הדפסה

בית משפט השלום בבת ים ת"א 31186-10-20

בפני
כבוד ה רשמת הבכירה ויג'דאן חליחל

תובע
פלוני

נגד

נתבעים

  1. עיריית הרצליה
  2. מגדל חברה לביטוח בע"מ

החלטה

נוכח הפערים בין חוות דעת הצדדים, אני ממנה את ד"ר רן טיין כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום האורתופדי (להלן: "המומחה").

המומחה יעיין במסמכים הרפואיים, אשר יומצאו לו על-ידי ב"כ הצדדים, יבדוק את התובע ויקבע ממצאים לגבי מצבו הרפואי בעקבות התאונה, ובכלל זה יקבע:

האם לוקה התובע כיום בנכות עקב התאונה? אם כן, לאיזו תקופה ומהו שיעור הנכות? מהן הנכויות הזמניות שיש לקבוע לתובע ולאילו תקופות?
האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבו בעתיד?
מהן המגבלות התפקודיות של התובע בעקבות התאונה, אם בכלל, גם בשים לב לעבודתו ולמקצועו?
האם יזדקק התובע לטיפולים רפואיים בעתיד? אם כן, מהם סוגי הטיפולים, מהי העלות המשוערת של הטיפולים בהתאם למחירים הנכונים להיום והאם הם מכוסים בסל הבריאות?
המומחה יתייחס, בין היתר, לקשר בין התאונה ובין מצב התובע נכון להיום וכן למצבו הרפואי הרלוונטי עובר לתאונה, ככל שרלוונטי. אם יימצא כי קיימת נכות שאינה קשורה לתאונה – יקבע המומחה את שיעורה.

ב"כ הצדדים ימציאו למומחה את כל המסמכים הרפואיים המצויים ברשותם ואשר נוגעים לתובע תוך 30 יום מהיום; העתק כל פנייה אל המומחה יועבר במישרין לצד שכנגד.

התובע יעמוד לבדיקות רפואיות כפי שיורה המומחה לצורך מתן חוות דעתו.

בשכר-טרחת המומחה - בסך של 5,000 ₪ בתוספת מע"מ - יישאו בשלב זה הצדדים בחלקים שווים.

על המומחה לציין בחוות הדעת אלו מסמכים רפואיים עמדו לפניו בעת מתן חוות הדעת.

המומחה ימציא את חוות הדעת תוך 90 יום, ורק לאחר ששכרו שולם.

ב"כ הצדדים ישלחו למומחה שאלות הבהרה, ככל שהם מעוניינים בכך, תוך 15 יום מיום קבלת חוות הדעת, והמומחה ישיב עליהן תוך 15 יום מיום קבלתן.

המזכירות תקבע תז"פ לפניה ביום 12.9.21 – למעקב אחר פירעון שכר המומחה, ואישורו כי נקבע מועד לבדיקה ונשלח תיעוד רפואי מטעם שני הצדדים.

המזכירות תביא התיק לעיוני ביום 28.10.21 למעקב אחר קבלת חוות הדעת לתיק ומתן הוראות המשך.

ניתנה היום, ב' אב תשפ"א, 11 יולי 2021, בהעדר הצדדים.