הדפסה

בית משפט השלום בבית שמש ת"א 51224-02-16

בפני
כבוד סגנית הנשיא דורית פיינשטיין

תובעת

לאה הדס

נגד

נתבעת

ש. שלמה חברה לביטוח בע"מ

פסק דין

תובענה זו היא תולדה של תאונת דרכים שארעה לרכבה של התובעת ביום 11.1.16 וכתוצאה מתאונה זו הוכרז הרכב כ"אובדן מוחלט". הרכב בוטח על ידי התובעת בביטוח מקיף בחברת ש. שלמה חברה לביטוח בע"מ, ובחלוף כארבעים יום ממועד התאונה הגישה התובעת את התובענה שלפני.

1. ביום 23.2.16 הגישה התובעת תביעה כנגד חב' הביטוח שבה ביטחה את רכבה ובו דרשה פיצוי בסך 89,120 ש"ח. סכום זה כלל פיצוי בגין אובדן מלא בסכום של 77,120 ש"ח ועוד פיצוי בסך 10,000 ש"ח בגין עוגמת נפש ו-2,000 ש"ח עבור רכב חלופי.

2. ביום 14.4.16 הגישה התובעת בקשה למתן פסק דין כנגד חב' הביטוח. בית המשפט הפנה את תשומת לב התובעת לכך שקיים שוני בין הכתובת הרשומה של הנתבעת לכתובת בה בוצעה המסירה וביום 17.4.16 הבהירה התובעת כי המסירה היתה כדין.

3. ביום 18.4.16 ולאחר שלא הוגש כתב הגנה, ניתן על ידי פסק דין על יסוד כתב התביעה.

4. ביום 27.4.16 הגישה חב' הביטוח בקשה לביטול פסק הדין ובה בין היתר טענה כי שילמה כבר ביום 15.3.16 את החלק הארי של התביעה וזאת בסכום של 77,120 ש"ח. עוד טענה חב' הביטוח כי יש לדחות לטעמה את התביעות לעוגמת נפש ופיצוי בגין רכב חלופי וכתב הגנה לא הוגש בטעות וזאת לאחר שעיקר התביעה שולם על ידה.

5. התובעת הגיבה לבקשה לביטול פסק הדין באריכות וטענה שהתביעה הוגשה בתום לב ולאחר שחב' הביטוח לא השיבה לה במועד ולא שילמה במועדים הקבועים בחוק את דמי הביטוח שלא היו שנויים במחלוקת. לאחר טענות אלו הסכימה התובעת לביטול פסה"ד ובלבד שיפסקו הוצאות לטובתה.

6. לאחר קבלת תשובתה של חב' הביטוח קבעתי ביום 2.6.16, כי פסק הדין מבוטל ללא צו להוצאות והצעתי לצדדים לבוא בדברים היות שפיצויים בגין עוגמת נפש אינם מקובלים בתיקים מסוג זה. לצערי הצדדים לא הגיעו לכל הבנה והתובעת התנגדה להצעתי כי התיק ייקבע ישר להגשת תצהירים. נוכח התנגדות התובעת, קבעתי כי הצדדים ישלימו את ההליכים המקדמיים עד סוף אוקטובר ולאחר מכן המועד הוארך לבקשת התובעת.

7. איני יודעת אם התקיימו בסופו של יום הליכים מקדמיים בין הצדדים, אך הצדדים הגיעו להסכמה לפיה יינתן פסק דין על יסוד הסיכומים בתיק.

דיון והכרעה:

8. התובעת טוענת כי בגין התאונה אשר אירעה ביום 11.1.16, היתה צריכה לקבל תגמולים כבר ביום 11.2.16 לכל המאוחר ועל כן היא זכאית לפיצוי בגין תקופה זו. עוד טוענת התובעת כי הנתבעת הכינה שיק דחוי ובו שילמה את הסכום שאינו שנוי במחלוקת ומכאן יוצא שקיבלה את התשלום בפועל באיחור של 42 יום.

9. אין בידי לקבל טענות אלו וזאת שעה שברור גם מכתב התביעה כי בין התובעת לבין סוכנות הביטוח היה דין ודברים לא נעים מספר פעמים והתובעת לא המציאה את כל המסמכים שנדרשו ממנה באופן מידי, אלא דבר זה כצפוי דרש זמן. לטעמי אצה לתובעת הדרך להגיש את כתב התביעה ומניסיוני חריג הוא שאדם תובע את חב' הביטוח בחלוף פחות מחודשיים ממועד קרות התאונה. חב' הביטוח פעלה כראוי ובניגוד לנטען על ידי התובעת, הרי שהיא לא הציגה הקלטות כי היו ניסיונות לעכב את התשלום לה. ראוי לציין כי התובעת היא שיזמה שההליך יתקיים ללא ראיות.

10. אוסיף ואומר כי כל טענות התובעת בדבר מועד פירעון השיק, הטרחה שנגרמה לה מכך שנאלצה לנסוע לפתח תקווה ולהסיר שעבוד, הן כולן טענות שטוב היו אלמלא נטענו. ברור שאם לאדם יש שעבוד לרכב או שהוא מבקש לקבל תשלום בהמחאה, הרי שיש בירוקרטיה ואין הוא יכול לגלגל את עלות הבירוקרטיה לפתחה של חב' הביטוח שפעלה במקרה זה באופן ראוי לציון.

11. בכל הנוגע לפיצוי אשר דורשת התובעת בגין עוגמת נפש, הרי שפיצוי מסוג זה אינו מקובל בתיקי תאונות דרכים ללא נפגעים. לטעמי אין טעמים חריגים המצדיקים מתן פיצוי במקרה זה. כפי שקבעתי חב' הביטוח שילמה את הסכום במועד וראוי לא להרחיב את המקרים שבהם פוסק בית המשפט פיצוי בגין עוגמת נפש הן כדי לא להגביר ולהגדיל סכסוכים והן כדי לא לגרום להתייקרות פרמיות הביטוח. על כן הבקשה לפיצוי בגין עוגמת נפש – נדחית.

12. לבסוף, בכל הנוגע לתביעה לתשלום בגין רכב חלופי, הרי שחב' הביטוח הודיעה מראש כי תהיה נכונה להשיב לידי התובעת כל סכום ששילמה בפועל וזאת כנגד הצגת קבלה. גם התובעת היתה ערה לכך ואף ציינה זאת בסיכומיה אך לא צירפה קבלה אלא רק הסכם השכרה. גם בסיכומי התשובה לא צירפה התובעת קבלה ואין בידי כל ראייה כי אכן שילמה עבור רכב חלופי. לא ברור לי מדוע התובעת לא צירפה את התובעת בשום שלב אם אכן שילמה כאמור שכן היא צירפה מסמכים רבים לכתב התביעה ולסיכומים אך אין בהם אינדיקציה וראיה לסכום שהיא תובעת בגין שימוש ברכב חלופי. יש לציין כי החוזה עצמו נכרת לכאורה ביום 18.1.16, דהיינו שבוע לאחר קרות התאונה, דבר המעורר תהיות.

13. סיכומו של דבר, התביעה נדחית במלואה, ורק מחמת העובדה שהיתה תקלה והנתבעת לא הגישה כתב הגנה במועד, הרי שאיני מחייבת את התובעת בהוצאות.

ניתן היום, ט' שבט תשע"ז, 05 פברואר 2017, בהעדר הצדדים.