הדפסה

בית משפט השלום בבאר שבע ת"פ 21451-12-16

לפני כבוד ה שופט דניאל בן טולילה

המאשימה

מדינת ישראל
ע"י ב"כ עו"ד גנית אטיאס

נגד

הנאשם
סאלם מגנם (עציר) תושבי איו"ש 854062932
ע"י ב"כ עו"ד מוחמד רחאל

<#1#>

פרוטוקול

נוכחים: מתורגמנית ביהמ"ש לשפה הערבית אינס אבו קורן

כ.ה דניאל בן טלולה: כן איך השם?
מר מוריס בן סימון: בכיר מוריס בן סימון, משטרת דימונה.
כ.ה דניאל בן טלולה: אתה מוזהר לומר את האמת אחרת תהיה צפוי לעונשים. ענה על השאלות של התובעת.
עו"ד גנית אטיאס: מה תפקידך במשטרה?
מר מוריס בן סימון: חוקר.
עו"ד גנית אטיאס: כמה שנים אתה עושה את זה?
מר מוריס בן סימון: 11 שנה.
עו"ד גנית אטיאס: איזו פעולה ביצעת בתיק?
מר מוריס בן סימון: חקרתי את הנאשם.
עו"ד גנית אטיאס: יש מניעה להגיש?
כ.ה דניאל בן טלולה: לא.
עו"ד גנית אטיאס: מגישה הודעת נאשם מיום 4 לדצמבר 2016
כ.ה דניאל בן טלולה: סומן ת2 ו-ת2א.
עו"ד גנית אטיאס: ביום ה6 לדצמבר 16 (לא ברור מה נאמר)
כ.ה דניאל בן טלולה: סומן ת3 ו-ת3א. חקירה נגדית.
עו"ד גנית אטיאס: רגע, מוריס, בתיק קיים מזכר. תסביר לביהמ"ש מה זה?
מר מוריס בן סימון: זה רכב שנתפס מהנאשם, בדקתי את מספר הרכב, הרכב מופיע שאינו גנוב והורד מהכביש.
עו"ד גנית אטיאס: איך בוצעה הבדיקה?
מר מוריס בן סימון: באמצעות המסוף.
עו"ד גנית אטיאס: מה המסוף קולט?
מר מוריס בן סימון: הוא אומר אם הרכב גנוב או הורד מהכביש.
עו"ד גנית אטיאס: מה זה המסמך שאני מציגה?
מר מוריס בן סימון: זה התדפיס של הרכב. הרכב מופיע שהוא הורד מן הכביש מהסיבה (לא ברור) ב-26.4.14
עו"ד גנית אטיאס: מבקשת להגיש.
כ.ה דניאל בן טלולה: מסומן ת4.
עו"ד גנית אטיאס: אין לי עוד שאלות.
חקירה נגדית
עו"ד מוחמד רחאל: יש לי פה שתי חקירות של הנאשם שבהם אתה חקרת אותו. זכור לך בכמה הזדמנויות חקרת אותו?
מר מוריס בן סימון: הם הציגו לי שתי חקירות אז זה שתי חקירות.
עו"ד מוחמד רחאל: יפה עכשיו חוץ מהמפגשים האלה לא היו עוד שיחות עם הנאשם?
מר מוריס בן סימון: לא.
עו"ד מוחמד רחאל: בתוך המשרד, מחוץ למשרד?
מר מוריס בן סימון: לא.
עו"ד מוחמד רחאל: מי הממונה על החקירה?
מר מוריס בן סימון: קצין האח"מ שלנו אלי כהן.
עו"ד מוחמד רחאל: והוא בחר שאתה תחקור את התיק?
מר מוריס בן סימון: הוא לא בחר. היתה משמרת רגילה שהייתי חוקר והתקבל ארוע רגיל של שב"ח וסיכון חיי אדם והסעת שב"חים. ואני חקרתי את הנאשם. במהלך החקירה שלו הוא איים שהוא רצה לבצע פיגועים, תכנן לבצע פיגוע בבאר שבע.
עו"ד מוחמד רחאל: יש פה נקודה שעולה מהחקירה השניה שאתה ביצעת. שבה אני מסכים איתך אגב. אתה אומר לו למה בפני החוקר ג'ברין אתה שומר על זכות השתיקה ובפניי אתה כן מדבר, כן מספר?
כ.ה דניאל בן טלולה: ת-4 זה אחרי החקירה של ג'ברין?
עו"ד מוחמד רחאל: אחרי, כן. אז איתך הוא נפתח הוא מדבר. אוקיי?
מר מוריס בן סימון: מה השאלה?
כ.ה דניאל בן טלולה: זה לא נראה לך מוזר שבפניך הוא מספר על רצון לבצע פיגוע ובפני ג'ברין הוא שתק?
מר מוריס בן סימון: לא, לא נראה לי מוזר.
עו"ד מוחמד רחאל: אבל שאלת אותו?
מר מוריס בן סימון: כן שאלתי אותו והוא ענה שעם ג'ברין לא בא לו לדבר ואיתי הוא רצה לדבר.
עו"ד מוחמד רחאל: מצוין עכשיו לך יש תשובה לשאלה למה הוא?
מר מוריס בן סימון: לא.
עו"ד מוחמד רחאל: אין לך תשובה. תגיד לי, אני בחקירה הראשונה שלך, אתה חוקר כמו שאמרת עבירות רגילות. ופתאום ללא שום שאלה עוקבת הוא מתחיל לספר שהוא נכנס כדי לעשות פיגוע וכן הלאה. הוא מתחיל לספר ואתה ממשיך לשאול. עכשיו, בסיטואציות כאלה, כחוקר מנוסה, כשעולה חשד לעבירה חדשה שלא היתה מלכתחילה, אתה לא אמור להזהיר אותו באופן מיידי? להגיד לו טוב דע לך שאתה חשוד בכך וכך? אתה לא אמור לעשות את זה באופן מיידי? לפני שהוא מספר לך את כל הסיפור?
מר מוריס בן סימון: תשמע הוא סיפר איזשהו סיפור, אני חושב שבמהלך העדות הוא נחקר באזהרה גם בעניין הזה, אם אני לא טועה עשיתי שם איזו הערת חוקר והודעתי לו שהוא חשוד, אם אני לא טועה
עו"ד מוחמד רחאל: זה נכון.
מר מוריס בן סימון: אוקיי. אם זה במיידי או לא במיידי זה...
עו"ד מוחמד רחאל: אבל אתה מסכים איתי שאתה לא הזהרת אותו מייד אלא שהמשכת בשאלות, ובשלב מסוים החלטת כן להזהיר אותו.
מר מוריס בן סימון: אין פה מה להסכים או לא. יש חקירה מתועדת. מתועדת חזותית, ההתנהלות מופיעה בעדות, יותר מזה אני לא יכול להשיב. עובדתית הוא נחקר באזהרה בהמשך.
עו"ד גנית אטיאס: תראה לו תראה לו.
עו"ד מוחמד רחאל: לא לא, זה מתועד, זה מאה אחוז. בשלב הזה, שאתה הזהרת אותו מצטרף עוד חוקר או שוטר אני לא יודע מי זה. איך הוא נכנס? העיתוי קצת... עוזי עמרוסי?
