הדפסה

בית משפט השלום בבאר שבע ת"א 625-11-19

מספר בקשה:6
בפני
כבוד ה שופטת נעם חת מקוב

מבקשת
סילן קידוחים בע"מ

נגד

משיב
פלוני

החלטה

בקשה לביטול פסק דין שניתן בהיעדר הגנה ביום 30.05.20.
כתב התביעה הוגש בגין נזקי גוף שנגרמו למשיב, הוא התובע (להלן: "התובע") לטענתו, בעת שעבד אצל המבקשת, היא הנתבעת (להלן: "הנתבעת").
לטענת התובע, ביום 11.06.17, עת עבד בניסור בטון באשדוד בהוראת הנתבעת, השתמש במכונת ניסור ותוך כדי שמשך את הכננת, השרשרת של הכננת נפתחה באופן פתאומי ופגעה בפניו של התובע, בשפתיים ובשיניים.

טענות הצדדים
הנתבעת טוענת כי יש לבטל את פסק הדין שניתן בהיעדר הגנה משום שכתב התביעה מעולם לא הומצא לה. לטענתה, נודע לה על מתן פסק הדין רק לאחר שנשלח אליה בהודעת "ווטסאפ" ביום 21.06.20, למספר הטלפון המופיע בהסכם העבודה של התובע.
הנתבעת טוענת כי כתב התביעה נשלח לכתובתה הישנה ולא לכתובתה הנוכחית ברח' יהודה הלוי 50/11 בבאר שבע, כפי שמצוין בהסכם העבודה של התובע מיום 09.03.20 וכפי שהתובע יודע היטב. עוד מציינת הנתבעת בהקשר זה כי במעמד חידוש הסכם העבודה עם התובע ביום 09.03.20, התובע לא אמר דבר על הגשת תביעה כנגד הנתבעת.
התובע טוען מנגד כי כתב התביעה נמסר כדין בכתובת הרשומה ברשם החברות וכן בטופס בל /250, בתביעה לתשלום דמי פגיעה ובתלושי המשכורת.
לעניין הסכם העבודה מיום 09.03.20, טוען התובע כי לא קיבל לידיו עותק מההסכם ולא היה מודע לשינוי הכתובת. עוד הוא טוען בעניין זה כי הנתבעת לא המציאה אישור מרשם החברות על שינוי כתובת.
התובע מוסיף כי הנתבעת לא צירפה כתב הגנה ולא טענה דבר בעניין סיכויי ההגנה שלה וכן לא צירפה תצהיר לבקשה.
הנתבעת, במסגרת תשובתה לתגובת התובע, מודה כי לא צורפו לבקשה תצהיר וכתב ההגנה מטעמה, מצרפת אותם לתשובתה ומבקשת לקבלם.
בעניין הסכם העבודה מיום 09.03.20 טוענת הנתבעת כי התובע חתם על שני עותקים וקיבל לידיו עותק אחד.
בעניין אישור המסירה הנטען, טוענת הנתבעת כי לא צורף לאישור המסירה תצהיר של המוסר וכן היא טוענת כי לפי האישור הוא נמסר בשעה 17:50 בעוד שמשרדיה סגורים החל מהשעה 16:00 בכל יום.
בעניין סיכויי ההגנה שלה, פרט לצירוף כתב ההגנה מטעמה, טוענת הנתבעת כי התובע היה בביתו שישה ימים בלבד ובמהלכם שולמו לו דמי מחלה. במסגרת התצהיר שצורף לתשובה, טען מר אילן ביברמן, אחד ממנהלי הנתבעת, כי עבודות הניסור מתבצעות בזוגות או בשלשות וכי במועד התאונה הנטען הוא היה בשטח ואף אחד משני העובדים האחרים שעבדו עם התובע בשטח, לא דיווחו לו על משהו חריג. כן הוא טוען כי לאחר ששב התובע מימי המחלה בהם שהה, הוא המשיך לעבוד כרגיל ולא התלונן על שום כאב או סבל.

