הדפסה

בית משפט השלום בבאר שבע ת"א 58745-07-19

מספר בקשה:1
בפני
כבוד ה שופטת נעם חת מקוב

תובעת
פלונית

נגד

נתבעים

  1. פליקס בן הרוש
  2. הפניקס חברה לביטוח בע"מ

החלטה

התובעת ביקשה למנות מומחה רפואי בתחום האורתופדיה. הנתבעת הותירה את הבקשה לשיקול דעת בית המשפט, אולם ביקשה כי המומחה יחווה דעתו אף בנוגע לנכותה של התובעת עובר לתאונה. התובעת לא התנגדה לבקשה זו.
אציין כי חרף הנחיית בית המשפט לנתבעת, להעביר תגובתה לבקשה למינוי מומחים למסגרת הבקשה הרלוונטית, הנתבעת לא עשתה כן. אך ורק על מנת לא לעכב את בירור ההליך, תינתן החלטה לפני שהנתבעת פעלה על פי החלטת בית המשפט. אין הדבר גורע מחובתה של הנתבעת לקיים א החלטות בית המשפט וככל שלא תעשה כן ישקול בית המשפט הטלת הוצאות לטובת אוצר המדינה.
אני ממנה את ד"ר אלי שטיינברג, טל' 03-XXXX720, כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום האורתופדי .
המומחה יקבע ממצאים לגבי מצבה הרפואי של התובע ת בעקבות אירוע תאונת הדרכים מיום 29.10.10, ובמיוחד יתייחס ל:
האם לוקה התובעת כיום בנכות, ואם כן, לאיזה תקופה ומה שיעור הנכות.
המומחה יביע דעתו באשר לקיומה של נכות זמנית, ככל שקיימת.
האם  יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבו  בעתיד.
מהן המגבלות התפקודיות של התובעת, אם בכלל, ובמיוחד בשים לב לעבודתה ומקצוע ה.
האם תהיה התובעת זקוק ה לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן - מהם סוגי הטיפולים ומהי העלות המשוערת של טיפולים אלה לפי המחירים הנכונים להיום.
המומחה יתייחס, בין היתר, לקשר שבין התאונה לבין מצב התובעת נכון להיום.
המומחה יתייחס בנוסף לכך לנכותה של התובעת בתחום האורתופדי ככל שקיימת, עובר לתאונה.
הצדדים רשאים להעביר למומחה כל מסמך רפואי שבידיהם למעט חוות דעת מומחים, המומחה יציין בחוות דעתו אלו מסמכים היו בפניו לצורך מתן חוות דעת.
מאחר ונחה דעתי כי קיימת ראשית ראיה בדבר אפשרות קיומה של נכות צמיתה כי אז בשלב זה וכמימון ביניים תישא הנתבעת בשכר טרחת המומחה.  הנתבעת תשלם את שכר הטרחה ישירות למומחה.
המזכירות תשלח הודעת מינוי.
אני מעמידה את שכרו של המומחה על סך של 4,500 ₪ בצירוף מע"מ. המומחה יודיע לבית המשפט ולנתבעת תוך 7 ימים מקבלת הודעת המינוי אם שכרו עולה על השכר האמור. כמו כן יודיע המומחה לבית המשפט ולצדדים תוך 7 ימים מיום קבלת המינוי, אם יש לו נגיעה למי מהצדדים.  
המומחה לא יבדוק את התובעת לפני חלוף 60 יום מהיום.
חוות דעת המומחה תימסר לבית המשפט ולצדדים ככל האפשר תוך 90 יום מיום הבדיקה.
הצדדים רשאים להפנות למומחה שאלות הבהרה תוך 15 יום מיום קבלת חוות דעתו של המומחה והמומחה מתבקש להשיב תוך 15 יום נוספים.
לאחר שתתקבל חוות הדעת תינתנה הנחיות בנוגע להגשת תחשיבי נזק.

ניתנה היום, ט"ו טבת תש"פ, 12 ינואר 2020, בהעדר הצדדים.