הדפסה

בית משפט השלום בבת ים ת"א 49630-07-19

מספר בקשה:2
לפני
כבוד ה רשמת הבכירה ויג'דאן חליחל

המבקשת
ROLEX SA

נגד

המשיב
פאאד צלאחאת

החלטה

1. לפני בקשה חוזרת, למתן פסק דין בהעדר הגנה, כנגד המשיב, הוא הנתבע 1 (להלן: המשיב או הנתבע 1).

טענות המבקשת והעובדות הצריכות לעניין
2. כנגד הנתבע 1, הוגש כתב תביעה בגין הפרה נטענת של סימני מסחר רשומים של המבקשת (להלן: המבקשת או התובעת). על פי הנטען בכתב התביעה, הנתבע 1 ייבא לישראל 499 שעונים מזוייפים הנושאים את סימן המסחר של התובעת וזאת מבלי שקיבל הרשאה לכך מבעלי הזכויות. עוד נטען (סעיף 14 לכתב התביעה), כי מטעם הנתבעת 2, מדינת ישראל (אגף המכס), ניתנה הודעה על עיכוב טובין לפי סעיפים 200א' לפקודת המכס [נוסח חדש].

3. לאחר עיון ראשוני בבקשה, בית המשפט הורה למבקשת לצרף את אישור המסירה של כתב התביעה ולהבהיר בין היתר, מדוע הבקשה למתן פסק דין בהעדר נסמכת על סעדים שלא נתבעו וחלקם מבוססים עם הסכמות בין המבקשת לנתבעת 2. לאחר החלטה זו עברו חודשיים והתובעת לא פעלה.

4. המבקשת הגישה אישור מסירה של המצאת כתב התביעה לעמיל המכס מטעם הנתבע 1 וצירפה בקשה מתוקנת, למתן פסק דין בהעדר- הבקשה בה עסקינן.

5. הנתבע 1, הוא תושב הישוב טלוזה, ברשות הפלסטינית, אשר כפי הנטען בכתב התביעה ייבא ארצה דרך נמל אשדוד שעונים מזוייפים המפרים את זכויות קניינה הרוחני של המבקשת. הנתבע שכר את שירותי חברת נ. א. ס. א. לוגיסטיקה בע"מ העוסקת בעמילות מכס לשם ביצוע פעולות הקשור ות בייבוא הטובין ושחרורם מהמכס (להלן: עמיל המכס).

6. המבקשת, עותרת למתן פסק דין בהעדר הגנה כנגד המשיב, בהסתמך על המצאת כתב התביעה לעמיל המכס. לטענתה, בהתאם לפסיקה, בתביעות שעניינן עיכוב טובין החשודים כמפרים זכויות קניין, כנגד יבואנים תושבי השטחים, יש לראות בהמצאת כתבי בית הדין לעמיל המכס כהמצאה כדין למורשה מכוח תקנה 482(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984 (להלן: " תקסד"א"). עוד נטען, כי יש לראות במסירה זו, כהמצאה מכוח תקנה 498(א)(3) לתקסד"א.

7. בהתאם להחלטתי מיום 24.3.2020 התבקשה עמדת הנתבעת 2, פרקליטות המדינה, וכן עמדת עמיל המכס. מטעם עמיל המכס לא הוגשה כל תגובה, אך הנתבעת 2 הגיבה, כי בנסיבות ההליך דנן, שעניינו תביעה בגין פגיעה בזכויות קניין רוחני שהוגשה בעקבות עיכוב הטובין בהתאם לסעיף 220א לפקודת המכס, ניתן לראות בסוכן המכס כמורשה מטעמו של בעל הטובין.
עוד נטען, כי ממילא המצאה באמצעות סוכן המכס היא דרך ראויה לביצוע תחליף המצאה בנסיבות העניין הואיל ועיון בסעיף 220א ובהליך המתנהל על פיו, מעלה כי קיימת סבירות גבוהה ביותר להניח כי בעל הטובין יודע על קיומה של התביעה וממילא תכלית ההמצאה מתקיימת.

