הדפסה

בית משפט השלום בבת ים ת"א 12572-06-17

מספר בקשה:23
בפני
כבוד ה שופט עדי סומך

התובעת:

שירביט חברה לביטוח בע"מ

נגד

הנתבעת:
ניופאן בע"מ

החלטה

בהמשך להחלטתי בדיון מיום 04.02.20 ועל פי הסכמת הצדדים בהודעתם מיום 16.2.20 בדבר זהות מומחה ביהמ"ש, אני ממנה בזה את אינג' אשר סלוצקי, ממשרד א. סלוצקי הנדסה בע"מ, מרח' שארית הפליטה 28 חיפה 34987 טלפון 04-XXXX817 פקס' 04-XXXX417 כמומחה מטעם בית המשפט, לצורך מתן חוות-דעת בשאלות השנויות במחלוקת בתובענה דנא בהקשר לסיבת השריפה במקרר בית מבוטח התובעת (להלן: "המומחה").

המומחה יתייחס בחוות דעתו למקור הגורמים הנטענים בתביעה, הן לטענות התובעת והן לטענות הנתבעת.

בשכר טרחת המומחה יישאו, בשלב זה, הצדדים בחלקים שווים. המומחה מתבקש להודיע לצדדים על שכרו המבוקש ולקבל את הסכמתם לכך טרם תחילת עבודתו.

כל צד ימציא למומחה, בהקדם האפשרי, העתק של כתב טענותיו על נספחיו, יחד עם חוות-דעת המומחה מטעמו והעתק החלטה זו. העתק מכתב הלוואי יומצא ישירות לצד שכנגד.

המומחה יקבע את דרכי עבודתו ויודיע עליהן בכתב ומראש לב"כ הצדדים. בהקשר זה יקבע המומחה את האופן שבו ייפגש- במידת הצורך, לפי שיקול דעתו המקצועי- עם הצדדים ע"מ לקבל מהם הבהרות הנדרשות לו, או לשמוע את טענותיהם.

המומחה יפרט בחוות דעתו את המסמכים והראיות שהוצגו בפניו, ויתייחס לחוות דעת המומחים מטעם הצדדים.

המומחה מתבקש לסיים את חוות דעתו לכל המאוחר עד ליום 03.05.2020 והתיק יובא בפניי למחרת.

המזכירות תשלח העתק מכתב המינוי למומחה ולצדדים.

ניתנה היום, כ"ב שבט תש"פ, 17 פברואר 2020, בהעדר הצדדים.