מר מוריס בן סימון: כן אז אפשר לראות את זה גם בסרטון, ברגע שעולה הקטע של הפיגוע, שהוא תכנן לעשות פיגוע רמת החשש שלי עולה באופן אוטומטי, אני בעצמי מתחיל לחשוש, ובאיזשהו שלב אני מבקש שאולי יכניסו איזשהו בלש ואז מגיע בעצם אותו עוזי שהוא משמש כחוקר ומצטרף אלי לחקירה.
עו"ד מוחמד רחאל: אבל הוא ידע על מה שיש בתוך החקירה? מישהו קרא לו?
מר מוריס בן סימון: אני אני קראתי.
עו"ד מוחמד רחאל: אה אתה ביקשת?
מר מוריס בן סימון: אני ביקשתי שהוא יגיע, שיביאו לי בלש או שיצטרף אלי לחקירה גם.
עו"ד מוחמד רחאל: מה הוא עשה?
מר מוריס בן סימון: אני חושב שהוא הצטרף אלי לחקירה
עו"ד מוחמד רחאל: אבל הוא עשה משהו מבחינת החקירה? הוא שאל?
מר מוריס בן סימון: גם שאל שאלות כן.
עו"ד מוחמד רחאל: יש לי פה את כל התיק, או שלא, אני לא יודע
מר מוריס בן סימון: את כל התיק? כן.
עו"ד מוחמד רחאל: אני לא רואה שום מזכר שום דבר לגבי אותו עוזי עמרוסי. אם הוא שאל שאלות אני צריך לראות.
מר מוריס בן סימון: ובגלל זה יש לך אתה חקירה החזותית ובחקירה החזותית אתה רואה את הכל שם. אם אני לא טועה, אני חושב שרשמתי שם שעוזי עמרוסי הצטרף לחקירה.
עו"ד מוחמד רחאל: אבל החלק שלו...
מר מוריס בן סימון: הוא חקר יחד איתי
עו"ד מוחמד רחאל: אבל השאלה היא כזו. האם ידוע לך שהוא רשם מזכרים או יש איזשהו תיעוד למה שהוא עשה בחקירה?
מר מוריס בן סימון: לא. יש את התיעוד החזותי ששם הוא שואל בדיוק את מה שאתה רוצה לדעת ולראות, אז הכל מופיע בחזותי.
עו"ד מוחמד רחאל: אוקי. יכול להיות שהוא רשם דברים ולא נמצאים בתיק? או שאתה בטוח שהוא לא רשום שום מזכר?
מר מוריס בן סימון: אני חושב שהוא לא רשם שום מזכר. לא היתה סיבה גם שהוא ירשום מזכיר. כי יש חזות. חקירה חזותית. זה החלק שלו כשהוא הצטרף אלי לחקירה.
עו"ד מוחמד רחאל: חוץ מהתיעוד החזותי, אני לא רואה את השאלות שלו פה בחקירה.
מר מוריס בן סימון: אמרתי, תיעוד חזותי אתה תראה מי שאל ומה שאל.
עו"ד מוחמד רחאל: לא אבל למה לא נרשם?
מר מוריס בן סימון: כי אני לא רושם שאלת מוריס שאלת עוזי שאלת מוריס שאלת עוזי. זה שאלות. אני חושב שגם ביהמ"ש יכול להתרשם מי שואל, זה מיותר.
עו"ד מוחמד רחאל: נעזוב את הענין של הפיגוע והענין הביטחוני. אתה כשחקרת אותו אתה קראת את העדויות של השב"חים שהיו בתוך הרכב? אני מניח שכן.
מר מוריס בן סימון: אני לא יודע. אני לא זוכר. לא זוכר. אולי אני חקרתי את העדויות האחרות, יכול להיות.
עו"ד מוחמד רחאל: אבל כשבאים לחקור חשוד לא צריכים לקרוא את כל החומר מסביב כדי לחקור?
עו"ד גנית אטיאס: הוא קרא את העדויות זה מה שהוא אמר.
עו"ד מוחמד רחאל: אבל אני שואל אותו, לא אותך.
מר מוריס בן סימון: אז אמרתי שאני לא זוכר. יכול להיות שאת השב"חים האחרים אני חקרתי, ואני עברתי על כל חומר החקירה. הכל אפשרי.
עו"ד מוחמד רחאל: תקשיב, אתה חקרת את ויסאם אל אליס. אתה שואל אותו, השב"ח, האם במהלך הנהיגה
עו"ד גנית אטיאס: מה עמוד ושורה בבקשה?
עו"ד מוחמד רחאל: עמוד 3 שורה 42. אתה שואל האם הנהג נסע מהר? הוא אומר לך נהיגה מהירה. האם במהלך הנהיגה הוא עקף רכבים הוא אומר לך כן. אתה יודע מה זה פס לבן. התשובה שלו כן. והשאלה האחרונה האם הנהג עקף בפס לבן, התשובה שלו היתה לו. יש לך מנגד את הדוחות של השוטרים. יש לך פה שב"ח שמודה בעבירה, מודה שהוא שב"ח, מודה שאסור לו להיכנס, מודה בהכל. ובעניין הזה גם אין לו אינטרס לשקר, הוא לא הנהג. והוא הפליל אותו בעניין הסעת השב"חים. מה ניסית לעשות כדי לבדוק את הפער הזה, בין האנשים שישבו בתוך הרכב לבין אותם השוטרים שגם בדוחות שלהם אפשר למצוא קשיים?
מר מוריס בן סימון: מה רצית שנעשה? שיחזור? מה רצית שנעשה?
כ.ה דניאל בן טלולה: מבחינתך (לא שומעים)?
מר מוריס בן סימון: מבחינתי היו הדוחות של השוטרים, שוטרים הם אנשי חוק, הם מספרים בדיוק את מה שהם ראו. אני לא יודע את אותו שב"ח איפה הוא ישב, מה היה המיקום שלו, איך הוא ראה או לא ראה, מבחינתי יש לי דוחות פעולה של השוטרים שהם מספרים על זה שהוא עקף בפס לבן.
עו"ד מוחמד רחאל: לא היית צריך לדעת כל מה שאמרת עכשיו? איפה הוא ישב? לגבי השבח. אגב לא רק הוא, גם שב"חים אחרים שישבו ברכב כן מפלילים אותו, אבל בעניין הזה אומרים שהוא לא נהג במהירות, הוא לא עקף רכבים באופן שמתואר על ידי השוטרים.
עו"ד גנית אטיאס: זה לא מדויק, אבל בסדר. כל שב"ח אמר משהו אחר.
עו"ד מוחמד רחאל: את כל השאלות האלה לא היית צריך לשאול את השב"חים? איפה ישבת, אתה כן שאלת שאלות ממש טובות, והתשובות לכך היו לטובתו, אבל כל זה מבחינתך לא שווה כלום לעומת הדוחות של השוטרים. אני רוצה להבין למה לא חקרתם את העניין הזה בצורה יותר יעילה?
מר מוריס בן סימון: אתה חושב שזה צורה לא יעילה, אני חושב שכן החקירה היתה מאוד מקצועית, וזה התשובה שקיבלנו לפה, ויש מצד שני דוחות פעולה של שוטרים, וזה מונח בפתחו של ביהמ"ש.
עו"ד מוחמד רחאל: יעני אתה אומר שהמסקנות שעלו מהחקירה של השב"חים מבחינתך לא כל כך חשובים כי יש את הדוחות של השוטרים, פחות חשובים.
מר מוריס בן סימון: אתה כנראה לא הבנת אותי. זה מונח בפתחו של ביהמ"ש, שהוא יחליט.
