הדפסה

בית משפט השלום בבאר שבע ת"א 50505-03-20

מספר בקשה:3
בפני
כבוד ה שופטת נעם חת מקוב

תובעת
פלונית

נגד

נתבעות

  1. וורונין אנה
  2. שלמה חברה לביטוח בע"מ

החלטה

לאחר שבחנתי את בקשת התובעת למינוי מומח ים, החלטתי כי יש מקום למנות מומחה בתחום פסיכיאטריה ואני ממנה את ד"ר נועה קרת טל' 08-XXXX277 כמומח ית מטעם בית המשפט (להלן: " המומחה").
אציין כי התובעת ביקשה תחילה למנות גם מומחה בתחום הנוירולוגיה אולם לאחר מכן חזרה בה והיא מבקשת אך ורק מינוי מומחה בתחום הפסיכיאטריה.
אוסיף עוד כי מעיון במסמכים הרפואיים שצורפו לכתב התביעה עולה כי כבר בספטמבר 2019 צוין כי התובעת סובלת מרעד בידיים ובהמשך מצוין כי לא סבלה מרעד כזה טרם התאונה. בתחילה נבחנה אפשרות כי הרעד קשור לבעיה נוירולוגית אולם לאחר מכן נשללה אפשרות זו. על כן אינני מקבלת את טענת הנתבעת 2 כי המסמך היחידי הרלוונטי לבקשה למינוי מומחה בתחום הפסיכיאטריה הוא ממרץ 2020 ועל כן אינני מקבלת אף את טענתה להיעדר רצף טיפולי ואת מסקנתה כי אין מקום למינוי מומחה מטעם בית המשפט.
המומחה יקבע ממצאים לגבי מצבה הרפואי של התובע ת, בעקבות אירוע תאונת הדרכים מיום 21.08.19, ובמיוחד יתייחס ל:
האם לוקה התובעת כיום בנכות, ואם כן, לאיזה תקופה ומה שיעור הנכות.
המומחה יביע דעתו באשר לקיומה של נכות זמנית, ככל שקיימת.
האם  יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבה  בעתיד.
מהן המגבלות התפקודיות של התובעת, אם בכלל, ובמיוחד בשים לב לעבודתה ומקצוע ה.
האם תהיה התובעת זקוק ה לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן - מהם סוגי הטיפולים ומהי העלות המשוערת של טיפולים אלה לפי המחירים הנכונים להיום.
המומחה יתייחס, בין היתר, לקשר שבין התאונה לבין מצב התובעת נכון להיום.
הצדדים רשאים להעביר למומחה כל מסמך רפואי שבידיהם למעט חוות דעת מומחים, המומחה יציין בחוות דעתו אלו מסמכים היו בפניו לצורך מתן חוות דעת.
מאחר ונחה דעתי כי קיימת ראשית ראיה בדבר אפשרות קיומה של נכות צמיתה כי אז בשלב זה וכמימון ביניים תישא הנתבעת 2 בשכר טרחת המומחה.  הנתבעת 2 תשלם את שכר הטרחה ישירות למומחה.
בית המשפט יפנה להחלטה ברע"א 5299/19 פלוני נ. הפול – המאגר הישראלי לביטוחי רכב, שם הודגשה הגישה הליברלית שיש לנקוט בכל הנוגע למינוי מומחים מטעם בית המשפט ובמיוחד בתחום הפסיכיאטרי וכן נקבע כי ככלל יש להטיל את מימון הביניים על חברת הביטוח, למעט במקרים של ספק משמעותי באפשרות התובע להוכיח תביעתו או ספק לגבי תום ליבו. נראה כי מקרה זה אינו נופל לאילו מקטגוריות אלה ועל כן יש למנות מומחה ולהטיל את מימון הביניים על הנתבעת.
המזכירות תוציא הודעת מינוי.
אני מעמידה שכרו של המומחה על סך של 6,000 ₪ בצירוף מע"מ. המומחה יודיע לבית המשפט ולנתבעת 2 בתוך 7 ימים מקבלת הודעת המינוי אם שכרו עולה על השכר האמור. כמו כן יודיע המומחה לבית המשפט ולצדדים תוך 7 ימים מיום קבלת המינוי, אם יש לו נגיעה למי מהצדדים.  
המומחה לא יבדוק את התובעת לפני חלוף 60 יום מהיום.
חוות דעת המומחה תימסר לבית המשפט ולצדדים ככל האפשר תוך 90 יום מיום הבדיקה.
הצדדים רשאים להפנות למומחה שאלות הבהרה תוך 15 יום מיום קבלת חוות דעתו של המומחה והמומחה מתבקש להשיב תוך 15 יום נוספים.
לאחר מכן תינתנה הנחיות להגשת תחשיבי נזק.

ניתנה היום, י"ב תמוז תש"פ, 04 יולי 2020, בהעדר הצדדים.