הדפסה

בית משפט השלום בבת ים ת"א 55708-05-19

בפני
כבוד ה שופט עדי סומך

תובעים

איל קלסדי

נגד

נתבעים

  1. שלום ברמן
  2. ברק יוסף ברמן
  3. נדב ברמן
  4. רוני ברמן
  5. יעל ברמן

החלטה

בהמשך להחלטתי מהיום 26.12.19 , אני ממנה בזה את משרד אינג' אייל שנהב, מרח' נחל שמשון 25/3 רמת בית שמש, בית שמש, טל': 02-XXXX953 פקסימליה 02-XXXX568, כמומחה מטעם בית המשפט, לצורך מתן חוות-דעת בשאלות השנויות במחלוקת בתובענה דנא (להלן: " המומחה").

המומחה יתייחס בחוות דעתו למקור הגורמים הנטענים בתביעה, הן לטענות התובע והן לטענות הנתבעים וכן בנוגע לגובה הנזק.

בשכר טרחת המומחה יישאו, בשלב זה, הצדדים בחלקים שווים. המומחה מתבקש להודיע לצדדים על שכרו המבוקש ולקבל את הסכמתם לכך טרם תחילת עבודתו.

כל צד ימציא למומחה, בהקדם האפשרי, העתק של כתב טענותיו על נספחיו, יחד עם חוות-דעת המומחה מטעמו והעתק החלטה זו. העתק מכתב הלוואי יומצא ישירות לצד שכנגד.

המומחה יקבע את דרכי עבודתו ויודיע עליהן בכתב ומראש לב"כ הצדדים. בהקשר זה יקבע המומחה את האופן שבו ייפגש- במידת הצורך, לפי שיקול דעתו המקצועי- עם הצדדים ע"מ לקבל מהם הבהרות הנדרשות לו, או לשמוע את טענותיהם.

המומחה יפרט בחוות דעתו את המסמכים והראיות שהוצגו בפניו, ויתייחס לחוות דעת המומחים מטעם הצדדים.

המומחה מתבקש לסיים את חוות דעתו לכל המאוחר עד ליום 27.03.2020 .

תז"פ- 28.03.2020

המזכירות תשלח העתק מכתב המינוי למומחה ולצדדים.

ניתנה היום, כ"ח כסלו תש"פ, 26 דצמבר 2019, בהעדר הצדדים.