הדפסה

בית משפט השלום בבאר שבע ת"א 56273-11-19

בפני
כבוד ה שופטת אורית ליפשיץ

תובעים
פלוני

נגד

נתבעים
ז.ר. מעדנים ואירועים בע"מ

החלטה

1. הנני מורה על מינויו של ד"ר אורן אריאל, 03-XXXX623 , כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום האורטופדי, מומחה אשר יבדוק את התובע.

2. המומחה יקבע ממצאים לגבי מצבו הרפואי של התובע בעקבות האירוע נשוא כתב התביעה, ובמיוחד יתייחס לפרמטרים הבאים:

2.1 . האם לוקה התובע כיום בנכות, ואם כן, לאיזו תקופה ומה שיעור הנכות.
2.2 . הקשר שבין האירוע נשוא התביעה לבין מצב התובע נכון להיום.
2.3 . האם יהיה התובע זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן- מהם סוגי הטיפולים ומהי
העלות המשוערת של טיפולים אלה לפי המחירים הנכונים להיום.
2.4 . האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצב ו בעתיד.

3. בעלי הדין רשאים להעביר למומחה כל מסמך רפואי שבידיהם לרבות חוות דעת מומחים.
המומחה יציין בחוות דעתו אלו מסמכים היו בפניו לצורך מתן חוות הדעת.

4. בשלב זה יישאו הצדדים בשכרו של המומחה, כמימון ביניים באופן שכל צד יישא במחצית משכר הטרחה.
שכרו של המומחה לא יעלה על 5,000 ₪ בתוספת מע"מ, הצדדים יפקידו את חלקם בשכר המומחה במזכירות בית המשפט בתוך 14 יום, והמזכירות לא תוציא כתב מינוי בטרם הופקדו הכספים.

5. חוות הדעת תימסר לבית המשפט ולבעלי הדין ככל האפשר בתוך 60 יום מהיום.

6. בעלי הדין רשאים להפנות למומחה שאלות הבהרה בתוך 15 יום ממועד קבלת חוות
הדעת והמומחה מתבקש להשיב בתוך 15 יום נוספים.

7. תחשיב נזק מטעם התובעים יוגש 45 יום לאחר הגשת חוות הדעת ותחשיב הנזק מטעם הנתבעים יוגש 30 יום לאחר מכן.

ניתנה היום, כ"ט חשוון תשפ"א, 16 נובמבר 2020, בהעדר הצדדים.