הדפסה

בית משפט השלום בבאר שבע ת"א 54731-09-17

בפני
כבוד ה שופטת אורית ליפשיץ

התובעים

  1. גידור הדרום בע"מ
  2. קאמל אבו עאיש

ע"י ב"כ עו"ד חודורוב
נ ג ד
הנתבעים
1. מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד אמיתי סביון
2. סימה יצחקי
3. הפניקס חברה לביטוח בע"מ
נתבעים 2-3 ע"י ב"כ עו"ד אייל בוזגלו

החלטה

1. הדיון שבתיק זה נדחה לקדם משפט מסכם, במעמד בעלי הדין, ליום 27.4.2020 שעה 11:00.

2. התובע יגיש תצהירי עדויותיו, בצירוף כל המסמכים שבדעתו להסתמך עליהם, עד ליום 5.1.2020 - העתקים של הנ"ל ימסרו ישירות לב"כ הנתבעים.

הנתבעים והתובעת שכנגד יגיש ו תצהירי עדויותיהם, בצירוף כל המסמכים שבדעתם להסתמך עליהם, עד ליום 20.2.2020 - העתקים של הנ"ל ימסרו ישירות לב"כ התובע.

הנתבע שכנגד יגיש את תצהיריו לתביעה שכנגד שכנגד עד ליום 111/3/20.

בד בבד עם הגשת תצהירי העדויות יגישו הצדדים תיקי מוצגים, אשר בהם יכללו כל המסמכים שבדעת מגיש תיק המוצגים להסתמך עליהם במהלך המשפט.

יובהר, כי ככל שמספר העמודים של התצהירים או כל מסמך אחר, שיוגשו לבית המשפט, עולה על 40 עמודים, יפעלו הצדדים להגשת העתק פיזי מודפס ומדוגל של המסמכים האמורים – למזכירות בית המשפט, לא יאוחר מיום 20.2.2020.

המזכירות תדאג להעלות את העותק הפיזי ללשכת השופטת.

התצהירים יהיו קצרים ותמציתיים.
אם בדעת הנתבעות להעיד חוקרים – תינתנה עדויותיהם בתצהירים, במועד שנקבע לעיל. תצהירי החוקרים יופקדו בכספת ביהמ"ש ויובאו לידיעת הצד שכנגד, עם תום פרשת התביעה.

3. שום דבר מהאמור בתצהירי הצדדים לא יחרוג מגדר העובדות שהמצהירים יכולים להעיד עליהם מידיעתם האישית, ולתצהירים יצורפו אך ורק מסמכים, אשר ניתן היה להגישם באמצעות המצהירים, אילו היו מוסרים עדותם בע"פ במהלך המשפט.

4. צד הסבור שבתצהירי הצד שכנגד נכללו הצהרות או שצורפו להם מסמכים, בניגוד לדיני הראיות, או שיש בהם שינוי חזית או כל טענה אחרת, יהיה רשאי להשמיע התנגדויותיו בפתח הישיבה הבאה.

5. צד שיבקש להזמין עדים שלא באמצעות תצהיר - הן לצורך השמעת עדות והן לצורך הצגת מסמכים - יגיש בקשה מתאימה לביהמ"ש בתוך המועד הקבוע להגשת תצהירי העדות מטעמו.

6. הצדדים לא יהיו רשאים להזמין עדים (למתן עדות או לצורך הצגת מסמכים), אם ניתן היה לקבל את עדויותיהם הראשיות בתצהירים, ואשר לגביהם לא הוגשה בקשה לפי סעיף 5 לעיל, בתוך המועד שנקבע להגשת התצהירים.

7. צד המבקש לחקור מי מעורכי המסמכים המוגשים במסגרת תיק המוצגים, יודיע על כך לצד שכנגד, בתוך 21 ימים מעת קבלת תיק המוצגים.

8. כל אחד מבעלי הדין אחראי להתייצבות העדים מטעמו במועד ההוכחות, ועליו להגיש בקשה לזימון העדים תוך 30 יום ממועד קביעת התיק להוכחות.

בקשה לזימון עדים שתוגש לאחר המועד שנקבע לעיל, תידחה תוך חיוב בהוצאות.

ניתנה היום, כ"ג חשוון תש"פ, 21 נובמבר 2019, בהעדר הצדדים.