דיון והכרעה
שני עקרונות מנחים את בית המשפט בבואו לדון בבקשה לביטול פסק דין שניתן בהיעדר הגנה, הראשון ביטול מחובת הצדק והשני ביטול על פי שיקול דעת בית המשפט.
באשר לביטול מחובת הצדק, הרי שבקשה לביטול פסק דין מחמת עקרון זה, תתקבל במקרים בהם פסק הדין הוא פגום כדוגמת מקרים בהם כתב התביעה כלל לא הומצא לצד השני.
בענייננו, קיים אישור מסירה מיום 05.11.19 בכתובת ברח' בר יוחאי 50 בבאר שבע. באישור המסירה נרשם כי כתב התביעה הונח במקום בשל סירוב לקבלו. הנתבעת טוענת כי לא קיבלה את כתב התביעה וכי היה על התובע לדעת שזו לא כתובתה. כאמור לעיל, התובע טוען כי שלח את כתב התביעה לכתובת המופיעה ברשם החברות ובתלושי השכר.
על אף שקיים ספק בנוגע לביצוע המסירה, לא מצאתי כי ניתן לקבוע חד משמעית כי לא הייתה מסירה כדין. הנתבעת טוענת כי כתובתה השתנתה, אולם לא מציינת מה היה המועד המדויק של השינוי, האם האתר הקודם נסגר לחלוטין ומתי דווח הדבר לרשם החברות אם בכלל. לא התברר אף היכן חתם התובע על הסכם העבודה ואם היה זה במשרדי הנתבעת בכתובתה הנוכחית.
מן הצד השני, צודקת הנתבעת בטענתה כי התובע לא צירף תצהיר מוסר, אלא רק אישור מסירה של הדואר. בנוסף אציין כי התובע ידע להעביר לנתבעת את פסק הדין בהודעת "ווטסאפ" ודומה שיכול היה לעשות כן גם לעניין כתב התביעה טרם הגשת בקשה לפסק דין בהיעדר הגנה. יש אף לתהות על כך שהתובע בעת שחתם על חידוש הסכם העבודה במרץ 2020, לא מצא לנכון לעדכן את מעסיקתו, כי הגיש נגדה תביעה ולתהות מדוע אינה מגישה כתב הגנה.
נוכח עמדתי כי נכון יהיה לבטל את פסק הדין בשיקול דעת בית המשפט, אינני מכריעה בשאלה אם הייתה מסירה כדין אם לאו.
בביטול על פי שיקול דעת, יבחן בית המשפט הן את סיבת מבקש הביטול למחדליו אשר אפשרו את מתן פסק הדין בהעדרו והן את סיכויי ההצלחה של מבקש הביטול בהליך עצמו. ראה בספרו של א. גורן סוגיות בסדר דין אזרחי (מהדורה 13, 2020) כרך א' בע' 918:
" כאשר פסק הדין אינו פגום, סמכות של בית המשפט לבטל את פסק הדין אינה סמכות שבחובה, אלא סמכות המסורה לשיקול דעתו. לעניין שיקול הדעת יש להציב את שני המבחנים הבאים: א. סיבת מחדלו של המבקש להתייצב או להתגונן; ב. סיכויי הצלחה כי הגנתו תתקבל. התשובה לשאלה השנייה היא החשובה יותר."
כאמור לעיל, הסיבה לאי הגשת כתב הגנה היא טענת הנתבעת כי כתב התביעה כלל לא התקבל אצלה ולא הכרעתי בסוגיה זו. מן הצד השני מצאתי כי הנתבעת הצביעה על סיכויי הצלחה של הגנתה לעניין החבות ובוודאי שבתביעות בגין נזקי גוף, ניתן לחלוק על גובה הנזק ועל כן ראוי יהיה לתת לנתבעת את יומה בבית המשפט.
על כן אני מורה על ביטול פסק הדין מיום 30.05.20.
נוכח האמור לעיל לעניין התנהלות התובע מול הנתבעת בנוגע להגשת כתב התביעה, לא מצאתי לנכון להתנות את ביטול פסק הדין בתשלום הוצאות.
החלטה לעניין סדרי הדיון בהליך תינתן בנפרד.

ניתנה היום, י"ב תמוז תש"פ, 04 יולי 2020, בהעדר הצדדים.