הדפסה

בית משפט השלום בבית שמש ת"פ 12936-02-16

בפני
כבוד ה סגנית נשיא דורית פיינשטיין

בעניין:
מדינת ישראל

המאשימה

נגד

אליהו אביטבול

הנאשמים

גזר דין

1. הנאשם הורשע על פי הודאתו בעבירה של איומים לפי סעיף 192, ותקיפת עובד ציבור כדי להכשילו בתפקידו לפי סעיף 382ב (1) לחוק העונשין התשל"ז – 1977. לפי כתב האישום המתוקן במהלך חודש מאי 2015 איים הנאשם על שני פקחים של עיריית בית שמש כי מי "שיתן לי דו"ח אני אשבור לו את הידיים ואת הרגליים". שלושה חודשים לאחר מכן באוגוסט 2018 תקף הנאשם את אחד הפקחים, באמצעות שני אגרופים בפניו, חטף ממנו את הנייד שבו ביקש לצלם את הרכב של הנאשם (ולאחר מכן החזיר את הנייד) וגרם לפקח לחתך בשפה.

2. הערך המוגן בעבירות אלו הוא שמירה על שלום הציבור, אך גם הערך של מתן אפשרות לעובדי ציבור לפעול ללא מורא ולאכוף את החוק לצורך שלומו הנרחב של הציבור. על החשיבות של הגנה על עובדי ציבור, ועל האלימות הפושה כנגדם, עמד לא פעם בית המשפט העליון, וגם הערכאות הנמוכות חזרו וציינו את החשיבות שיש במתן ענישה מרתיעה.

3. בחנתי את טענות הצדדים בכל הנוגע למתחם הענישה בעבירות אלו ובחנתי את הפסיקה בתחום. המאשימה הפנתה לגזר הדין בעניין 7030-06-13 טור סיני בו נגזרו על הנאשם שישה חודשי מאסר בפועל, חודשיים מאסר על תנאי וכן פיצויי בסך 25,000 ₪ למתלוננת. בגזר דין זה קבע השופט כי מתחם הענישה נע בין חודשי מאסר ספורים עד שנתיים בפועל, אך לטעמי מדובר במתחם ענישה חמור יותר מזה שקשור במעשיו של הנאשם, בעיקר בשים לב לנזק הגופני שנגרם למתלוננת באותו מקרה.

4. הסניגורית הפנתה אף היא לפסיקה שתומכת בטענתה כי מתחם הענישה בעבירות אלו אינו מחייב מאסר בפועל, ואף אינו מחייב מאסר בפועל אשר יכול ויבוצע בעבודות שירות. בחנתי את הפסיקה אליה הפנתה הסניגורית.
רע"פ 1209/18 אינו רלבנטי לענייננו שכן הנאשם זוכה מעבירה של תקיפת עובד ציבור והורשע בהפרת צו פיקוח.
ברע"פ 7398/15 הנאשם השליך עציץ פלסטיק על עובדת לשכת רווחה. העציץ נשבר (הורשע בהיזק לרכוש במזיד) ולעובדת נגרם חתך בשפה: העונש שהושת על הנאשם היה 4 חודשי מאסר בעבודות שירות; 5 חודשים על תנאי ל-3 שנים שלא לעבור עבירת אלימות; 2 חודשים על תנאי ל-3 שנים שלא לעבור עבירת רכוש; 2,000 ₪ פיצוי כספי למתלוננת.
רע"פ 6/15 ברזובסקי הנאשם דרס ופגע במעקל של הוצל"פ. הורשע בתקיפת עובד ציבור, היזק לרכוש במזיד, הכשלת עיקול, מעשה פזיזות או רשלנות. נגזרו עליו 6 חודשי מאסר בעבודות שירות; 6 חודשים על תנאי ל-3 שנים שלא לעבור עבירת אלימות או כל אחת מהעבירות שהורשע בהן; 1,500 ₪ פיצוי כספי למתלונן (המעקל).
רע"פ 642/14 יצקוב הנאשם פגע בפקחיות חניה שרשמו לו דו"ח בדומה למקרה של התיק. טלטל את ידה של אחת מהן ולאחר מכן פגע בשתיהן עם רכבו. הורשע בתקיפת עובד ציבור, תקיפה הגורמת חבלה של ממש, נהיגה בפזיזות, הפרעה לעובד ציבור, העלבת עובד ציבור. נגזרו עליו 6 חודשי מאסר בעבודות שירות; 10 חודשים על תנאי לשנתיים שלא יעבור עבירה של תקיפת עובד ציבור; 6 חודשים על תנאי לשנתיים שלא לעבור עבירה של תקיפה; פיצוי כספי של 3,000 ₪ לכל אחת מהפקחיות .
בע"פ 16067-12-17 סניץ הושתו על אדם שתקף קצין על ידי דחיפתו במהלך הפגנה 3 חודשי מאסר על תנאי לשנה שלא לעבור עבירה לפי סעיפים 380-382 לחוק העונשין (עבירות תקיפה) וקנס של 1,500 ₪ או 7 ימי מאסר תמורתו.

