הדפסה

בית משפט השלום בבת ים ת"א 61420-05-16

בפני
כבוד ה שופט יגאל נמרודי

תובעים

  1. יצחק עבודי
  2. שלמה מועלם

נגד

נתבעות

  1. שרה פולנה
  2. מלכה שנער
  3. מרים פולר

פסק דין

תביעה לפירוק שיתוף הוגשה ביום 30.5.2016. פרק זמן ממושך חלף עד למועד בו נמסרה התביעה לנתבעות אשר מתגוררות בחו"ל. כתב ההגנה הוגש ביום 8.9.2019. ישיבת קדם משפט שנקבעה בוטלה, בעקבות בקשה שהעידה על משא ומתן ענייני ועל "הסכמה עקרונית לטיוטת הסכם מכר" (בקשה מיום 3.12.2019). בהמשך הוגשו דיווחים נוספים שהעידו על התקדמות במשא ומתן.
בהיעדר הסכם, בהחלטתי מיום 10.9.2020 הצגתי לפני הצדדים את האפשרויות שעומדות לפניהם: גיבוש הסכם, מחיקת התביעה (תוך מתן מענה לעובדה שהנתבעות אינן מתגוררות בארץ, על-מנת שתביעה חדשה – אם תוגש – תימסר לגורם מטעמם שמשרדו ישמש מען להמצאת כתבי בית דין), ניהול התביעה. הבהרתי, כי בהיעדר הסכם או בקשה למחיקת התביעה – על הצדדים להגיש את ראיותיהם במועדים שנקבעו.
המועד להגשת ראיות התביעה חלף. ראיות לא הוגשו. בהחלטה מאוחרת, מיום 1.11.2020, דחיתי בקשה להארכת מועד. כן הוריתי לנמק מדוע לא תימחק התביעה. הנמקה הוגשה.
אתייחס למגישי התביעה כ"תובעים", אף שקיימת היא בהירות מסוימת: התביעה הוגשה על ידי יצחק עבודי. בהמשך צוין: "יוסף עבודי ז"ל באמצעות יורשו החוקי אמנון יוסף". השינוי מ"יצחק" ל-"יוסף" לא ברור. בקשה המתייחסת לפטירת בעל דין לא הוגשה, צו ירושה לא הוצג (צוין כי הוא צורף, אולם הוא לא צורף), וממילא ייפוי כוח מטעם היורש לא הוצג.
לגופם של דברים: אם הצדדים עמלו על הסכם תקופה ממושכת והחתימה עליו מצויה לקראת סיום, אין כל סיבה שהתביעה תוסיף לעמוד על הפרק. ניתן לסיים את ההידברות, ובהמשך – לפעול לביצוע ההסכם. אם יימצא צורך – ממילא פתוחה הדרך לשוב ולעתור בתביעה מתאימה. אין הצדקה להוסיף ולהותיר את התיק פתוח ללא כל מעש. הנימוקים העומדים ביסוד העדכונים האחרונים הועלו לפני זמן רב. אף שבעדכון מהעת האחרונה צוין כי גובש נוסח, אשר תורגם (או נשלח לתרגום – סוגיה שאינה בהירה) ונשלח לחתימת הנתבעות בחו"ל, לא קיים הסבר משכנע מדוע נדרשת ארכה נוספת ממושכת (של 60 ימים). תמונת המצב באשר לסיבות שההסכם לא נחתם אינה בהירה. נתתי דעתי לטיעון המתייחס למשבר הקורונה. כשמדובר בשהות כה ממושכת, בבעלי דין מיוצגים, ובמהלך שאינו מחייב בהכרח יציאה מהבית של הנתבעות – אין די בכך.
חמורה במיוחד היא התעלמות מהדרישה להגיש את הראיות. אם נקבע כי יש להגיש ראיות – היה על התובעים להגיש את הראיות. לא היה בכך כדי לגרוע מזכותם של הצדדים להוסיף ולנהל מו"מ. ניתן היה להוסיף ולקדם את התיק בשני המישורים במקביל. בנוסף, אני מפנה להחלטה מיום 15.7.2020, שעניינה אי הגשה של דיווחים במועד (ניתנה בהחלטה התראה על מחיקת התביעה מחמת חוסר מעש) .
בהיעדר תצהירים, בהיעדר מעש, ולמעשה – בהיעדר בקשה להגיש תצהירים במועד קרוב ביותר (שאינו מותנה בפרק הזמן שנדרש לצדדים לצורך סיום המו"מ ביניהם), ככל שהדבר נעוץ בקידום ההליך על-ידי ניהולו – אין לתביעה תוחלת.
התביעה נמחקת.
התיק ייסגר.
ניתן היום, כ"ח חשוון תשפ"א, 15 נובמבר 2020, בהעדר הצדדים.