הדפסה

בית משפט השלום בדימונה ת"א 24953-03-19

מספר בקשה:6
בפני
כבוד ה שופט מנחם שח"ק

התובע:
א.ס. – אלמוני

נגד

הנתבעת:
ש. שלמה חברה לביטוח בע"מ

החלטה

1. לאחר עיון בבקשה למינוי מומחים ובתגובה לה, מצאתי שקיימת ראשית ראיה למינוי מומחה רפואי מטעם ביהמ"ש בתחום האורתופדיה.

2. לפיכך, הינני ממנה את ד"ר אלכס גפטלר, מומחה באורטופדיה וניתוחי עמוד שדרה מהמרכז הרפואי "סורוקה" בבאר שבע, רחוב נשר 9 באר שבע, 8465828, כמומחה מטעם ביהמ"ש בתחום האורתופדיה, על מנת שיבדוק את התובע ויחווה את דעתו ביחס למצבו עקב התאונה מיום 06.06.2018 [להלן: "האירוע"].

המומחה יקבע ממצאים לגבי מצבו הרפואי של התובע בעקבות האירוע ובמיוחד יתייחס ל:-

כמה זמן, אם בכלל, נמשכה הנכות הזמנית (אי כושר לעבודה).
האם לוקה התובע כיום בנכות צמיתה, ואם כן, מה שיעור הנכות.
ג. קשר שבין התאונה לבין מצב התובע נכון להיום.
ד. האם יהיה התובע זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן מהם סוגי הטיפולים ומהי העלות המשוערת של טיפולים אלה לפי המחירים הנכונים להיום.
ה. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבו בעתיד.

3. בתוך 15 ימים, ימציא התובע למומחה, ולכל בעלי הדין האחרים, את כל המסמכים בדבר הטיפול הרפואי שניתן, לרבות בדיקות לצורך אותו טיפול, ובלבד שלא יגיש למומחה חוות דעת רפואיות של מומחים או ממצאים של וועדות רפואיות של המוסד לביטוח לאומי (להלן: "המסמכים"). בתוך 30 ימים נוספים, ימסרו כל בעל דין אחרים למומחה מסמכים מטעמם.

4. שכרו של המומחה לא יעלה על 4,500 ₪ בתוספת מע"מ.

5. לאחר עיון בחומר הרפואי ובמסמכים שהוצגו, אני קובע, כי בשלב זה, וכמימון ביניים בלבד, תישא הנתבעת בשכרו של המומחה. התשלום יועבר ישירות למומחה, ולא באמצעות קופת בית המשפט. הגורם המשלם יפנה למומחה מיוזמתו, לקבלת חשבון לתשלום שכרו, ויפרע את שכרו, בתוך 60 ימים מהיום.

6. ב"כ התובע יתאם עם המומחה מועד לבדיקת התובע, שיחול לאחר המועד בו על הצדדים להמציא למומחה את המסמכים שבידיהם, והתובע יתייצב לבדיקה במועד שיקבע וכן יתייצב ויבצע כל בדיקה נוספת כפי שידרש על ידי המומחה.

7. המומחה מתבקש לפעול באופן הבא:

א. בתוך 14 ימים, מעת קבלת החלטה זו (1) להודיע לבית המשפט, דבר הסכמתו לשמש כמומחה והאם קיימת מניעה מצדו לנוכח זהותם של הצדדים ומבטחיהם, מלשמש מומחה מטעם בית המשפט בתיק זה; (2) להודיע לצדדים, ללא המתנה לקבלת החומר הרפואי, על המועד והמקום שנקבע לביצוע הבדיקה (3) להמציא לצדדים, דרישה לתשלום שכרו, בליווי אישור על ניהול ספרים וניכוי מס במקור.
ב. להגיש את חוות הדעת לביהמ"ש ולבעלי הדין, בתוך 75 ימים.
ג. לציין בחוות דעתו אלו מסמכים היו בפניו לצורך מתן חוות הדעת.
ה. במידה ומסיבה כלשהי, המומחה אינו יכול להגיש את חוות הדעת במועד שנקבע, הוא מתבקש להגיש לבית המשפט הודעה מתאימה בהקדם האפשרי.

8. הצדדים רשאים להפנות למומחה שאלות הבהרה תוך 15 יום מיום קבלת חוות דעתו של המומחה והמומחה מתבקש להשיב תוך 15 יום נוספים.

9. מזכירות ביהמ"ש מתבקשת לשגר עותק ההחלטה למומחה ולב"כ הצדדים.

התיק יובא לעיון ביום 15.12.19.

ניתנה היום, כ"ה אלול תשע"ט, 25 ספטמבר 2019, בהעדר הצדדים.