הדפסה

בית משפט השלום בבאר שבע תא"מ 2631-06-17

בפני
כב' הרשמת הבכירה מיטל חלפון - נזריאן

תובע

יואל ברמי

נגד

נתבעת
אלה דוידוב

החלטה

בקשת רשות להתגונן, אשר הוגשה במסגרת תיק זה, התקבלה ביום 28.1.18 בהסכמת התובע, על בסיס תצהיר הנתבעת ובהעדר הצדדים.

בהתאם לתקנה 214 ב1 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד- 1984, התובענה תידון בסדר דין מהיר.

התובע ימציא לבית המשפט ולצד שכנגד את המסמכים שיש לצרף לכתב התביעה בהתאם לתקנות 214 ג' ו-214 ח', בתוך 30 יום מהיום. הנתבעת תעשה כן בתוך 45 יום מהיום.

תצהירי עדות ראשית מטעם העדים יוגשו בתוך 90 יום מהיום על ידי כל הצדדים במקביל. לתצהירים יצורפו המסמכים שעליהם מסתמך העד בעדותו. עד המסרב למסור תצהיר ויש כוונה להעידו במשפט, יגיש בעל הדין בתוך המועד האמור הודעה המפרטת את מועד פנייתו אל העד ליתן תצהיר ואת נסיבות סירובו. עד זה לא יוזמן לבית המשפט אלא אם ניתנה על כך החלטה מבית המשפט. תצהיר אשר לא הוגש במועד, לא יוגש אלא ברשות בית המשפט. עד אשר לא הוגש תצהיר עדות ראשית מטעמו לא יוכל להעיד, אלא ברשות בית המשפט ומטעמים מיוחדים שירשמו.
בבקשה להזמנת עד יציין בעל הדין את מועד פנייתו לעד, נימוקי סירובו ליתן תצהיר, ואת הסיבה לבקשה לזמנו.

ישיבה מקדמית תתקיים בפני ביום 27.02.19 בשעה 09:30.

דיון להוכחות, לגמר, לסיכומים בעל פה, ולמתן פסק דין, יערך בפני ביום 06.06.19 בשעה 11:30 , למשך שעה וחצי.

התייצבות בעלי הדין לישיבה המקדמית הינה חובה.

היה בעל דין מדינה או תאגיד, יהא פטור מהתייצבות לישיבה המקדמית, ובלבד שהגיש לבית המשפט, לא יאוחר מ-7 ימים לפני מועד הישיבה המקדמית, התחייבות בכתב, כי נציג מטעמו הבקיא בפרטי התובענה ומוסמך להחליט בענייניה, יהא זמין בטלפון בזמן הישיבה המקדמית.

ניתנה היום, ט"ו שבט תשע"ח, 31 ינואר 2018, בהעדר הצדדים.