עו"ד מוחמד רחאל: תגיד, אתה שואל את החשוד בחקירה הראשונה
מר מוריס בן סימון: איזה מהם? אתה קפצת
עו"ד מוחמד רחאל: תכף אני אציג לך.
מר מוריס בן סימון: הנאשם הזה?
עו"ד מוחמד רחאל: כן. זה עמוד 4 לדעתי. אתה שואל את הנאשם בהתחלה- השוטרים אומרים שעקפת בפס לבן סיכנת אותם וגרמת להם לסטות מהדרך. אתה שואל שאלה באמת לעניין, אם רצית לעשות פיגוע למה לא פגעת ברכבים שהיו בדרך? זה מה ששאלת את הנאשם. אחרי זה אתה אומר לו מה מביא אותך לספר את זה?
עו"ד גנית אטיאס: תביא לו את החקירה, גם את תשובת הנאשם שם, כדי שהוא יבין מה אתה רוצה.
עו"ד מוחמד רחאל: אם את מקשיבה תביני מה...
כ.ה דניאל בן טלולה: אם היה ספק שהוא באמת מתכוון לבצע פיגוע אז זה כנראה זה היה בביהמ"ש מחוזי. את המשמעות של האיום צריך לבחון... אין פה באמת, מיוחסים לו עבירה של חבלה וחבלה מחמירה וכדומה.
עו"ד מוחמד רחאל: אדוני אומר שהשאלות שחשובות להגנתו חסויות. אז קשה לי...
כ.ה דניאל בן טלולה: אני מסכים עם זה שקצת קשה שחלק מהתשובות חסויות. אבל יש גם עתירה לגילוי ראיה. אם יהיה צורך אז נצטרך להביא פה חלק מהעדים.
עו"ד מוחמד רחאל: נמשיך את השאלה. אחרי זה אתה אומר לו מה הביא אותך לספר את זה שאתה רוצה לעשות פיגוע דריסה בבאר שבע וגם אתה בעצמך לא מעיר לו שהוא באמת התכוון לעשות את הדברים. למה שאלת את השאלה הזאת?
מר מוריס בן סימון: זה לא נכון לקחת את הדברים בצורה הזו, אני מאוד נזהרתי בחקירה זו, ביקשתי שיהיה עוד בלש...
כ.ה דניאל בן טלולה: כי חששת פיזית על עצמך?
מר מוריס בן סימון: כן כי יושב מולך בן אדם עם עיניים כאלה של ממש נחוש לעשות איזשהו משהו. לך תדע מה הוא יכול לעשות באמצע חקירה.
כ.ה דניאל בן טלולה: זה לא שהחוקר עמרוסי הוא מתמצא בעבירות ביטחוניות ולכן הכנסת. אתה אומר שהכנסת אותו כי פיזית חששת.
מר מוריס בן סימון: כן אני חששתי. זה פעם ראשונה קודם כל שבן אדם מתוודה, אתה רואה את הנחישות שלו והוא יכול לעשות לך משהו ולכן באיזשהו שלב עוזי נכנס איתי לחקירה ומתוך זה שגם רציתי הגנה. נכון אני חייב לציין, התיק היה בפרקליטות ואני כמי שניהל את התיק עברנו על כל התיק הזה ובאמת הקטע שאם היה עבירות ביטחוניות ברמה הזו אז התיק הזה היה נשאר במחוזי, מסתבר שהם ביקשו להעביר אותו לשלום בעקבות עבירות האיומים שהוא התבטא.
עו"ד מוחמד רחאל: אני חוזר לאותה שאלה. לפני שהוא העלה את העניין הביטחוני. זה לא מושחר השלב הזה, כל מה שקדם. האם הוא ביקש באיזשהו שלב לפני שהעלה את העניין הביטחוני לדבר עם מישהו מגורמי המודיעין?
עו"ד גנית אטיאס: שלא במסגרת החקירה?
עו"ד מוחמד רחאל: לא, במסגרת החקירה.
מר מוריס בן סימון: (לא ברור) זה צריך להיות מתועד בחקירה החזותית.
עו"ד מוחמד רחאל: איפה הוא מפנה את זה?
מר מוריס בן סימון: יש איזה משהו שהוא מפנה בקשה?
עו"ד גנית אטיאס: אין
עו"ד מוחמד רחאל: לא.
מר מוריס בן סימון: אז בגלל זה אני אומר, אם אתה טוען ש..
כ.ה דניאל בן טלולה: אם אני עם פת"ח ואני רוצה שהתיק שלי יהיה ביטחוני. זה לא נראה לך קצת שמישהו בא ומתעקש אני רוצה תיק ביטחוני, אני רוצה לעשות ואף אחד לא יודע מה שיש לי בראש, וזה שבן אדם מתעקש על זה שהתיק יהיה עם נופך ביטחוני, זה לא נראה לך קצת?
מר מוריס בן סימון: ולכן הלכנו לפרקליטות עם התיק הזה. והם סברו אחרת.
עו"ד מוחמד רחאל: במהלך כל החקירה אתה אמרת שאתה אחראי על התיק. הוא לא העלה שום טענה בעניין שהוא רוצה להיפגש עם דרור מחלוף?
מר מוריס בן סימון: בפני הוא לא העלה שום טענה כזאת.
עו"ד מוחמד רחאל: היו לך שיחות עם גורמים אחרים בעניין התיק הזה? קצין מודיעין? גורמי מודיעין? דיברת עם מישהו על התיק?
מר מוריס בן סימון: אני כבר לא זוכר בקטע הזה של המודיעין, לא זוכר.
עו"ד מוחמד רחאל: אתה יכול לנסות להיזכר?
מר מוריס בן סימון: לא זוכר.
עו"ד מוחמד רחאל: הוא הגיע לגורמי המודיעין? אני אגיד לך מה הטענה. הוא טוען שהוא עבד שבע שנים עם דרור מחלוף. זה מה שהוא טען, וזה מה שהוא טען בחקירה. נתמודד עם זה בהליך אחר, בסדר?
מר מוריס בן סימון: אז אם זה קטע מודיעיני יש על זה חיסיון.
עו"ד מוחמד רחאל: אבל לך לא ידוע?
מר מוריס בן סימון: לא, לא ידוע לי ברמת העיקרון על דברים שהוא אמר לי של משהו שקשור למודיעין.
עו"ד מוחמד רחאל: הוא העלה דברים שנוגעים לשיתוף פעולה מצידו?
מר מוריס בן סימון: יכול להיות שהוא העלה, אבל בכל מקרה מה שקשור למודיעין זה חסוי, זה מה שאני רוצה לומר. אם היו דברים מודיעיניים, יש דברים שהם חסויים בתיק החקירה, שאני לא יכול מפאת החיסיון גם אתה יודע, חיסיון הוא על שיטות אמצעים, וגם בין היתר פגיעה בביטחון שלו.
כ.ה דניאל בן טלולה: סתם בשביל הסקרנות, בסרטון וידאו, בקטעים האלה פתחתם את זה?
עו"ד מוחמד רחאל: בחקירה גם זה חלק מכתב האישום, הוא מאיים לפגוע במישהו.
מר מוריס בן סימון: כן הוא מאיים לפגוע ב-M16, אומר שהוא ישים לו כדור בראש.
עו"ד מוחמד רחאל: במי?
מר מוריס בן סימון: איזה בחור שהוא טוען שהוא תושב שטחים, לא היתה האפשרות לבדוק את זה.
עו"ד מוחמד רחאל: גביתם עדות מהקורבן?
מר מוריס בן סימון: איזה קורבן?