דיון והכרעה
8. השאלה, אשר עומדת להכרעה לפני היא, האם ניתן להמציא לעמיל מכס כתב תביעה שהוגש על ידי המבקשת, כנגד נתבע, תושב האזור, בגין טובין החשודים כמזויפים. כמו כן נדרש מענה ל שאלה, האם ניתן להחיל את תקנה 498(א)(3) לתקסד"א.

9. הסוגייה שעומדת להכרעה בפני נדונה רבות בפסיקה, כך למשל, בת"א (מחוזי ת"א) 12572-08-12 DIESEL S.P.A - חברה הרשומה באיטליה נ' וליד יאסין (22.05.2013( ע מד בהרחבה על הקושי בהמצאת מסמכים משפטיים לתושבי השטחים, ומנגד על ייבוא סחורות ושחרורם על ידי עמילי מכס, הממונים על ידי היבואנים. בית המשפט עמד על כך שקיימת פסיקה לא מבוטלת, בה נקבע כי הקשר בין היבואן לעמיל המכס מצדיק את ההמצאה למענו של האחרון ( ראו: ת.א. (מחוזי-ת"א) 2027/08 Mirage Studios נ' אבו עסב ליללב (27.1.2011) ; בש"א (מחוזי-ת"א) 3069/03 Merck Frosst Canada נ' Birzeit Palestine Pharmaceutical Co (29.4.03); בש"א (שלום-ראשל"צ) 3755/03 פלסקוב לוגיסטיקה נ' Ragdoll Productions (14.10.2003) . בית המשפט עמד על הבעייתיות הנובעת מהפער הקיים בין הוראות הדין באשר להמצאת מסמכים לתושבי השטחים, לבין אפשרות היישום בפועל של הוראות אלה כיום. בית המשפט הפנה להסכמים עם הרשות הפלשׂתינית שהובאו בפסיקת בית המשפט העליון בעניין רע"א 2736/98 Habboub Bros. Co. נ' Nike International Ltd. פ"ד נד(1) 614, וכן בבש"א (מחוזי-ת"א) 3069/03Merck Frosst Canada נ' Birzeit Palestine Pharmaceutical Co (29.4.2003). כמו כן הפנה , לצו שעת חירום (יהודה והשומרון וחבל עזה - שיפוט בעבירות ועזרה משפטית) (שטחי המועצה הפלסטינית - עזרה משפטית בענינים אזרחיים), התשנ"ט-1999, בו נקבעו הוראות בדבר המצאת מסמכים בשטחים, שעיקרן ביצוע ההמצאה באמצעות מנגון העזרה המשפטית. המסמכים הנדרשים אמורים להיות מומצאים בצירוף תרגום לערבית, מאושר בידי עו"ד ישראלי (תקנה 3(א)(ב) לצו הנ"ל).

10. תקנה 482(א) לתקסד"א מאפשרת המצאה למי שאינו גר באזור השיפוט של בית המשפט, למורשה העוסק אותה שעה בעצמו מטעם האדם בהנהלת אותו עסק או אותה עבודה באותו אזור שיפוט". לא מצאתי כי ניתן לראות בעמיל מכס כמי שעוסק בשם היבואן תושב השטחים ב"הנהלת העסק או העבודה" (פסיקה זו היא ברוח הפסיקה בעניין גינת ות.א. (מחוזי-מרכז) 28840-11-09 Spin Master Ltd נ' שריכא אל יקובייא (26.10.2010). בפסיקה נקבע, כי התכלית העומדת בבסיסה של תקנה 482(א) היא להביא לידיעת הנתבע הנמצא מחוץ לשטחי ישראל את דבר הגשת התביעה ואת תוכנה (רע"א 8957/09 אוזן נ' קיובי ( 8.3.2011. מפי כבוד הש' גרוניס) (להלן :עניין אוזן).

