הדפסה

בית משפט השלום בבת ים ת"א 50859-05-18

בפני
כבוד ה שופטת אידית קליימן-בלק

תובע:
פלוני

-נ ג ד-

נתבעת:
קרנית-קרן לפיצוי נפגעי תאונת דרכים

ה ח ל ט ה

בהמשך להחלטתי הנוספת מהיום, אני ממנה את ד"ר ארנולד שטיין, (להלן: "המומחה") כמומחה רפואי בתחום רפואת הכאב, על מנת שיחווה דעתו בדבר מצבו הרפואי של התובע, בעקבות תאונת הדרכים מיום 2/8/2015 מושא התביעה.

שכר המומחה בסך של 5,000 ₪, בתוספת מע"מ, ישולם בשלב זה ע"י הנתבעת, שתהא רשאית לעתור לקיזוזו מכל סכום פיצוי שיקבע לתובע, אם לא ת ימצא נכות כלשהי. באחריות ב"כ הנתבעת לדאוג, כי שכר טרחת המומחה ישולם לו ישירות עובר לבדיקה.

על מינויו של המומחה כאמור בצו זה יחולו תקנות הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים [מומחים], התשמ"ז – 1986.

ב"כ בעלי הדין ימציאו למומחה הרפואי את המסמכים הרפואיים המצויים תחת ידיהם והנוגעים לתובע בתוך 30 ימים מהיום, ובכפוף להוראות כל דין.

למען הבהר ספק, ניתן ואף צריך להמציא לעיון המומחה את פרוטוקול הועדה הרפואית של המל"ל שקבעה את נכויותיו הצמיתות בקשר סיבתי לתאונה במסגרת נכות על פי דין וכן לצרף את חוות דעתו של דר' דרנל אשר מונה במסגרת היעתרו ת לבקשה להבאת ראיות לסתור את קביעת המל"ל בתחום הפסיכיאטרי.

במסגרת זו, תופנה תשומת ליבו של דר' שטיין לנכויות הרפואיות שהוכרו לתובע נכון לעת הזו, אשר הינן שילוב של נכויות שנקבעו הן על ידי הוועדה הרפואית של המל"ל (שהכיר בתאונה כתאונת עבודה) והן נכות שנקבעה על ידי מומחה בתחום הנפשי מטעם בית המשפט, בהתאם לפירוט הבא:
0% נכות בתחום הנפשי- לפי קביעתו של דר' דרנל בחוו"ד מיום 28/1/20.
15% נכות אורטופדית בגין הגבלה בתנועות הכתף על פי תקנה 41(4)(ב).
10% בגין צלקת רגישה בהתאם לתקנה 75(1) ב'.
0% בתחום הנוירולוגי.
0% בגין השברים בצלעות.
סה"כ- נכות רפואית משוקללת בשיעור 23.5%

העתק כל פניה אל המומחה יועבר במישרין לצד שכנגד.

על המומחה לציין בחווה"ד אלו מסמכים רפואיים עמדו בפניו בטרם מתן חוות הדעת.

ככל שבידי התובע מסמכים רפואיים שלא צורפו לכתבי טענותיו, ימציא העתקם לב"כ הנתבעים קודם להעברתם למומחה, וזאת על מנת לאפשר התנגדויות, באמצעות הגשתה של בקשה מתאימה לצד שכנגד ולבית המשפט, ככל שיהיה בכך צורך.

המומחה יבדוק את התובע בתוך 60 יום מהיום והוא מתבקש לשלוח את חווה"ד לב"כ הצדדים וכן לתיק ביהמ"ש עד ליום 30.7.20.

האם התובע לוקה כיום בנכות בעקבות התאונה וכתוצאה ממנה, ואם כן, לאיזו תקופה ומהו שיעור הנכות?
במסגרת זו, מתבקש המומחה להתייחס לסוגיית הקשר הסיבתי בין התאונה מושא התביעה לבין מצבו בתחום רפואת הכאב כיום, ובשים לב לעבר רפואי, במידה וקיים .
מהן הנכויות הזמניות שיש לקבוע לתובע ולאילו תקופות?
האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבו בעתיד?
מהן המגבלות התפקדויות של התובע, אם בכלל, ובמיוחד בשים לב לעבודתו ולמקצועו?
האם יהיה התובע זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן, מהם סוגי הטיפולים להם יזדקק?

ב"כ הצדדים ישלחו למומחה שאלות הבהרה, ככל שהם מעוניינים בכך, תוך 30 יום מיום קבלת חוות הדעת, והמומחה ישיב עליהן תוך 30 יום מיום קבלתן.

תז"פ ליום 3.8.20 למעקב אחר קבלת חוות הדעת ומתן הוראות המשך .

המזכירות תשלח העתק מהחלטתי זו לב"כ הצדדים ואל המומחה.

ניתנה היום, כ"ה ניסן תש"פ, 19 אפריל 2020, בהעדר הצדדים.