הדפסה

בית משפט השלום בבאר שבע ת"א 62525-02-20

בפני
כבוד ה שופטת עירית קויפמן

תובע
פלוני

נגד

נתבעת
שלמה סיקסט חברה לביטוח בע"מ

החלטה

לפני תביעה בקשר לנזקי גוף, אשר נגרמו לתובע, לטענתו, בתאונת דרכים ביום 20.10.2019.
לכתב התביעה צורפה בקשה למנוי מומחים רפואיים בתחום האורתופדיה והנוירולוגיה.

לצורך קידום וייעול ההליך המשפטי, יפעלו הצדדים כדלקמן:-

התובע ימציא לנתבעת בתוך 20 יום מהיום את העתק כתב התביעה, תצהיר בריאות וכן את הבקשה למינוי מומחים וטופס ויתור על סודיות רפואית והכל בצירוף החלטה זו. על ב"כ התובע לשמור בידיו את העתק אישור המסירה כך שניתן יהא להציגו לפי דרישת בית המשפט.

כתב ההגנה יוגש במועדים הקבועים בתקנות סדר הדין האזרחי [נוסח חדש], התשמ"ד – 1984
תגובה לבקשה למינוי מומחים רפואיים תוגש בהתאם לתקנה 6 לתקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), התשמ"ז - 1986.

את התשובה לבקשה למינוי מומחים, יש להגיש בתהליך הבקשה למינוי מומחים, לא ביחד עם כתב ההגנה ולא כבקשה חדשה.

המזכירות תסרוק את הבקשה למינוי מומחים כבקשה נפרדת.

באם לא תוגש תגובה לבקשה למינוי מומחים, בתוך המועד שנקבע, הרי שבית המשפט יכול לפרש זאת כהסכמה לסעד המבוקש בבקשה.

בעלי הדין ישלימו את ההליכים המקדמיים כולל שאלונים והליכי גילוי ועיון, תוך 45 יום מהגשת כתב ההגנה.

ככל שנדרשות בקשות ביניים יש להגישן בסמוך להיווצרות העילה להגשתן.

המזכירות תעלה את התיק לעיוני לצורך מתן החלטה בבקשה למינוי מומחים עם קבלת תגובת הנתבעת

ת.פ. ליום 26.5.2020.

ניתנה היום, א' אדר תש"פ, 26 פברואר 2020, בהעדר הצדדים.