כ.ה דניאל בן טלולה: הוא אמר שלא היתה אפשרות לבדוק את זה.
עו"ד מוחמד רחאל: איזה פעולה ניסיתם כדי לבדוק מי זה הבן אדם? אני לא רואה שום פעולה בתיק.
מר מוריס בן סימון: לא נעשתה שום פעולה. זה רק שם משפחה, לא מכיר, תושב שטחים, הוא אומר במפורש דהרייה. מה אתה רוצה שנעשה?
עו"ד מוחמד רחאל: מבחינתכם אין בן אדם כזה?
כ.ה דניאל בן טלולה: באמת אין אפשרות כזאת? לראות אם יש כזה בן אדם?
מר מוריס בן סימון: רק אם אתה נותן שם מרובע.
עו"ד מוחמד רחאל: הוא זורק לך שם של אדם, יכול להיות שהוא קיים ויכול להיות שלא. היום אתה לא יכול להגיד לי שיש כזה בן אדם.
מר מוריס בן סימון: אני לא יכול להגיד. צריך שם מרובע, אבא סבא.
עו"ד מוחמד רחאל: מצוין. הוא נתן פרטים מאוד דלים, אני מסכים איתך. אבל אתה שאלת אותו מי זה הבן אדם הזה? פרטים מזהים ניסית להגיע?
כ.ה דניאל בן טלולה: מעבר? שאלת מי זה האיש הזה?
מר מוריס בן סימון: לא. לא נעשתה שום בדיקה, רשום שם משפחה, בחור מדהרייה, זה הכל.
עו"ד מוחמד רחאל: מכיר חוקר בשם דרור מחלוף?
מר מוריס בן סימון: לא. דרור מחלוף? אצלנו בתחנה לא.
עו"ד מוחמד רחאל: לא לא, משמר הנגב.
מר מוריס בן סימון: לא מוכר. דרור מחלוף? לא.
כ.ה דניאל בן טלולה: חקירה חוזרת? תודה רבה. תעלו אותו יחד עם העצור השני. אתה מוזהר לומר את האמת אחרת תהיה צפוי לעונשים. תענה על השאלות של התובעת ואחרי זה לשאלות של הסניגור.
עו"ד גנית אטיאס: מה תפקידך במשטרה?
מר עמי חן: בלש בתחנה.
עו"ד גנית אטיאס: יש התנגדות להגיש את הדוח?
עו"ד מוחמד רחאל: לא.
כ.ה דניאל בן טלולה: סומן ת5.
חקירה נגדית
עו"ד מוחמד רחאל: מה שלומך?
מר עמי חן: ברוך השם.
עו"ד מוחמד רחאל: היה פה רוני מקודם, הוא העיד. אני כבר אומר לך מראש שיש סתירות בין הדוחות שאתה כתבת, לבין הדוחות שאחרים כתבו. אבל לפני זה, אני רוצה שתגיד לי כמה אנשים הייתם בתוך הרכב, כמה שוטרים ומי נהג.
מר עמי חן: שלושה אנשים, אני נהגתי, אביב לידי מאחורה רוני.
עו"ד מוחמד רחאל: ומי זה אילן עומר?
מר עמי חן: אילן עומר היה בתחנה הוא קיבל איתנו את המעוכבים.
עו"ד מוחמד רחאל: למה הוא רשום בדוח אבל?
מר עמי חן: כי הוא סייע לקבל את העצורים בתחנה.
עו"ד מוחמד רחאל: הארוע היה בסביבות השעה 4-5, והדוח שלך נרשם לאחר מספר שעות.
עו"ד גנית אטיאס: בשעה 7 וחצי.
עו"ד מוחמד רחאל: 7 וחצי. למה לא רשמת את הדוח במקום או בזמן סמוך לארוע?
מר עמי חן: כי עד שאני מגיע לתחנה עם העצורים והם מעוכבים, ומוריד אותם למשרד, ועושה חיפוש באוטו, ומזכה את הכל, ומטפל תוך כדי בחקירות, רק לאחר מכן אני רושם את הדוח.
עו"ד מוחמד רחאל: אז מה כל זה לקח לך 4 שעות?
מר עמי חן: הארוע עצמו התרחש ב-4 וחצי 5?
כ.ה דניאל בן טלולה: 3 שעות לקח לו.
עו"ד גנית אטיאס: זה היה ב-16:40.
כ.ה דניאל בן טלולה: שעתיים ו-50.
מר עמי חן: קח בחשבון שעשינו עוד פעילות בשטח עצמו, עוד לפני שהגענו לתחנה. לפחות איזה שעה, שעה ומשהו היינו שם. העברת הארוע, חיפוש באוטו כמו שצריך וזהו.
עו"ד מוחמד רחאל: אני מבין שאתה נהגת.
מר עמי חן: אני נהגתי.
עו"ד מוחמד רחאל: קיבלת דיווח? מי קיבל את הדיווח מקצין המודיעין?
מר עמי חן: אני .
עו"ד מוחמד רחאל: אתה קיבלת. זיכית את הרכב של הנאשם ועשיתם פרסה, לפי דוחות שלך ושל אחרים.
מר עמי חן: כן.
עו"ד מוחמד רחאל: כמה זמן חלף מהרגע שקיבלת את הדיווח עד שעשית את הפרסה?
מר עמי חן: לא יכול להגיד לך כמה זמן.
עו"ד מוחמד רחאל: פחות או יותר
מר עמי חן: לא יכול להגיד לך.
עו"ד מוחמד רחאל: הרבה זמן? מעט זמן?
מר עמי חן: אין לי זמן משוער
עו"ד מוחמד רחאל: אבל זה היה מהר כאילו?
מר עמי חן: כן. מדימונה זה בדיוק 7 דקות נסיעה.
עו"ד מוחמד רחאל: אבל כמה זמן לקח מהרגע שראית
מר עמי חן: אמרתי לך אין לי זמן משוער.
כ.ה דניאל בן טלולה: לא השאלה לא היתה ברורה כל כך. אם אני מבין נכון. מהרגע שאתה רואה אותו חולף עד שהוא מסתובב
מר עמי חן: אה ממש מספר שניות, עשיתי פרסה
עו"ד מוחמד רחאל: באיזה שלב פתחת בנוהל מרדף?
מר עמי חן: לא פתחתי בנוהל מרדף.
עו"ד מוחמד רחאל: נהיגה רגילה?
מר עמי חן: נהיגה מבצעית. לא בוצע שום נוהל מרדף, לא היתה שם עבירה שמחזיקה נוהל מרדף.
עו"ד מוחמד רחאל: מה זה נהיגה מבצעית?
מר עמי חן: יש לנו קופסא ירוקה בניידת, שמעל 120 זה מדווח. כל פניה לא נכונה או סיבוב מהיר זה מצפצף ומתריע ונרשם במערכת. אז הולכים לארוע שנקרא נהיגה מבצעית בשביל לכסות את כל הדברים האלה.
עו"ד מוחמד רחאל: עברת את ה-120?
מר עמי חן: כן.
עו"ד מוחמד רחאל: מיד כשראית את הרכב שלו אתה פתחת בנוהל מבצעי? נהיגה מבצעית?
מר עמי חן: כן
עו"ד מוחמד רחאל: מיד?
מר עמי חן: ברגע שביצעתי פרסה
כ.ה דניאל בן טלולה: יש משהו טכני בקופסא הירוקה שאתה צריך ללחוץ כדי שיבינו שזה נהיגה מבצעית?
