הדפסה

בית משפט השלום בבת ים תאד"מ 19236-09-20

לפני
כב' הרשם הבכיר אבי כהן

תובע

פיטר בורובוק
ע"י ב"כ עוה"ד רועי כהן

נגד

נתבעת

נועה טל
ע"י ב"כ עוה"ד מיכל אורן יוספסברג

החלטה

לקראת ישיבת קדם משפט הקבועה בפניי ביום 13.6.21 ובהמשך להחלטתי מיום 12.4.21 שבה ניתנו הוראות לקראת אותה ישיבה:

עיון בקיים בתיק מלמד, שלא מולאו כל הוראות תקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט – 2018 (להלן – "התקנות") וגם לא כל הוראות החלטתי הנ"ל:

רשימת עדים

וזו לשון תקנה 62 לתקנות:
"התובע יגיש עד עשרים ימים לפני ישיבת קדם-המשפט הראשונה והנתבע יגיש עד ארבעה עשר ימים לאחר מכן, את רשימת העדים שבכוונתו להזמין למתן עדות, לשם הצגת מסמכים או למתן תעודת עובד ציבור או תעודה ציבורית; הרשימה תכלול בצד כל עד פירוט תמציתי של הצורך והמטרה של העדתו; קיים חשש ממשי להשפעה על עד או אם קיים טעם מספיק אחר, רשאי בעל הדין לציין זאת ברשימה בלי לציין את שמו והפירוט הנדרש ובישיבת קדם-המשפט יבורר העניין." (ההדגשות שלי – א.כ.).

בניגוד להוראות התקנה, עד כה התובע לא הגיש את רשימת עדיו.
לפיכך, ולפנים משורת הדין, עד ליום 26.5.21 יגיש התובע את רשימת עדיו בהתאם להוראות התקנה.
הנתבע יגיש את רשימת עדיו לא יאוחר מהמועד הקבוע התקנה.
מובהר כי בכוונתי במסגרת ישיבת קדם המשפט לעשות שימוש בסמכותי שבתקנה 63(א)(14) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט -2018 "לשמוע על אתר עדות של כל הנוכח באולם בית המשפט, על עובדה שבמחלוקת ולקבל מענה לשאלות בעניינים הנוגעים לסכסוך נושא התובענה".

המזכירות תשלח את ההחלטה לצדדים ותוודא קבלתה עד מחר .

ניתנה היום, י"ג סיוון תשפ"א, 24 מאי 2021, בהעדר הצדדים.