הדפסה

בית משפט השלום בבאר שבע ת"א 56194-06-16

לפני כבוד השופטת נעם חת מקוב

התובעים:
.1 אלכסנדר מירוצ'ניק

.2 קרינה מירוצ'ניק

.3 שרה מירוצ'ניק

נגד

הנתבעות:
.1 רשות מקרקעי ישראל מחוז דרום

.2 המועצה האזורית תמר נווה זהר

.3 חברת יהל מהנדסים ייזום פרויקטים בע"מ

החלטה

בקשה של הנתבעת 1 (להלן: "הנתבעת") למחיקת חלק משאלות ההבהרה שהעבירו התובעים למומחה מטעם בית המשפט.
לאחר שהוגשה הבקשה, הודיעו התובעים כי המומחה מטעם בית המשפט השיב על השאלות. הנתבעת עמדה על בקשתה וטענה כי ככל שתתקבל, יהיה מקום להוציא אף את התשובות של המומחה מן התיק ועל כן התבקשה תגובת התובעים לתוכן הבקשה.
לאחר עיון בבקשה, בתגובה ובתשובה החלטתי להיעתר לבקשה.
צודקת הנתבעת בטענתה כי בהחלטה מים 15.07.19 התבקש המומחה לחוות דעתו בשלוש סוגיות כפי שהועלו בחוות דעת הצדדים ועל כן אין מקום במסגרת שאלות הבהרה להרחיב את חזית המחלוקת בין הצדדים ולבקש התייחסות של המומחה מטעם בית המשפט לסוגיות שהמומחה מטעם התובעים לא התייחס אליהן.
טענת התובעים בתגובתם, כי אם אכן נגרמו נזקים אין זה משנה אם הנזקים נטענו על ידם במסגרת חוות הדעת שהגישו, תמוהה. התובעים הם שהחליטו מה לכלול בחוות דעת המומחה מטעמם והם שהחליטו מה לתבוע במסגרת תביעתם. מה שלא נכלל במסגרת זו אינו בחזית המחלוקת ולא יכול להפוך לכזה רק משום שנשאלה שאלה הבהרה וניתן לה מענה.
המומחה מטעם התובעים התייחס לעלות ממוצעת לליל אירוח (כולל ארוחת בוקר) ואין מקום במסגרת שאלות הבהרה לבצע הבחנות דקות יותר אשר לא באו לידי ביטוי בחוות דעת התובעים. על כן לא היה מקום לשאלה 4 לשאלות ההבהרה. הוא הדין בשאלה 9, אשר בה מתבקשת אלטרנטיבה של השכרה לטווח ארוך, אשר לא באה לידי ביטוי בחוות דעת התובעים.
אין מקום לבקש חוות דעת לתקופות שלאחר הגשת התביעה. ללא קשר לשאלה אם התובעים זכאים להגיש תביעה נוספת לגבי נזקים נוספים שנגרמו להם לאחר הגשת התביעה ואם דרוש לשם כך היתר פיצול סעדים אם לאו, ברור כי בתביעה הנוכחית, נתבעו נזקים עד יום הגשת התביעה ולא מעבר לכך ועל כן אין מקום לשאול את המומחה לגבי תקופות מאוחרות יותר. על כן יש למחוק את שאלה 10.
שאלה 11 אינה מובנת, שכן התובעים בחוות דעתם לא התייחסו לשאלה מה היה קורה אילו התממש התכנון המקורי ולא טענו בכתב התביעה כל טענה בעניין זה. על כן אף היא נמחקת.
צודקת הנתבעת אף בטענתה כי אין מקום לשאלת הבהרה המתבססת על הערכה לא ברורה של התובעים לשווי הקרקע בפרויקט. התובעים רשאים היו לשאול שאלה לגבי האופן בו העריך המומחה את שווי הקרקע לצורך חוות דעתו, אולם אין מקום לבסס שאלה על הערכה לא ידועה של הקרקע שלא ברור מקורה ובכל מקרה מקורה לא בחוות דעת המונחת בפני בית המשפט כחלק מראיות התובעים. על כן יש למחוק את שאלה 16.
