הדפסה

בית משפט השלום בבאר שבע תפ"ק 55469-12-16

כב' הנשיא , השופט אלון גביזון

החלטה

נוכח בקשות שירות המבחן לקיים דיונים בתיקים המפורטים בכותרת בבית המשפט הקהילתי ביום 14.10.20, חרף מצב החירום והא רכת פגרת הסוכות, בהינתן הדחיפות העולה מן הבקשות שהוגשו בתיקים אלו ובהתאם לסמכותי מכוח תקנה 2 לתקנות בית המשפט (פגרות), התשמ"ג-1983, אני מורה כי ההליכים המפורטים בכותרת יתקיימו במועדם, בהתאם לשק" ד המותב הדן בהליך.

המזכירות מתבקשת לסרוק עותק ההחלטה בכל התיקים שבכותרת.

עותק ההחלטה לכב' הש' הבכירה שוורץ, לשירות המבחן ולב"כ הצדדים.

ניתנה היום, כ"ג תשרי תשפ"א, 11 אוקטובר 2020, בהעדר הצדדים.