הדפסה

בית משפט השלום בבאר שבע ת"א 6506-10-20

בפני
כבוד ה שופטת אורית ליפשיץ

התובעים

  1. לוצאטו את לוצאטו - עורכי פטנטים
  2. אלוב בע"מ
  3. לוצאטו - משרד עורכי דין

נ ג ד

הנתבעים

  1. דוד סיטבון
  2. רד וול (ד.ס) בע"מ
  3. U-SEE2

החלטה

ישיבת קדם משפט, במעמד נציגים מוסמכים של בעלי הדין, נקבעת בזאת ליום 29.12.2021 בשעה 11:00.

לקראת ישיבת קדם המשפט יפעלו הצדדים כדלקמן:-

בעלי הדין ישלימו כל ההליכים המקדמיים, בהתאם לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ח – 2018 (להלן:- "התקנות"), כל בקשה תוגש בהתאם לתקנות.

ב"כ הצדדים יקיימו דיון מקדמי בהתאם להוראות תקנות 34 - 36 לתקנות, דיווח באשר לדיון המקדמי, יוגש לפי טופס 4 שבתוספת הראשונה לתקנות, 14 יום לפני ישיבת קדם המשפט.

רשימת בקשות שמבוקש לדון בהן בישיבת קדם משפט, תוגש בהתאם לתקנה 49 לתקנות, עד ולא יאוחר מ - 30 יום לפני ישיבת קדם משפט, במסירה אישית לצד השני תוך 5 ימים. תשובה לרשימת הבקשות תוגש תוך 10 ימים מרגע הקבלה.

רשימת עדים, בהתאם לתקנה 62 לתקנות, תוגש על-ידי התובעים 20 יום לפני ישיבת קדם משפט, ועל-ידי הנתבע ים 10 ימים טרם הדיון.

על אף המועדים הקבועים בתקנה 87 לתקנות, ככל שבדעת מי מבעלי הדין להגיש חוות דעת, מלבד אלו שצורפו לכתבי הטענות, ככל שצורפו, מובהר כי על התובעים להגישה עד ליום 1.7.2021. ככל שהנתבעים מבקש ים להגיש חוו"ד נגדית יעש ו כן עד ליום 3.10.2021.

מובהר כי בעל דין שלא הגיש חוות דעת עד למועדים אלו ייחשב כמי שוויתר על הגשת חוות דעת.

ניתנה היום, כ"ג אייר תשפ"א, 05 מאי 2021, בהעדר הצדדים.