אשר לנושא פינוי האדמה, בניגוד לנטען בתגובת התובעים, טענת הנתבעת לא הייתה לעניין הפער בין 500 קוב שצוינו בתצהירי התובעים לבין 750 קוב שצוינו בשאלה ההבהרה (ובטעות נרשם 75 קוב), אלא לעצם השאלה למומחה, שכן במסגרת חוות הדעת של התובעים אין התייחסות לעלויות אלה. הטענה ואמנם נטענה על ידי התובעים בהקשר לכך שהמגרש אינו מוכן למסירה (סעיף 23 לתצהיר התובע 1), אולם לא נטען דבר בעניין זה במסגרת חוות הדעת מטעם התובעים ועל כן אין מקום להפנות בעניין זה שאלה למומחה מטעם בית המשפט. על כן יש למחוק את שאלה 17.
יש למחוק אף את שאלה 19 באשר התובעים לא התייחסו בחוות דעתם לנושא עליית המחירים לשנה בקרקע לתיירות, את שאלה 20 משום שהתובעים לא התייחסו בחוות דעתם לנושא הרווח בגין מכירת המזון ואת שאלה 21 באשר התובעים לא התייחסו בחוות הדעת מטעמם לנושא המוניטין.
יודגש, האפשרות כי כל הסוגיות שנשאלו בשאלות ההבהרה רלוונטיות קיימת, אולם אין היא הופכת את השאלות ללגיטימיות. המחלוקת נתחמה על ידי כתבי הטענות לרבות חוות הדעת שהגישו התובעים והתובעים אינם יכולים לבצע מקצה שיפורים באמצעות המומחה מטעם בית המשפט.
על כן אני מקבלת את בקשת הנתבעת ומורה על מחיקת כל השאלות שביקשה הנתבעת למחוק. התובעים יגישו מסמך מתוקן של שאלות הבהרה לתיק, הכולל רק את השאלות שנותרו ובית המשפט יתעלם מן המענה לשאלות שלא תהינה כלולות במסמך זה. לא מצאתי לנכון להטריח את המומחה ולהורות לו למסור מסמך תשובות חדש.
ייאמר כי הנתבעת 2 פנתה אף היא במסגרת בקשה 67 בנוגע לשאלות ההבהרה שהעבירו התובעים למומחה ונראה כי בקשה זו לא נבחנה. רוב הבקשה חופפת את הבקשה של הנתבעת ומשקיבלתי את בקשת הנתבעת לא נדרשת בחינה נוספת. הנתבעת 2 התייחס לשתי שאלות נוספות במסגרת בקשתה – שאלה 2 ו שאלה 7. נראה כי לעניין שאלה 7 התשובה זהה, שכן המומחה נדרש להתייחס למועד שעד להגשת התביעה ולא מעבר לכך. למען הזהירות וככל שעקב הבקשה של הנתבעת, נשמטה בקשת הנתבעת 2, אאפשר לתובעים להתייחס לשתי שאלות אלה, או אם לאור ההחלטה כאן, הם מוותרים על שתי שאלות אלה, יודיעו על כך לבית המשפט תוך 10 ימים.
המועד להגשת מסמך השאלות המתוקן – ייקבע בהתאם, על מנת שבסופו של יום יהיה בתיק בית המשפט מסמך אחד של שאלות ההבהרה של התובעים.
אני מחייבת את התובעים לשאת בהוצאות הנתבעת ובשכר טרחת עו"ד בגין בקשה זו בסכום של 3,000 ₪ וזאת תוך 30 יום מקבלת החלטה זו.
הצדדים ימשיכו ויפעלו על פי החלטת בית המשפט מיום 28.11.19 ויודיעו לבית המשפט עד יום 12.02.20 אם עלה בידם להגיע לידי פשרה מלאה או חלקית.
ככל שלא יגיעו לידי פשרה יודיעו הצדדים בתוך אותו מועד אם הם מבקשים לחקור את המומחה מטעם בית המשפט או מומחים אחרים ואת משך החקירה המבוקש על ידם. הנתבעת תגיש בתוך אותו מועד בקשה בנוגע לעד נוסף ככל שהיא מבקשת לעשות כן.

ניתנה היום, י"ד טבת תש"פ, 11 ינואר 2020, בהעדר הצדדים.