הדפסה

בית משפט השלום בבית שמש ת"א 19522-11-18

בפני
כבוד ה שופט, סגן הנשיא שמואל הרבסט

תובעים

  1. משה עדן
  2. מונט עדן

באמצעות ב"כ עוה"ד רונן טיב

נגד

נתבעים

  1. שאול פוקס
  2. מרים פוקס

באמצעות ב"כ עוה"ד רז זנו

פסק דין

לפניי תובענה אשר עניינה סכסוך שכנים בדבר חלוקת שטח הקרקע עליו נבנה ביתם הדו משפחתי של הצדדים, וההשלכות הממוניות העולות מחלוקה זו, אשר הסתברה בחלוף למעלה מ-30 שנה- כשגויה ולא שוויונית.
הצדדים הסמיכו את בית משפט לפסוק בהתאם להוראת סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד- 1984, ללא הנמקה.
לאחר שעיינתי בכלל מסמכי התיק, התרשמתי מטיעוני הצדדים ושקלתי את כלל השיקולים הנדרשים לעניין, אני מורה כי לסילוק התביעה ישלמו הנתבעים לתובעים סך של 49,000 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה, התשלום יבוצע בתוך 30 יום מהיום, שאחרת, יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד ליום התשלום בפועל.
הסכם מכר המעגן בתוכו את זכויותיהם של הצדדים ואת חלוקתה הנכונה של חלקת הקרקע, וזאת על פי תנאי שוק מקובלים וכן את התמורה הנדרשת אשר נקבעה בהחלטה זו- יועבר לעיוני עד ליום 20.12.20.
ולסיום – ל"ו שנים חיים הצדדים בתיק זה, זה לצד זה כאשר קיר משותף מפריד ביניהם.
הרב אליעזר פאפו, אשר חי ופעל במאה ה-יט' באירופה, כתב בספרו "פלא יועץ" את ההדרכה הבאה העוסקת בשכנים, וזו לשונו:
"וראוי לאדם בקש לדור בין שכנים טובים...ובכלל, טובת השכונה שלא יהיו דבוקים כל כך בחצר אחת או בבית אחד, כי בקושי גדול יוכלו להמלט ממחלוקת...לכן הטוב טוב שיהא כל אחד בחצר בפני עצמו ופתח פתוח מחצרו לחברו עם מנעול, שכשירצו יפתחו וכשירצו יסגרו...".
הצדדים בחרו לגור האחד ליד השני ואף שמרו על הריחוק הנדרש ועל הפרדה מסוימת בין חלקותיהם.
כל זאת התרחש בעת שהיו הצדדים צעירים ומצב זה המשיך לעמוד על מכונו שנים רבות, וכיום בעת ש התבגרו הם מעט, עלה קשר זה על שרטון. טוב עשו הצדדים אשר בחרו לסיים סכסוך זה בדרך מהירה אשר נתנה בידי אפשרות להשתמש בכלים משפטיים ולבר משפטיים על מנת לעשות כן , ואני מקווה כי בכך יסולקו כל הסכסוכים והמחלוקות ביניהם, וגם אם לא יחזרו לחברותם מהעבר- יוכלו לחיות בשלווה וליהנות ממשפחתם ומנכסיהם .
מזכירות- נא לשלוח פסק דין זה לעיונם של הצדדים ולהעביר התיק לעיוני ביום 25.12.20.

ניתן היום, א' כסלו תשפ"א, 17 נובמבר 2020, בהעדר הצדדים.