אשרת מושב עובדים להתיישבות חקלאית ותעשייתית

פסק דין

המבקשת והמשיב 1 הגיעו להסכמה כמופיע בפרוטוקול הדיון היום, ובין היתר, כי בית המשפט יפסוק על דרך פשרה ללא הנמקות מהו הסכום שישלם המשיב 1 למבקשת, שתקרתו עד 90,000 ₪, בתנאים כקבוע בפרוטוקול. כן הוסכם כי בית המשפט יפסוק בדבר הוצאות המשפט.

תחילה, ניתן תוקף של פסק דין להסכמות הצדדים. לאחר שנתתי דעתי לטענות הצדדים ולכלל הנסיבות נפסק, כי המשיב 1 ישלם למבקשת סך 55,000 ₪, בתשלומים כפי שהוסכם.
בנוסף ישלם המשיב 1 למבקשת הוצאות משפט בסך כולל של 10,000 ₪, תוך 30 יום מהיום, שאם לא כן יישא סכום זה ריבית והפרשי הצמדה כחוק מהיום ועד התשלום בפועל.
למען הסר ספק, התייתר הצורך בניהול ההליך נגד משיבים 2-3 (כעולה גם מתגובת משיב 1) והתביעה נגדן נמחקת.

המזכירות תסגור את התיק.

ניתן היום, ח' תמוז תשע"ט, 11 יולי 2019, בהעדר הצדדים.