הדפסה

בית משפט השלום בבת ים תאד"מ 23762-12-20

לפני
כב' הרשם הבכיר אבי כהן

תובעים

ניסים גוהר

נגד

נתבעים

שרה אסא

החלטה

בהחלטה זו אסקור את הקיים והרלבנטי בתיק לקראת דיון קדם משפט עתידי הקבוע ליום 4.5.21, ובמידת הצורך אתן הוראות דיוניות לקראת הדיון.

מובהר כי במידה של אי התאמה בין הרשום בהחלטה זו לבין תוכן המסמכים הנסקרים בהחלטה, כמובן שתוכן המסמכים גובר.

כתבי טענות

ביום 10.12.20 הוגש כתב תביעה "כספית - לשון הרע" בסך 75,000 ₪ בסדר דין מהיר, אליו צורף, בין היתר, תצהיר התובע מיום 10.12.20 לתמיכה בעובדות הנטענות בו. עיקר טיעוני כתב התביעה:
הנתבעת מפרסמת לשון הרע על הנתבע בכוונה לפגוע בו ע"י השמצות, הפצת שקרים, מילות גנאי ותלונות שקריות ברשויות השונות. הדברים נעשים בכתב ובעל פה, בבניין בו מתגוררים הצדדים ומחוצה לו.
עקב פרסום לשון הרע, בין היתר, פוטר התובע ביום 18.2.20 מתפקידו כנציג הבית המשותף ושמו הטוב נפגע.
ביום 3.2.21 הגישה הנתבעת את כתב הגנ תה, תחילה ללא צירוף תצהיר לתמיכה בעובדות הנטענות בו , ובהמשך צורף תצהיר זה ביום 9.3.21 כחלק מנספחי התגובה לבקשה למתן פס"ד בהיעדר הגנה שהגיש התובע ביום 8.3.21. עיקר טיעוני כתב ההגנה:
התובע רודף בשיטתיות ובאופן ממושך את הנתבעת.
הנתבעת מודה לכאורה שחלק מהדברים נאמרו ונכתבו על ידיה, אך טוענת להגנות שונות , וביניהן, הגנת תום הלב, פרסום מותר והגנת אמת דיברתי.
רב הדברים שהועלו על הכתב יועדו לתובע עצמו (בלבד) ולא פורסמו ברבים תוך כדי השמתם בתיבת הדואר שבשליטת התובע, חלקם האחר מהווה פניה מוגנת לרשויות וחלקם האחר זוטי דברים.
לתובע לא נגרם נזק וגם אין בידיו ראשית ראיה לנזקים הנטענים.

רשימת עדים
מטעם התובע ובהתאם לבקשה שהוגשה ביום 13.4.21, יעידו ארבעה עדים: מר גוהר נסים- התובע אשר תצהירו צורף לכתב התביעה. שמחה לוי (לא נמסר אם מדובר בגבר או אישה) - יעיד בכל הקשור לתליית מכתבי הכפשה ע"י הנתבעת בשטח הבנין ובכל הקשור לכינוי התובע כפי צוין באסיפת הדיירים. מטי אנקורי (לא נמסר אם מדובר בגבר או אישה) שי עיד בכל הקשור לנספח ו' שצורף לכתב התביעה ואשר נתלה ע"י הנתבעת במעלית ובלובי הבניין. ומר מחלוף עמרה- יעיד בכל הקשור לתליית מכתבי הכפשה ע"י הנתבעת בשטח הבניין ובכל הקשור לכינוי התובע כפי שצוין.
מטעם הנתבעת ובהתאם לבקשה שהוגשה ביום 20.4.21, יעידו שתי עדות: גב' שרה אסא- הנתבעת אשר תצהירה צורף לכתב ההגנה וגב' יפה ארנדלס -שכנתם של הצדדים ומי ששימשה כחברת ועד בית לזמן קצר , תעיד על אופיו של התובע ועל טענות הנתבעת ביחס לתובע.

רשימת בקשות
מטעם הנתבעת הוגשה ביום 20.4.21 (תחת רשימת העדים שהוגשה ביום 20.4.21 מטעמה) רשימת בקשות לדיון בקדם המשפט, ובה שלוש בקשות שונות: בקשה לסילוק התביעה לאור כך שמדובר בפרסום מותר, בקשה לסילוק התביעה על הסף ולחילופין בקשה לתיקון כתב התביעה בשל אי פירוט מספק בכתב התביעה ביחס לפרסום לשון הרע הנטען ובקשה לסילוק התביעה ולחילופין בקשה לתיקון כתב התביעה בשל היעדר כל ראיה לראשית הנזק.
מטעם התובע לא הוגשה רשימת בקשות.

המזכירות תוודא עד מחר שהחלטה זו נמסרה לצדדים.

ניתנה היום, י"ד אייר תשפ"א, 26 אפריל 2021, בהעדר הצדדים.