מר עמי חן: לא, בקשר אתה פותח נהיגה מבצעית
כ.ה דניאל בן טלולה: אתה מודיע בקשר
מר עמי חן: לרשל"ט. ואז הוא מסווג את הארוע הזה כנהיגה מבצעית.
עו"ד מוחמד רחאל: קיבלת את הדיווח, ראית את הטויוטה של הנאשם,
מר עמי חן: אני חייב לתקן אותך נהיגה מבצעית נפתחה עוד לפני. בתחילת הארוע.
כ.ה דניאל בן טלולה: אתם יצאתם מהתחנה כבר עם רכב חשוד כגנוב, לא במקרה הייתם בשטח, אלא מודיעין או בילוש אמר לכם ויצאתם לכיוון הזה לחפש אותו?
מר עמי חן: כן.
עו"ד מוחמד רחאל: כל אותה העת נסעת במהירות?
כ.ה דניאל בן טלולה: מה זה כל אותה עת? באיזה שלב?
עו"ד מוחמד רחאל: שלב שהוא שלח נהיגה מבצעית
מר עמי חן: מקבלת המידע עד למעצר של הרכב.
עו"ד מוחמד רחאל: אתה יכול להגיד לי באיזה מהירות נהגת?
מר עמי חן: אתה יכול להוציא נתונים של קופסא ירוקה
עו"ד מוחמד רחאל: לא אני לא נכנס לזה.
מר עמי חן: אני לא יכול לדעת בדיוק, זה היה לפעמים 120 לפעמים 130,140.
עו"ד מוחמד רחאל: ומה המינימום שהיה?
מר עמי חן: לא זוכר.
עו"ד מוחמד רחאל: לא זוכר.
כ.ה דניאל בן טלולה: עד שפגשתם את הרכב שבא ממולכם נסעת יותר מהר? יותר לאט? רגיל? באיזה אופן נהגתם?
מר עמי חן: 100, 120, 130, אפילו יותר, אי אפשר לדעת מדויק.
עו"ד מוחמד רחאל: מצוין. ברגע שסיימת לעשות את הפרסה, שם אתה פתחת באותה נהיגה מבצעית?
מר עמי חן: המשכתי, כן.
עו"ד מוחמד רחאל: אני אגיד לך למה אני שואל, כי היה פה רוני ואמר שאתם נהגתם גג 80-85 ורק אחרי זה פתחתם בנהיגה מבצעית.
מר עמי חן: אז הוא יכול להגיד מה שהוא ראה לנכון. הוא ישב מאחור, אני נהגתי. אני פותח נהיגה מבצעית מרגע קבלת המידע וזהו. אני לוקח את האחריות, אני זה שעל ההגה.
עו"ד מוחמד רחאל: כמה זמן עבר מהרגע שסיימת את הפרסה עד שהרכב שלו נעצר?
מר עמי חן: הרכב שלו נעצר לא על ידינו.
עו"ד מוחמד רחאל: לא אני יודע.
מר עמי חן: כמה דקות. עשר גג.
עו"ד מוחמד רחאל: מה המרחק שהיה מהרכב שלו?
מר עמי חן: באיזה שלב?
עו"ד מוחמד רחאל: בשלב האחרון שזה
מר עמי חן: אני עמדתי ממש לידו. במעצר?
עו"ד מוחמד רחאל: לא במעצר, לפני העצירה שלו. לפני שהוא התחיל, ראה את הניידות. מה המרחק שהיה?
מר עמי חן: שוב פעם, מתחילת הפרסה המרחק היותר גדול, מרחק יותר קטן לקראת המעצר, ובמעצר היה לפנינו. מקביל אליו.
עו"ד מוחמד רחאל: הוא עקף רכבים?
מר עמי חן: כן.
עו"ד מוחמד רחאל: כמה?
מר עמי חן: לא יכול להגיד במספר. עקף.
עו"ד מוחמד רחאל: היה פס לבן?
מר עמי חן: בחלק מהמקרים כן
עו"ד מוחמד רחאל: ולמה אתם לא מציינים את זה בדוחות?
מר עמי חן: מצוין.
עו"ד מוחמד רחאל: שחלק היה פס לבן וחלק
מר עמי חן: תסתכל בדוח שלי. תחפש
עו"ד מוחמד רחאל: אתה יכול להראות לי?
כ.ה דניאל בן טלולה: הוא עוקף רחבים בפס לבן מלא, כמו כן מזגזג מנתיב לנתיב.
עו"ד גנית אטיאס: שורה 6.
עו"ד מוחמד רחאל: אתה אומר פס לבן מלא. אני לא רואה שציינת
כ.ה דניאל בן טלולה: מה הוא צריך להגיד יש מאה מטר פס לבן מקוקו? הוא אומר את זה, הוא מציין את הדברים האלה. כן שאלה הבאה.
עו"ד מוחמד רחאל: אתה אומר שבהתחלה היה מרחק גדול. מה זה מרחק גדול?
מר עמי חן: מאה מאתיים מטר
עו"ד מוחמד רחאל: לא, אחרי הפרסה
מר עמי חן: אז אני אומר. בין מאה למאתיים מטר גג משהו כזה.
עו"ד מוחמד רחאל: מה המרחק שלכם היה בזמן שהוא ביצע את העקיפות?
מר עמי חן: זה המרחק הכללי. זה לא היה מרחק יותר גדול.
עו"ד מוחמד רחאל: לא הבנתי
מר עמי חן: אני אומר, המרחק של מאתיים מטר.
כ.ה דניאל בן טלולה: המרחק הכי ארוך שהיה ביניכם...מאז זה רק הלך והצטמצם?
מר עמי חן: כן מ-250 מטר.
עו"ד מוחמד רחאל: באיזה מרחק הוא ביצע את העקיפות האלה?
מר עמי חן: אני מסביר, אני לא יכול להגיד לך מרחק מדויק.
עו"ד מוחמד רחאל: לא, רמה של מספר מטרים?
מר עמי חן: אני אומר בגדול 250 מטר, הצטמצם, יכול להיות ש-70 מטר, יכול להיות שעלה, אני לא יכול להגיד במדויק
עו"ד מוחמד רחאל: לא אבל ברגע שהוא עקף אתכם הייתם צמודים אליו?
מר עמי חן: מרחק שאני רואה.
עו"ד מוחמד רחאל: אה, לא צמודים אליו.
מר עמי חן: מרחק שאני רואה.
עו"ד מוחמד רחאל: אוקי. יש פה את הדוח של אביב. שהיה לידך. הוא מציין בדוח שלו שהגענו למצב שאנחנו מאחורי הרכב במרחק של 5 מטרים והבחנו ברכב הנ"ל כאשר הוא עוקף רכב טויוטה ואחרי זה עוקף עוד רכב. עכשיו זה לא מתיישב עם הדברים שאתה אומר. אתה אומר שזה היה מרחק מסוים שיכולנו לראות את הרכב שלו אבל זה לא 5 מטרים
מר עמי חן: אני לא יודע כמה מטרים.
עו"ד מוחמד רחאל: חמישה מטרים זה סוג של צמוד
מר עמי חן: אבל אל תשאל אותי איך הוא מדד. תשאל אותו.
כ.ה דניאל בן טלולה: לא אבל אומרים לך שמישהו טוען פה, שהיה איתך באוטו, שזה חמישה מטרים, לפי מה שאתה ראית זה היה חמישה מטרים או משהו אחר? זאת השאלה. השאלה מה יותר משקף נכונה את מה שקרה.
