הדפסה

בית משפט השלום בבאר שבע ת"א 6702-02-18

בפני
כב' השופט יורם ברוזה, סגן הנשיאה

תובעת/נתבעת שכנגד

יבגניה ואולין
ע"י ב"כ עו"ד דוד חיגר

נגד

נתבע/תובע שכנגד
יוסף וינר
ע"י ב"כ עו"ד משה דנוך

פסק דין

הצדדים הסמיכו את בית המשפט לפסוק לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד – 1984 וזאת ללא הנמקה בכל שלושת התביעות שבכותרת.

רקע:-
מקורו של הסכסוך הינו בהסכם שכירות בו שכרה התובעת את דירת הנתבע ברח' קרן קיימת בבאר שבע. ביום 13.7.17 ניתן פס"ד לפינוי המושכר במסגרת תא"ח 15846-06-17 (אשר לאחר מכן הוגשה בקשה לביטולו) ובעקבותיו פינה הנתבע את חפצי התובעת (בעודה מחוץ לישראל) מהדירה והשכיר אותה לאחר.

ת"א 6702-02-18 – בו התובעת מבקשת פיצוי בסך 176,000 ₪ בגין נזקים שנגרמו לה (לטענתה), הנתבע הגיש תביעה שכנגד על סך 9,675 ₪ בגין הפסד דמי שכירות, הוצאות בעבור החלפת המנעול וכן החיוב בהוצאות שניתן במסגרת פס"ד בתא"ח 15846-06-17 ואשר בוטל (בהסכמה) במסגרת הבקשה לביטול פסק הדין.

תא"מ 17951-10-18 – הינו תביעה שטרית שהגיש הנתבע להוצאה לפועל, ואשר ניתנה בה רשות להתנגד וענינה המחאה על סך 4,200 ₪ שניתנה בעבור שכ"ד לשלושה חודשים.

תא"מ 13690-11-18 – הינו תביעה שטרית שהגיש הנתבע ללשכת ההוצאה לפועל ואשר ניתנה בה רשות להתנגד ועניינה הינו שטר חוב על סך 10,000 ₪ שניתן כערבון להסכם הש כירות..

לאחר שעברתי על התצהירים, הסיכומים וטענות הצדדים כפי שעולות מהפרוטוקולים השונים הנני פוסק כדלקמן:-

דין התביעה והתביעה שכנגד במסגרת ת.א. 6702-02-18 להידחות.
דין התביעה השיטרית הן בתא"מ 13690-11-18 והן בתא"מ 17951-10-18 להידחות.

הנני מורה על סגירתם, לאלתר, של תיקי ההוצאה לפועל הרלוונטים שפתח הנתבע כנגד התובעת (509356-05-18 וכן 544614-09-18).

בנסיבות העניין אין צו להוצאות אם כי לא מצאתי לנכון לבטל את החיובים שהוצאות בהם חויב הנתבע במסגרת הליכי הביניים והם יעמדו על כנם.

מורה על החזר אגרה, בהתאם לתקנות, לידי הצדדים באמצעות באי כוחם, וזאת בהעדר מניעה חוקית אחרת בשים לב לדרך סיום התיק.

המזכירות תשלח את פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה לצדדים.

ניתן היום, ה' טבת תש"פ, 02 ינואר 2020, בהעדר הצדדים.