הדפסה

בית משפט השלום בבת ים ת"א 35507-04-20

בפני
כבוד ה שופט עזריה אלקלעי

תובעים

  1. אנגליקה נודלמן
  2. מיכאל נודלמן

נגד

נתבעים

  1. א.ב. יעל ישראל בע"מ
  2. די. סי. אס. החברה לפיתוח שרותים קהילתיים בע"מ

החלטה

לאור הודעת העדכון שהגישו התובעים, נראה כי הצדדים גוררים את רגליהם וכי לא השכילו עד כה להשתמש באפשרות שניתנה להם לסיים את הסכסוך מחוץ לכותלי בית המשפט.
ולפיכך, הצדדים יפעלו כדלקמן:
עד יום 30.6.21 ישלימו הצדדים את ההליכים המקדמיים ביניהם, לרבות שאלונים וגילויי מסמכים.
עד יום 1.8.21 יגיש ו התובע ים תצהירי עדות ראשית מטעמם.
עד יום 1.9.21 יגישו הנתבע ות תצהירי עדות ראשית מטעמ ן.
צד המעוניין לזמן עדים שלא ניתן להגיש תצהיר עדות ראשית מטעמם, יגיש על כך בקשה מתאימה לבית המשפט בתוך הזמן שנקבע לו להגשת תצהירי עדות ראשית ובבקשתו יפרט מדוע לא ניתן להגיש תצהיר עדות ראשית על ידי העד שזימונו מבוקש ואת תמצית עדותו של אותו עד.
אני קובע את התיק לישיבת קדם משפט לאחר הגשת תצהירים בנוכחות הצדדים ליום 21/11/21, בשעה 12:00.
הצדדים יעבירו, בד בבד עם הגשת התצהירים, עותק מודפס, כרוך ומדוגל של תצהירי העדות הראשית על נספחיהם למזכירות בית המשפט.
הצדדים לא יורשו להשמיע עדים אשר לא הוגשו מטעמם תצהירי עדות ראשית ולא יורשו להגיש מסמכים אשר לא גולו בתצהירי גילוי המסמכים.

ניתנה היום, י"ט סיוון תשפ"א, 30 מאי 2021, בהעדר הצדדים.