מר עמי חן: בגלל זה אמרתי אני לא יכול להגיד את המרחק המדויק שהיה בינינו. יכול להיות שהוא מציין שמה עקיפות אחרות אני לא יודע. בגלל זה אני אומר תשאל אותו למה הוא התכוון.
עו"ד מוחמד רחאל: מה המהירות המותרת שם?
מר עמי חן: 90 קמ"ש אני חושב, או 70.
עו"ד מוחמד רחאל: ציינת שאתה נהגת במהירות של יותר מ-120 130
מר עמי חן: כן.
עו"ד מוחמד רחאל: ובסוף המרחק הזה שהיה בינך לבינו הצטמצם
מר עמי חן: נכון
עו"ד מוחמד רחאל: זאת אומרת שהוא נהג במהירות נמוכה ביחס למהירות שאתה נהגת.
מר עמי חן: תלוי באיזה שלב.
עו"ד מוחמד רחאל: מהשלב של הפרסה.
מר עמי חן: בסופו של דברים הוא נעצר במחסום, הוא האט לפני המחסום, וצמצמתי את הפער שם. בין לבין כן צמצמתי את הפער מן הסתם כי אני נוסע ...
עו"ד מוחמד רחאל: מצוין זו התשובה שאני... עכשיו אתה הסתכלת על המהירות שלך בזמן הנסיעה?
מר עמי חן: לא.
עו"ד מוחמד רחאל: בדוח שלך אתה אומר שהוא מזגזג, מסכן את משתמשי הדרך. אתה לא מציין שהוא נהג במהירות מופרזת
מר עמי חן: נו איפה השאלה?
כ.ה דניאל בן טלולה: סימן שהוא לא עבר את המהירות המותרת
מר עמי חן: אם אני נוסע במהירות מסוימת, גם אם אני נוסע על 160 כדי להדביק אותו, והוא עדיין בשלב ראשוני רחוק ממני או מתרחק, מן הסתם...
עו"ד מוחמד רחאל: מן הסתם אתה נסעת יותר ממנו
מר עמי חן: נכון, אני אומר אבל המהירות שלי, אני צריך לנסוע אליו 160-140 והוא נוסע לפניי וזה עדיין שלב ראשוני, ואני מדביק אותו, נותן גז כדי להדביק אותו, מן הסתם הוא גם לא נוהג 120-130, הוא נוסע יותר
עו"ד מוחמד רחאל: לפי הנוסחה שלך זה מקובל אבל אתה נסעת 120-130.
מר עמי חן: אני לא אמרתי. אני אמרתי יש רגעים שנסעתי 120 130, יכול להיות שנסעתי 140 ו-150. יש קופסא שאתם יכולים לבדוק.
כ.ה דניאל בן טלולה: אני מבקש את הקופסא גם.
עו"ד מוחמד רחאל: רוני שהעיד מקודם אמר שזה רכב בילוש, אין סירנה, לא כרזתם, והוא לא ידע שאתם שוטרים
עו"ד גנית אטיאס: לא, זה לא שהוא לא ידע שהם שוטרים, הוא העיד...(לא שומעים)
מר עמי חן: אבל לא סימנו מלכתחילה
עו"ד מוחמד רחאל: מצוין. וזה אנחנו מסכימים. למה שהוא יברח, זו השאלה.
מר עמי חן: למה שהוא יברח?
כ.ה דניאל בן טלולה: אתה לא צריך לענות
עו"ד גנית אטיאס: לא רק זה, לא טענו שיש מרדף או בריחה, אדוני אני לא מבינה מאיפה חברי מביא את הטיעונים האלה.
כ.ה דניאל בן טלולה: עו"ד דין אטיאס אם אתם מציינים לכאורה טיעון של מי שזה נסע אחריו, עבר מכוניות, זגזג וזה, זה מתאר סוג של מרדף. גם אם לא קוראים לזה מדרף,
עו"ד גנית אטיאס: או שאולי ככה הוא נהג באותו הרגע באותו מסיע שב"חים זה לא מופרך.
כ.ה דניאל בן טלולה: אבל אפשר להבין למה זו התחושה למי שקורא זאת מהצד. אגב, איזו עבירה זו של מרדף? הפרעה לשוטר?
עו"ד גנית אטיאס: דווקא כשיש מרדף אנחנו רושמים. ואנחנו גם לא מתייחסים לעניין המהירות המופרזת.
כ.ה דניאל בן טלולה: טוב. בואו נתקדם.
עו"ד מוחמד רחאל: אין לי שאלות.
כ.ה דניאל בן טלולה: חקירה חוזרת.
עו"ד גנית אטיאס: אין לי.
עו"ד מוחמד רחאל: רק למען הסדר הטוב, עד תביעה 5 לא זומן על ידי המגשימה, שלפי דברי...
כ.ה דניאל בן טלולה: מוותרים עליו
עו"ד גנית אטיאס: נכון. על 5 ו-6
עו"ד מוחמד רחאל: תני לי לסיים את המשפט, לפי דברי עד התביעה 8 כפי שהעיד בפני ביהמ"ש, הוא כן נטל חלק בחקירת הנאשם הראשונה, וכתב האישום, חבריי לא ביקשו לתקן את כתב האישום. אני סברתי שהוא יבוא לכאן להעיד
כ.ה דניאל בן טלולה: תחקור אותו בדרך של חקירה נגדית.
עו"ד מוחמד רחאל: אבל הוא חלק מעריכת החקירה הראשונה וגם
כ.ה דניאל בן טלולה: איך אתם מוותרים עליו אם הוא חלק מגובי ההודעות?
עו"ד גנית אטיאס: הוא לא גובה הודעה, עוד לפני הדיון אני אמרתי לחברי שיש דיסקים, שאלתי אותו אם הוא צרב את הדיסקים הוא אמר לי שלא צרב. חברי לא הגיע לצרוב את הדיסקים. שיצפה בחקירות ויראה שעוזי אכן נכח, נכנס יצא נכנס יצא, אבל הוא לא לקח חלק.
כ.ה דניאל בן טלולה: אז אתם לא תתייחסו לשום, לא תוכלו לבסס, זו המשמעות של מה שאתם אומרים, שום דבר לגבי שאלות שעוזי שאל. זו המשמעות.
עו"ד מוחמד רחאל: לא, יש דברים שנחתכו. יש פה חוקר שישב ואמר שהוא שאל.
עו"ד גנית אטיאס: שוב, מה שנחתך זה מה שרואים כמושחר בחקירה. זה הכל.
כ.ה דניאל בן טלולה: הם אומרים מבחינתנו הוא לא גבה את האמרה.
עו"ד מוחמד רחאל: מה זה מבחינתו? יושב פה אדוני ומונע...
כ.ה דניאל בן טלולה: הוא אמר שבשלב מסוים הוא רצה לבצע פיגועים והוא נכנס כדי שלא יחטוף פתאום איזה חפץ ויפגע בו.
עו"ד מוחמד רחאל: אבל הוא מסר גם שעוזי שאל שאלות.
