הדפסה

בית משפט השלום בבת ים ת"א 13179-03-21

בפני
כבוד ה רשמת בכירה ויג'דאן חליחל

תובעים
פלוני

נגד

נתבעים

  1. אגד אגודה שיתופית לתחבורה בישראל בע"מ
  2. הראל חברה לביטוח בע"מ ח.פ520004078

החלטה

לפניי בקשה למינוי מומחה רפואי בתחום האורתופדי;

בתוקף סמכותי לפי תקנה 7 לתקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), תשמ"ז – 1986 (להלן – "התקנות") ולאחר שעיינתי בטענות הצדדים ובמסמכים הרפואיים שצורפו, מצאתי בשלב זה ראשית ראייה לצורך במינוי מומחה בתחום האורתופדי.

לפיכך אני ממנה בזאת את ד"ר אמיר אמיתי, כמומחה רפואי בתחום האורתופדי, על מנת שיחווה דעתו בדבר מצבו הרפואי של התובע, בעקבות תאונת הדרכים מושא התביעה.

שכר המומחה בסך של 5,000 ₪, בתוספת מע"מ, ישולם על ידי הנתבעת והתשלום יבוצע תוך 60 ימים מקבלת החלטת המינוי.

המומחה מתבקש לבדוק את התובע, ולערוך חוות דעתו תוך מתן התייחסות לשאלות הבאות:
א) האם נותרה לתובע נותרה נכות זמנית או צמיתה כתוצאה מהתאונה, ואם כן באיזה שיעור. כמו כן, יקבע המומחה את תקופת אי הכושר, אם בכלל.
ב) האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבו בעתיד?
ג) מהן המגבלות התפקודיות של התובע, אם בכלל, גם בשים לב לעבודתו ולמקצועו?
ד) האם יזדקק התובע לטיפולים רפואיים בעתיד? אם כן, מהם סוגי הטיפולים ומהי העלות המשוערת של הטיפולים בהתאם למחירים הנכונים להיום?
ה) המומחה יתייחס, בין היתר, למצבו הרפואי הרלוונטי של התובע עובר לתאונה. ככל שישנה נכות שאינה קשורה לתאונה – מתבקש המומחה לקבוע את שיעורה.

הצדדים ימציאו למומחה את כל המסמכים הרפואיים המותרים בהמצאה, למעט חוות דעת רפואיות. על המומחה לציין בחוות דעתו אילו מסמכים רפואיים עמדו לפניו בעת מתן חוות הדעת.

המומחה מתבקש להודיע, תוך 60 יום מהיום אם קיבל את החומר הרפואי מהצדדים, אם נפרע שכרו ואם נקבע מועד לבדיקה, ולשלוח את חוות הדעת לב"כ הצדדים ולתיק בית המשפט תוך 90 יום מקבלת כתב המינוי, וכפוף לכך ששכרו הוסדר.

ב"כ הצדדים ישלחו למומחה שאלות הבהרה, ככל שהם מעוניינים בכך, תוך 21 יום מיום קבלת חוות הדעת, והמומחה ישיב עליהן תוך21 יום מיום קבלתן.

המזכירות תקבע תז"פ לפניה ביום 12.9.2021 – למעקב אחר פירעון שכר המומחה, ואישורו כי נקבע מועד לבדיקה ונשלח תיעוד רפואי מטעם שני הצדדים.

המזכירות תביא התיק לעיוני ביום 25.10.2021 למעקב אחר קבלת חוות הדעת לתיק ומתן הוראות המשך.

ניתנה היום, ב' אב תשפ"א, 11 יולי 2021, בהעדר הצדדים.