11. בפסיקה נקבע כי הפרשנות שיש לתת למונח "בעניין עסק" היא פרשנות רחבה. די בכך שבישראל התנהלה פעילות עסקית מסויימת הנוגעת לנתבע וכי בישראל נמצא מורשה מטעמו אשר יש להניח בהסתברות גבוהה כי יביא לידיעתו את דבר הגשת התביעה ואת תוכנה (עניין אוזן). נקבע כי המבחן שאומץ בפסיקה לצורך בחינת קיומה של דרישת ההרשאה הוא מבחן מידת האינטנסיביות של הקשר בין הנתבע לבין המורשה. יש להצביע על קיומו של שיתוף פעולה בין המורשה לבין הנתבע במידה אשר מותירה מקום להניח כי המורשה יעביר לידיעת הנתבע את דבר ההליכים שהוגשו נגדו. מידת האינטנסיביות של הקשר בין המורשה לבין הנתבע תיבחן בהתאם לנסיבותיו של כל מקרה (רע"א 11556/05 קמור רכב בע"מ נ' חימו ( 27.2.2006) וכן עניין אוזן לעיל). כך שבמקרים מסוימים, מעמדו של עמיל מכס, יוכר כמי שמורשה מטעם הנתבע 1 בניהול עסקיו או עבודתו בקשר לייבוא טובין שבטיפולו של אותו עמיל מכס.

12. בבקשה שלפני, לא נטענה כל טענה לפיה, עמיל המכס עמד בקשר אינטנסיבי עם המשיב בעת שכתב התביעה הומצא למשרדו ואילך. לא נטען, בוודאי שלא הוכח ולו לכאורה, מה מידת האינטנסיביות של הקשר והאם מדובר על עסקה חד פעמית או סדרת עסקאות, או שמדובר על מערכת יחסים נמשכת. לפיכך תכלית ההמצאה באמצעות מורשה – הנבחנת לאור אינטנסיביות הקשרים שבין המורשה ובין הנתבע – אינה מת קיימת לעניין תקנה זו.

13. בהקשר זה, ומעבר לצורך אציין, כי התיעוד המוגש על-ידי עמיל המכס מכוח סעיפים 168-169 לפקודת המכס וּמכוח סעיפים 24א. ו -24ב. לחוק סוכני המכס, התשכ"ה-1964 לרשויות המכס, לצורך טיפול בייבוא, אינו כולל הרשאה מיוחדת לעמיל המכס לקבל כתבי בי-דין בעבור היבואן כדין מורשה מטעמו (גינת, לעיל).

14. אחרי ששקלתי את כלל נסיבות העניין, אני סבורה שקיים ספק האם ניתן להסתמך על תקנה 482(א) לתקסד"א לצורך המצאה לעמיל המכס. עם זאת, אינני רואה מניעה לקב יעת תחליף המצאה במקרה הנוכחי (ובמקרים דומים לו), מכוח תקנה 498(א)(3) לתקסד"א, המסמיכה את בית המשפט לקבוע תחליף המצאה "בכל דרך אחרת" שת יראה לבית המשפט.

15. לאחר שעיינתי בתיעוד הכתוב שהוגש, ובשים לב לכך שאין לפני כתובת מלאה של הנתבע 1, נראה לי, כי התמלאו הוראות תקנה 498(א) רישא לתקסד"א, ואני מורה, לפי תקנה 498(א)(3), על ביצוע תחליף המצאה בוצע בדרך של מסירת כתבי בי-דין לנתבע 1, באמצעות עמיל המכס.
אני סבורה, כי בשים לב לכך שעמיל המכס התמנה ככזה לגבי המשלוח מושא התובענה, הרי סביר ביותר לקבוע תחליף המצאה (במובן תקנה 498) במענו של עמיל המכס.
16. אציין, כי הטיפול במשלוח מושא התובענה בוצע על ידי עמיל המכס, ואין קושי להניח, כי עמיל המכס הודיע על עיכוב המשלוח על ידי רשויות המכס, לנתבע 1. בהינתן שכך, ובהינתן שקיים קשר עסקי – ולו למשלוח זה בלבד, אשר אין בו כדי לבסס יחסי מורשה, אך יש בו כדי לבסס תשתית לתחליף המצאה יעיל – המצאה של כתב התביעה, כפי שכבר בוצע בפועל (ביום 23.7.2019), באופן זה ישרת את תכלית הודעת הנתבע 1 בדבר נקיטת ההליכים כנגדו במסגרת תובענה זו.
17. בהינתן שכך, אני מאשרת את ההמצאה לעמיל המכס כתחליף המצאה. משעבר המועד להגשת כתב הגנה, הפסיקתה תחתם כמבוקש.
ניתנה היום, ג' סיוון תש"פ, 26 מאי 2020, בהעדר הצדדים.