כ.ה דניאל בן טלולה: אבל הם אומרים, לצורך ראיות התביעה עמדנו בחובה המוטלת עלינו. התפקיד שלהם זה להוכיח את גביית האמרה של עד, ע"י מי זה שגבה אותו. הם אומרים שהוא לא גבה את החקירה. הוא לא שאל שאלה אחת היא אומרת. אם יסתבר שהוא שאל אז הם לא יוכלו לעשות בזה שימוש. אתה יכול להביא אותו אם אתה רוצה כעד הגנה להראות, לא יודע. הם בוודאי ברגע שהם מוותרים עליו לא יכולים, לשיטתם הם יצאו ידי חובת הוכחה
עו"ד מוחמד רחאל: לכן אדוני אני אומר שאני מתנגד להגשת
כ.ה דניאל בן טלולה: אבל אתה לא יכול. אני קורא את ההודעה הכתובה הוא גבה אותה. על פי הטענה, לא ראיתי אותה, אבל כרגע מי שדיבר כל הזמן זה החוקר שהעיד פה. לכן הם אומרים מה אני צריך להביא סתם?
עו"ד גנית אטיאס: יותר מזה, אם חברי יגלה שעוזי שאל שאלות אנחנו לא מסתמכים עליהן. כי הוא לא שאל בחקירה שאלות.
כ.ה דניאל בן טלולה: זה לא מונע ממך להביא אותו כעד הגנה.
עו"ד מוחמד רחאל: השאלה עד כמה הסרטון של התיעוד החזותי יתעד את כל מה שהיה. כי החוקר אומר שעוזי גם שאל שאלות.
כ.ה דניאל בן טלולה: זה קשור למשקל של העדות הזאת, קבילות, אבל אני לא רואה כרגע טעם להביא אותו. אם תראה משהו אחר תגיד בסיכומים.
עו"ד מוחמד רחאל: אני לא יודע אם הסרטון הזה שלם או לא. אבל איך אני יכול לדעת מבלי להביא את אותו עמרוסי ולשאול אותו שאלה.
כ.ה דניאל בן טלולה: אבל יש גם שאלות אחרות. אפשר גם לראות פה חתכו פה חתכו, אז אפשר גם להביא את האחראי מ"ט. אבל להגיד איך אני יודע שזה משקף את הזה... אתה יכול להגיד את זה על כל דיסק.
עו"ד מוחמד רחאל: בסדר.
כ.ה דניאל בן טלולה: איך השם?
מר אביב סמדג'ה: אביב סמדג'ה
כ.ה דניאל בן טלולה: אתה מוזהר לומר אמת אחרת תהיה צפוי לעונשים. בבקשה.
עו"ד גנית אטיאס: אביב מה תפקידך במשטרה?
מר אביב סמדג'ה: היום חוקר בארוע הייתי בלש.
עו"ד גנית אטיאס: יש מניעה להגיש את הדוח?
עו"ד מוחמד רחאל: לא.
כ.ה דניאל בן טלולה: מסומן ת-6.
עו"ד מוחמד רחאל: אדוני אני מבקש לרשום שאני מתנגד להגשת הדוח.
כ.ה דניאל בן טלולה: טוב אז בוא תעיד.
עו"ד גנית אטיאס: בוא תספר לביהמ"ש איזו פעולה ביצעת?
מר אביב סמדג'ה: בתאריך ובשעה הנ"ל שרשום בדוח קיבלנו הנחייה לגשת לציר 80 שם התבקשנו לאתר רכב מסוג טויוטה קורולה לבנה שמספרה 6774766 כאשר הרכב נע על ציר 80. הגענו למקום נסענו מכיוון צומת הרא"ה לכיוון צומת אלערד, בדרך הבחנו ברכב המדובר שחולף על פנינו, נוסע לכיוון צומת הרא"ה. לפני שהגנו הבחנו ברכב ניידת שממתינה בצד הדרך ועוצרת רכבים. ישר דיווחנו לניידת מתנ"א על כך שיש רכב מסוג זה בדרך אליהם. תוך כדי הנסיעה הבחנו ברכב בנהג שעוקף בפס לבן, רכב מסוג טויוטה טנדר לבן ישן בפס לבן מלא, מה שגרם לטנדר לסטות לשוליים, הרכב המשיך בנסיעה, אנחנו בקשר עין אחריו רצוף. המשכנו בנסיעה וגם במהלך הנסיעה שום פעם הרכב המדובר עקף סקודה בצבע כסף וגם כן גרם לה , עקף אותה בפס לבן, משם המשכנו בנסיעה, הרכב טויוטה בצבע שמפניה גם כן עקף אותה בפס לבן, גרם לה לבלום בחוזקה, לסטות ימינה. הגיע רכב שהם כמעט התנגשו.
כ.ה דניאל בן טלולה: לא הצלחתי להבין למה הוא צריך לסטות אם הוא עוקף אותו?
מר אביב סמדג'ה: הרכב המדובר, יצא לעקיפה פס לבן. ממולו מגיע רכב. כדי שלא יתנגשו הוא סטה ימינה לג'יפ. משם המשיך לדרך, כמובן דיווחנו כל הזמן לשוטרי מתנ"א עד שהם הגיעו לצומת הרא"ה ושמה הם נעצרו על ידי שוטרי מתנ"א. ברגע שהם נעצרו ניגשתי לנהג צעקתי לו לעצור וזו משטרה, דוממתי לו את המנוע והבחנו ב-6 אנשים בתוך הרכב, כאשר נהג הרכב היה סאלם מגנם, והובאו לתחנה.
עו"ד גנית אטיאס: רק שאלה אחת, כמה שוטרים הייתם ברכב ואיפה כל אחד ישב?
מר אביב סמדג'ה: אני לא זוכר בדיוק , אני ישבתי ליד הנהג, עמי חן היה הנהג, רוני דדון היה מאחורה.
כ.ה דניאל בן טלולה: אין לי שאלות נוספות.
עו"ד מוחמד רחאל: אני רואה שאתה זוכר הכל.
מר אביב סמדג'ה: מה שרשום בדוח פעולה.
עו"ד מוחמד רחאל: אתה ישבת ליד הנהג נכון?
מר אביב סמדג'ה: נכון
עו"ד מוחמד רחאל: הסתכלת על המהירות בזמן הנסיעה?
מר אביב סמדג'ה: לא
עו"ד מוחמד רחאל: אתה יכול לשער פחות או יותר באיזה מהירות נסעתם?
מר אביב סמדג'ה: לא יודע אבל זה היה מהיר.
עו"ד מוחמד רחאל: פתחתם בנהיגה מבצעית?
מר אביב סמדג'ה: לא זוכר מה היה הדיווח בקשר, יכול להיות שכן, בדרך כלל כן
עו"ד מוחמד רחאל: מהרגע שראיתם את הרכב שלו אני מבין שהתחלתם לנסוע במהירות
מר אביב סמדג'ה: נסענו פרסה אליו, המשכנו אחריו בקשר עין רצוף כן
עו"ד מוחמד רחאל: כל מה שאתה מתאר בזמן שהוא עקף את הרכבים, באיזה מרחק הייתם?
מר אביב סמדג'ה: מרחק די סביר שאנחנו יכולים לראות אותו ולשמור על קשר עין רצוף
עו"ד מוחמד רחאל: מה זה די סביר?
מר אביב סמדג'ה: לא יודע להגיד מרחק
עו"ד מוחמד רחאל: פחות או יותר? כמו המרחק שלי ממך?
מר אביב סמדג'ה: לא, יותר רחוק
עו"ד מוחמד רחאל: אז לא 5 מטרים?
מר אביב סמדג'ה: זה לא 5 מטרים.
כ.ה דניאל בן טלולה: דווקא ביניכם זה קרוב ל-5 מטרים. אתה זוכר אם הפעלתם כריזה?
מר אביב סמדג'ה: יכול להיות שהפעלנו מהבהב. שזה עושה...
כ.ה דניאל בן טלולה: שזה כולל רעש לא רק אור?
