הדפסה

בית משפט השלום בבת ים ת"א 56244-05-16

בפני
כבוד ה שופט עדי סומך

תובעת:

פוקו לוקו בע"מ
2. הפניקס חברה לביטוח בע"מ

-נגד-

נתבעים

  1. אברהם יצחק בעמ
  2. שירביט חברה לביטוח בע"מ
  3. נת"ע - נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ

החלטה

בהמשך להחלטתי בדיון מיום 27.01.2020 , אני ממנה בזה את אינג' יעקב מרזוק ממשרד מזור הנדסה ושמאות מקרקעין בע"מ, מרח' סירקין 13 גבעתיים כמומחה מטעם בית המשפט, לצורך מתן חוות-דעת בשאלות השנויות במחלוקת בתובענה דנא (להלן: "המומחה").

המומחה יתייחס בחוות דעתו למקור הגורמים הנטענים בתביעה, הן לטענות התובעים והן לטענות הנתבעות בתחום מומחיותו .

בשכר טרחת המומחה יישאו, בשלב זה, הצדדים בחלקים שווים. המומחה מתבקש להודיע לצדדים על שכרו המבוקש ולקבל את הסכמתם לכך טרם תחילת עבודתו.

כל צד ימציא למומחה, בהקדם האפשרי, העתק של כתב טענותיו על נספחיו, יחד עם חוות-דעת המומחה מטעמו והעתק החלטה זו. העתק מכתב הלוואי יומצא ישירות לצד שכנגד.

המומחה יקבע את דרכי עבודתו ויודיע עליהן בכתב ומראש לב"כ הצדדים. בהקשר זה יקבע המומחה את האופן שבו ייפגש- במידת הצורך, לפי שיקול דעתו המקצועי עם הצדדים ע"מ לקבל מהם הבהרות הנדרשות לו, או לשמוע את טענותיהם.

המומחה יפרט בחוות דעתו את המסמכים והראיות שהוצגו בפניו, ויתייחס לחוות דעת המומחים מטעם הצדדים.

המומחה מתבקש לסיים את חוות דעתו לכל המאוחר עד ליום 01.05.2020 והתיק יובא בפניי למחרת.

המזכירות תשלח העתק מכתב המינוי למומחה ולצדדים.

ניתנה היום, ג' שבט תש"פ, 29 ינואר 2020, בהעדר הצדדים.