הדפסה

בית משפט השלום בבאר שבע ת"א 58242-05-20

מספר בקשה:4
בפני
כבוד ה שופטת נעם חת מקוב

תובעת
פלונית

נגד

נתבעת
A.I.G חברה לביטוח בע"מ

החלטה

לאחר שהנתבעת הודיעה כי בכוותה להסתמך על כתב ההגנה שהוגש על ידה ועל התגובה לבקשה למינוי מומחים שהגישה, תינתן החלטה בבקשה.
לאחר שבחנתי את בקשת התובעת למינוי מומחה, החלטתי כי יש מקום למנות מומחה בתחום הראומטולוגיה ואני ממנה את פרופ' משה טישלר, טל' 03-XXXX260 כמומחה רפואי מטעם בית המשפט.
המומחה יקבע ממצאים לגבי מצבה הרפואי של התובע ת, בעקבות אירועי תאונ ות הדרכים מיום 08.02.17 ומיום 03.03.18, ובמיוחד יתייחס ל:
האם לוקה התובעת כיום בנכות, ואם כן, לאיזה תקופה ומה שיעור הנכות.
המומחה יביע דעתו באשר לקיומה של נכות זמנית, ככל שקיימת.
האם  יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבה  בעתיד.
מהן המגבלות התפקודיות של התובעת, אם בכלל, ובמיוחד בשים לב לעבודתה ומקצוע ה.
האם תהיה התובעת זקוק ה לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן - מהם סוגי הטיפולים ומהי העלות המשוערת של טיפולים אלה לפי המחירים הנכונים להיום.
המומחה יתייחס, בין היתר, לקשר שבין כל אחת מן התאונות לבין מצב התובע ת נכון להיום.
הצדדים רשאים להעביר למומחה כל מסמך רפואי שבידיהם למעט חוות דעת מומחים, המומחה יציין בחוות דעתו אלו מסמכים היו בפניו לצורך מתן חוות דעת.
מאחר ונחה דעתי כי קיימת ראשית ראיה בדבר אפשרות קיומה של נכות צמיתה כי אז בשלב זה וכמימון ביניים תישא הנתבעת בשכר טרחת המומחה.  הנתבעת תשלם את שכר הטרחה ישירות למומחה בהתאם לדרישתו .
המזכירות תשלח הודעת מינוי.
המומחה יודיע לבית המשפט ולצדדים בתוך 7 ימים מיום קבלת המינוי, אם יש לו נגיעה למי מהצדדים.  
המומחה לא יבדוק את התובעת לפני חלוף 60 יום מהיום.
חוות דעת המומחה תימסר לבית המשפט ולצדדים ככל האפשר בתוך 90 יום מיום הבדיקה.
הצדדים רשאים להפנות למומחה שאלות הבהרה בתוך 15 יום מיום קבלת חוות דעתו של המומחה והמומחה מתבקש להשיב בתוך 15 יום נוספים.
לאחר שתוגש חוות הדעת ויסתיים שלב שאלות ההבהרה, תינתנה הנחיות להגשת תחשיבי נזק.

ניתנה היום, י"ח סיוון תשפ"א, 29 מאי 2021, בהעדר הצדדים.