הדפסה

בית משפט השלום בבאר שבע ת"א 64903-07-18

מספר בקשה:20
בפני
כבוד ה שופטת נעם חת מקוב

תובע

חיים גזית

נגד

נתבע
ארז יגר

החלטה

בקשה של התובע, להוצאת נספחים מתיק המוצגים של הנתבע.
התובע מבקש להורות על הוצאת מוצגים א' וו' מתיק המוצגים של הנתבע.

מוצג א'
מוצג א' הוא עותק של שתי הצעות מחיר לביצוע עבודות דומות לעבודות נושא הליך זה. לטענת התובע אין מדובר במסמכים שהתובע ערך ועל כן ניתן להגישם כראיות בתיק רק באמצעות עורכם. התובע מוסיף וטוען כי מדובר במסמכים שאינם רלוונטיים לתיק, מאחר שהצדדים להליך אינם צד להצעות המחיר והמועד בו ניתנו אינו המועד הרלוונטי למחלוקת נושא הליך זה.
הנתבע טוען מנגד כי מדובר במספר הצעות מחיר שביקש וקיבל ממהנדסים שונים ביחס לעבודה דומה לזו שביצע עבור התובע, וזאת על מנת ליתן אינדיקציה למחיר העבודה שאין חולק שבוצעה. עוד טוען הנתבע כי מסמכים אלו מסתדרים עם מוצג ב' לתיק ממנו עולה טענת התובע במסגרת הליך פלילי, כי שילם למהנדס עבור עבודה דומה סכום של 8,000 ₪. הוא מוסיף כי טענת התובע לפיה מסמך יש להגיש רק על ידי עורכו, אינה מדויקת וכי גם אדם שקיבל מסמך רשאי להציגו כראיה מטעמו בתיק משפטי.
אני מקבלת את בקשת התובע בנוגע למוצג א'. ניתן להגיש מסמך שהתקבל אצל מגיש המסמך, כראיה לכך שהתקבל אצלו, אולם לא כראיה לאמיתות תוכנו. יתר על כן, הצעות המחיר שצורפו, לא הופנו לנתבע, אלא ללקוחות שונים אשר שמם נמחק ועל כן אין כל בסיס להגשתן.
אילו ניתן היה להגיש את הצעות המחיר כראיה, הטענות לעניין מידת הרלוונטיות שלהן, היו נבחנות במסגרת משקל הראיה. אף ההתאמה של העולה מהצעות המחיר למוצג ב' איננה ממין העניין שכן אין בה כדי להכשיר הגשת הצעות מחיר שלא באמצעות עורך ההצעה או לפחות הנמען של ההצעה.
לאור האמור לעיל, הבקשה להוצאת מוצג א' מתיק המוצגים של הנתבע, מתקבלת.

מוצג ו'
מוצג ו' הוא דיסק און קי המכיל לטענת הנתבע ניתוח נתונים שגילה התובע. התובע טוען כי מדובר בעדות סברה מאחר ולא ברורה זהותו של המנתח של אותם נתונים ומהי מומחיותו. עוד טוען התובע כי מדובר במסלול עוקף הגשת חוות דעת מומחה וכי ככל שלנתבע יש דעה כזו או אחרת, עליו להציפה בשלב הסיכומים ולאחר חקירת המצהירים מטעם התובע.
הנתבע טוען מנגד כי אין מדובר במסמך ערוך או מגמתי אלא בהעלאה פשוטה של נתונים לדוח אקסל כך שניתן יהיה לערוך חישובים ולהסיק מסקנות. הוא מוסיף כי אין צורך במומחה לשם כך וכי כל בר דעת יכול להכניס נתונים לתוך דוח.
במסגרת תגובת הנתבע בסעיף 9, ציין הנתבע כי בכוונתו להעביר לתיק בית המשפט בימים הקרובים את דוח האקסל בצורה מודפסת. התגובה הוגשה ביום 09.03.20 ועד היום לא הוגשה הדפסה של הדוח. הצפייה בדוח באופן בו הוגש אינה נוחה ועל כן ככל שעומד הנתבע על הותרת מוצג ו' בתיק המוצגים מטעמו, ימציא עותק נייר לתיק בית המשפט בתוך 7 ימים ולאחר מכן תתקבל החלטה בעניין זה.
בשולי הדברים ייאמר כי הטענה בסעיף 10 לתגובת הנתבע איננה ממין העניין. השאלה אם ניתן להגיש מוצגים אם לאו, נבחנת לפי דיני הראיות. בית המשפט התייחס בהחלטה מיום 25.02.20 למחדל של התובע בכך שלא גילה מסמכים במסגרת הליך גילוי המסמכים ואף חייב את התובע בהוצאות בשל כך. גילוי מסמכים במסגרת הליך גילוי מסמכים, איננו מכשיר ראיות בלתי קבילות.

ניתנה היום, י"ב תמוז תש"פ, 04 יולי 2020, בהעדר הצדדים.