הדפסה

בית משפט השלום בבאר שבע ת"פ 15265-03-11

מספר בקשה:184
בפני
כבוד ה שופטת שרה חביב

המבקשת

מחלקה משפטית ארצית לתיקי מכס ומע"מ

נגד

המשיבים

  1. דקל בן לולו
  2. חב' קסם היבוא בע"מ

החלטה

בקשת המאשימה לתיקון פרוטוקול הדיון מיום 21.2.2021.

ביום, 7.3.2021, הוריתי על תיקון הפרוטוקול לאור בקשת ההגנה שהוגשה. לאחר החתימה על ההחלטה הוברר כי המאשימה הגישה מטעמה בקשה לתיקון פרוטוקול אך זו לא נסרקה כראוי במערכת נט-המשפט. החלטה זו מתייחסת לבקשת המאשימה מיום 7.3.2021.

הבקשה מפרטת תיקונים טכניים של טעויות הקלדה, להם אין התנגדות על ידי ההגנה, ועל פניו נראה כי התיקונים מוצדקים, ועל כן אני מורה על תיקון הפרוטוקול כאמור להלן:

עמ' 500 ש' 11-10: במקום "שהתביעה הציעה" יירשם "שבית המשפט הציע". במקום "הדיון" ירשם "את הדיון".
עמ' 504 ש' 20: חלף המילה "לך" ייכתב "לכך".
עמ' 505 ש' 9: בנוגע לתאריך הדיון. תתוקן שנת הדיון לשנת 2018.
עמ' 508 ש' 6: המילה "לביטול" תוחלף במילה "לתיקון".
עמ' 508 ש' 24: המילים "נכון או לא" יוחלפו במילים "לא נכון".

לגבי מספר תיקונים מבוקשים ציינה ההגנה כי הדברים אינם מדוייקים או כי אינה זוכרת שנאמרו או התנגדה לתיקון. סבורתני כי יש לתקן כפי בקשת המאשימה ביחס לתיקונים שלהלן שכן אני זוכרת כי הדברים [או רוח הדברים] נאמרו, ועל כן אני מורה על תיקון הפרוטוקול כאמור להלן:
בעמ' 503 ש' 13: בית המשפט מתבקש להוסיף לאחר המילה "דיברנו" הערת בית המשפט "ב"כ הנאשם ביקש וטען לעונש של עבודות שירות במסגרת טיעוניו לעונש". אני זוכרת בבירור שהערתי את הדברים ועל כן אני מורה על התיקון האמור.

עמ' 504 שק 17: הסוף השורה תתווסף האמירה "אני לא מכירה הליך שנותנים לנאשם להעיד ולהיחקר נגדית בשלב זה ומתנגדת לכך".

עמ' 507 ש' 31-30: חלף המשפט "שנית, בהמ"ש הביע עמדות עונשיות שונות במהלך שלושת הדיונים במטרה להגיע לאיזשהו הסדר טיעון" ייכתב "שנית, ביהמ"ש הביע עמדות עונשיות שונות במהלך שלושת הדיונים במטרה להוביל את הצדדים לאיזשהו הסדר טיעון, ביניהן עמדה שכללה רכיב מאסר בפועל".

עמ' 509 ש' 13: לאחר המילים "לאחר הצגת הראיות" יוספו המילים "והגשת סיכומים".

בעמ' 508 ש' 16-12 הסכימה ההגנה לתקן את האמור בנוסח מעט אחר. התיקון המבוקש על ידי המאשימה משקף טוב יותר את הטיעון שהעלתה בדיון, הכל למיטב זכרוני ועל כן אני מורה על תיקון הפרוטוקול כדלקמן: "הגשתם בקשה לטעון בניגוד לפרוטוקול ולא לתיקון פרוטוקול. מעולם לא הוגשה בקשה לתיקון פרוטוקול. ההגנה מעולם לא פנתה לביהמ"ש נכבד זה בזמן אמת בבקשה לתיקון פרוטוקול. ככל שחשבו שנעשו דברים בניגוד למה שצריך לקרות או שלא הכל נכתב היו צריכים לומר זאת. הם לא הביעו שום התנגדות מצידם. הם גם לא ביקשו לפסול את המותב הנכבד. מעולם לא הוגשה בקשה כזאת. כל התמונה שהוצגה והטענות שהעלתה ההגנה נחשפו לראשונה לפני ערכאת הערעור רק לאחר מתן הכרעת הדין משום שזו לא מצאה חן בעיני חבריי, ואז החליטו לתקוף את ביהמ"ש".

המאשימה ביקשה להורות על שינויים נוספים בפרוטוקול הדיון, אליהם התנגדה ההגנה .
סבורתני כי יש לדחות את הבקשה בייחס לתיקונים המבוקשים שלהלן, מן הטעם שאינני זוכרת את הדברים לאשורם, וממילא הפרוטוקול משקף את רוח הדברים.

בעמ' 508 ש' 30 מבקשת המאשימה להוסיף משפט בסוף דבריה. בית המשפט אינו זוכר אם הנוסח המדוייק שבו נאמרה הטענה. בכל מקום רוח הטענה עולה מהפרוטוקול כפי שנכתב. אני דוחה את הבקשה בייחס לתיקון המבוקש.

בעמ' 509 ש' 2-1 מבקשת המאשימה להוסיף: "כידוע בהתאם להוראות סעיף 146 לחסד"פ טענת פסלות יש לטעון בהזדמנות הראשונה – בתחילת המשפט או לחילופין מיד לאחר שנוע על עילת הפסלות, אך הדבר לא נעשה בענייננו. נימוק זה כשלעצמו מהווה עילה לדחיית הבקשה". בית המשפט אינו זוכר אם הנוסח המדוייק שבו השתמשה המאשימה לשם טענתה. בכל מקום רוח הטענה עולה מהפרוטוקול כפי שנכתב. אני דוחה את הבקשה בייחס לתיקון המבוקש.

המזכירות תעביר החלטתי לצדדים.

ניתנה היום, כ"ד אדר תשפ"א, 08 מרץ 2021, בהעדר הצדדים.