הדפסה

בית משפט השלום בבת ים ת"א 13893-09-20

מספר בקשה:25
בפני
כבוד ה שופט עזריה אלקלעי

מבקשים

ציונה הרפז

נגד

משיבים

  1. לאה צוריאנו
  2. ברק אדם שויקי

החלטה

אני מתיר לנתבעים להגיש חוות דעת מומחה מטעמם בתוך 30 יום מהיום. תקופת הפגרה תבוא במניין הימים.
התובעת תאפשר למומחה מטעם הנתבעים להיכנס לדירתה לצורך הכנת חוות הדעת, לאחר תיאום מראש.
על אף שלא ניתנה הסכמת הצדדים בדבר מינוי מומחה מטעם בית המשפט, אני מורה כדלקמן:

מבלי לגרוע מזכויות בעלי הדין להוכיח טענותיהם באמצעות מומחים מטעמם ועל פי סמכותי לתקנות סדר הדין האזרחי התשע"ט-2018, הריני ממנה כמומחה בית המשפט בתחום ההנדסה את מר יצחק זרניצקי מרחוב שדרות ירושלים 28,תל אביב-יפו , בטלפון 03-XXXX833.
המומחה מתבקש להודיע לבית המשפט בתוך עשרה ימים האם לנוכח זהותם של הצדדים קיימת מניעה מצידו לשמש מומחה מטעם בית המשפט בתיק זה.
אי הודעה כאמור תחשב כהסכמה לשמש מומחה.
באי כח הצדדים יעבירו למומחה בתוך 45 יום מקבלת החלטה זו את כל כתבי הטענות על נספחיהם, לרבות חוות דעת המומחים מטעמם.
המומחה יבקר בבניין בתיאום עם באי כח הצדדים בתוך 21 יום לאחר שקיבל את כתבי הטענות מטעם הצדדים, יעבור על פרטי הליקויים ואי ההתאמות הנטענים בחוות הדעת מטעם התובעת (להלן: " הפגמים") ויקבע מהם הפגמים, אם בכלל, המצויים בדירה. המומחה יבחין בין פגמים הניתנים לתיקון באופן סביר לבין כאלה שאינם ניתנים לתיקון.
עוד יקבע המומחה מהי הערכת הזמן הסבירה לתיקון הפגמים ולצד כל פריט ירשום את עלות התיקון בהנחה שיבוצע על ידי איש מקצוע שהתובע ת תבחר בו. המומחה יאפשר לצדדים, לבאי כחם ואף למומחים מטעמם להיות נוכחים ב דירה בעת ביקורו.
חוות דעת המומחה בדבר הפגמים שמצא ועלויות התיקון כאמור לעיל, תינתן בתוך 45 יום ממועד הפגישה.
שאלות הבהרה יופנו למומחה תוך 15 יום ממועד קבלת חוות דעתו והמומחה מתבקש להשיב לשאלות אלה תוך 15 יום נוספים.
הצדדים ישתפו פעולה עם המומחה, ככל הנחוץ לצורך הכנת חוות הדעת ויעבירו לו כל מסמך כפי שיבקש.
בטרם יחל המומחה בהכנת חוות דעתו, יעביר המומחה לבאי כח הצדדים הצעה בכתב בה יפורט שכר הטרחה הנדרש ואשר יחולק לשני רכיבים: שכר הטרחה עבור הכנת חוות הדעת שכר הטרחה עבור התייצבות לדיון בבית המשפט (ככל שתידרש). היה ומי מהצדדים יבקש לטעון כנגד שכר הטרחה המבוקש, תוגש על ידו לבית המשפט בקשה מנומקת בתוך שבעה ימים ממועד קבלת הצעת המומחה. בהיעדר בקשה כזו בפרק זמן זה יחשב הדבר כהסכמה לשכר המבוקש והתחייבות של כל צד לשאת במחציתו.
הצדדים ישאו בשלב זה בשכרו של המומחה בחלקים שווים.
המומחה לא יחל במלאכתו בטרם שולם שכרו על ידי הצדדים.
הדיון ביום 11.10.21 נדחה ליום 2.1.22 בשעה 10:00 בנוכחות הצדדים ולאחר קבלת חוות דעת המומחה.
המזכירות תעביר עותק מהחלטה זו לצדדים ולמומחה.

ניתנה היום, ה' אב תשפ"א, 14 יולי 2021, בהעדר הצדדים.