מר אביב סמדג'ה: לא זוכר.
עו"ד מוחמד רחאל: כשהוא ביצע את העקיפות המרחק היה 100-150 מטר?
מר אביב סמדג'ה: לא יודע להגיד, לא זוכר. אבל ראינו בבירור שהוא עוקף, ראינו איזה רכב הוא עוקף, קשה היה לראות את המספר כי זה הכל בלהט הדברים, אבל היה קשה מאוד לזהות מספר רכב.
כ.ה דניאל בן טלולה: אתה יכול להעריך את המרחק לא במטרים?
מר אביב סמדג'ה: כבוד השופט אינני זוכר מרחק ואני מצטער שאני לא זוכר, פעם הבאה אני ארשום את זה.
כ.ה דניאל בן טלולה: מטרים אחדים?
מר אביב סמדג'ה: לא זוכר, לא התייחסתי לזה. אבל אני זוכר שהיינו בקשר עם הרכב וראינו אותו בבירור, ופס לבן, כל השתלשלויות הארוע
עו"ד מוחמד רחאל: זה מרחק גדול?
מר אביב סמדג'ה: זה לא מרחק גדול. אחרת לא היינו רואים. מרחק סביר שאנו יכולים לראות את מה שהוא עשה
עו"ד מוחמד רחאל: הייתם צמודים אליו בזמן שהוא ביצע את העקיפות?
מר אביב סמדג'ה: לא.
עו"ד מוחמד רחאל: יש בעיה עם הדוח שלך.
מר אביב סמדג'ה: זה מה שרשמתי.
עו"ד מוחמד רחאל: אתה מציין פה בדוח שלך הגענו למצב שאנחנו מאחורי הרכב במרחק של 5 מטר לערך, הבחנו ברכב הנ"ל כאשר הוא עוקף והתחלת לתאר את הרכבים.
מר אביב סמדג'ה: אז אני יכול להסביר את זה. יש מצבים כבוד השופט שאנחנו בנקרא לזה כן מרדף, לא מרדף, יש מצבים שאנחנו מגיעים למצב שאנו מתקרבים לרכב והרכב עושה תאוצה או עוקף בפס לבן, אנחנו לא יכולים להיות כמו שור שדוהר אחרי, אנחנו ממתינים שיהיה לנו שדה ראיה תקין ואז הרכב מתרחק ממנו שוב פעם ואז עוד פעם אנחנו מצטמצמים אליו. עוד הפעם מתרחק, עוד הפעם מצמצמים אליו. אבל כן אם רשום 5 מטר אז היינו במרחק של 5 מטר ממנו.
עו"ד מוחמד רחאל: ברגע שהוא עקב את הטנדר טויוטה במרחק של 5 מטרים?
מר אביב סמדג'ה: כן.
עו"ד מוחמד רחאל: ולמה לא קראתם לו להגיד לו אנחנו משטרת ישראל תעצור אתה מבצע עבירה
מר אביב סמדג'ה: כרזנו לו הוא כנראה לא עצר
עו"ד מוחמד רחאל: כרזתם לו?
מר אביב סמדג'ה: אני לא יודע להגיד. מה לא רשמתי בדוח לא היה.
עו"ד מוחמד רחאל: זה כביש עם סיבובים ? אני לא מכיר
מר אביב סמדג'ה: יש שמה מקומות שיש שם כמה סיבובים, בגלל זה יש פס לבן
עו"ד מוחמד רחאל: בשלב של העקיפות, זה היה עקיפות סמוכות?
מר אביב סמדג'ה: מה הכוונה סמוכות?
עו"ד מוחמד רחאל: כאילו אחת אחרי השניה.
מר אביב סמדג'ה: לא זה כמה מטרים ועוד הפעם מגיע עוד רכב, עוקף אותו, אנחנו מצמצמים אליו, עוד הפעם עוקף רכב
עו"ד מוחמד רחאל: זה היה החלק הישר של הכביש או איפה שהסיבובים?
מר אביב סמדג'ה: לא יודע להגיד. בפס לבן. תבואו לאזור שמה תראו איפה יש פס לבן. לא כל האזור יש פס לבן. יש מקומות של פס לבן. יכול להיות שיש שמה סיבובים, יכול להיות שיש שמה עליה, לא יודע. אני גם לא נוסע שמה הרבה.
עו"ד מוחמד רחאל: היו הרבה רכבים באזור שנסעו?
מר אביב סמדג'ה: יחסית לא
כ.ה דניאל בן טלולה: איזה מרחק מהרגע שביצעתם את הפרסה, עד למחסום שהוא נעצר?
מר אביב סמדג'ה: כמה קילומטרים. זה 15 קילומטר משהו כזה.
כ.ה דניאל בן טלולה: אתם נוסעים אחריו 15 קילומטר?
מר אביב סמדג'ה: משהו כזה כן. מצומת אלערד עד צומת הרא"ה. כשהגענו לצומת אלערד ממש לפני הצומת, לא זוכר יש שמה כיכר גדולה, ואז המשכנו.
כ.ה דניאל בן טלולה: והוא נעצר לפני הרא"ה או אחרי?
מר אביב סמדג'ה: ממש בצומת של הרא"ה. יש שם ניידת מתנ"א שהמתינה לו, חסמה אותו יפה מאוד.
עו"ד מוחמד רחאל: במחסום שמתנ"א הציבו, כשהרכב שלו נעצר. כמה רכבים נעצרו חוץ מהרכב שלו?
מר אביב סמדג'ה: היו, היו עוד רכבים שנעצרו.
עו"ד מוחמד רחאל: כמה?
מר אביב סמדג'ה: לא יודע להגיד, היו רכבים שנעצרו. כמה? חמישה כלי רכב לא יודע.
עו"ד מוחמד רחאל: והם כולם היו לפניו או אחריו?
מר אביב סמדג'ה: היו לפניו כמה. הוא לא היה הראשון שנעצר.
עו"ד מוחמד רחאל: וכמה אחריו?
מר אביב סמדג'ה: אנחנו היינו צמודים אליו אז לא יודע מי היה אחרי.
עו"ד מוחמד רחאל: אתם עקפתם רכבים?
מר אביב סמדג'ה: בשביל להגיע אליו בוודאי.
עו"ד מוחמד רחאל: את הרכבים שהוא עקף אתם עקפתם גם?
מר אביב סמדג'ה: כן. אחרי שהם סטו לשוליים וזה אפשר לנו לעבור.
עו"ד מוחמד רחאל: אז המרחק שלכם היה...
מר אביב סמדג'ה: פעמים שהיינו קרובים אליו מאוד, פעמים שהוא האיץ ולא יכולנו לעקוף אז המתנו עד שיהיה לנו שדה ראיה יותר טוב.
כ.ה דניאל בן טלולה: חקירה חוזרת? תודה רבה. תגישי את כל הדברים שחסרים.
עו"ד גנית אטיאס: אולי נחסוך את ההגשות. אין מחלוקת שהיה שב"חים נוסעים, אין מחלוקת שהוא הסיע שב"חים, אין מחלוקת שהוא נכנס לישראל שלא כחוק, ואין מחלוקת שהוא נהג ללא רישיון נהיגה. אז אני לא מגישה את הדברים האלה.
עו"ד מוחמד רחאל: אני רוצה לעשות מספר פעולות בתקווה שגם שם נוכל, אדוני רואה שאנחנו לא באמת...
כ.ה דניאל בן טלולה: אפשר להפסיק את ההקלטה.