בת"פ 29405-06-15 הושתו על אדם שתקף רופא בטרם מאסר על תנאי לארבעה חודשים, 150 שעות של"צ ופיצוי למתלונן בסך 1,000 ₪. בית המשפט סקר באותו עניין פסיקה העוסקת בתקיפת רופאים וקבע כי המתחם נע בין מאסר על תנאי למאסר בפועל מספר חודשים, אך קבע כי בנסיבות העניין יש להשית על הנאשם עונש ברף הנמוך.

5. לאחר ששקלתי את הפסיקה הרי שאני קובעת כי מתחם הענישה נע בין מאסר על תנאי וקנס משמעותי למאסר של מספר חודשים בפועל, ובנסיבות ביצוע העבירה שבפני יש לשקול בין עבודות לתועלת הציבור בהיקף משמעותי לעבודות שירות למספר חודשים, וזאת בשים לב לכך שמדובר בשני אירועים, האחד של איומים והשני של תקיפה שכל תכליתה למנוע מהפקח לרשום דו"ח וזאת לאחר שהפקח ביקש מהנאשם להזיז את רכבו.

6. בחנתי גם את הנסיבות האישיות של הנאשם: הנאשם אדם נורמטיבי בן 38 אשר עובד כנהג הובלות, נשוי ואב לילדים. לנאשם אין עבר פלילי, והוא מפרנס יחיד במשפחתו, ולקח אחריות על מעשיו, ואף החל בהליך טיפולי להתמודדות עם התנהגויות אימפולסיביות. הנאשם עמד על כך שמאסר או עבודות שירות יפגעו פגיעה קשה במשפחתו. שירות המבחן המליץ כי יושת על הנאשם עונש של 180 שעות של"צ וכן צו מבחן ועונש מרתיע לעתיד.

7. לאחר ששקלתי את מתחם הענישה, הנסיבות הספציפיות של מעשה העבירה, ונסיבותיו האישיות של הנאשם הרי שאני סבורה כי במקרה זה יש לפסוק לקולא ולאפשר לנאשם להמשיך באורח חייו הנורמטיבי. יחד עם זאת יש לפסוק פיצוי לפקח, ואף להטיל עבודות לתועלת הציבור בהיקף משמעותי. משכך אני משיתה על הנאשם את העונשים הבאים:

א. עבודות של"צ בהיקף של 300 שעות. מובהר לנאשם כי אם לא יבצע את עבודות השל"צ יכול בית המשפט לשקול ולהטיל עליו עונש חלופי לרבות מאסר בפועל.

ב. מאסר על תנאי לתקופה של שלושה חודשים היה וישוב ויבצע עבירת אלימות מכל סוג שהוא במשך שנתיים מיום מתן גזר הדין.

ג. צו מבחן לתקופה של שנה.

ד. פיצוי למתלונן בסכום של 2,500 ₪ אשר ישולם עד ליום 1.11.18.

8. גזר הדין ניתן לצדדים במועד הדיון.

גזר הדין יומצא לשירות המבחן לצורך עריכת תוכנית של"צ ל300 שעות.

ניתן היום, י"ט תמוז תשע"ח, 02 יולי 2018, בהעדר הצדדים.