הדפסה

בית משפט השלום בבאר שבע ת"א 47973-12-19

בפני
כבוד ה שופטת עירית קויפמן

תובעים
פלוני
פלונית

נגד

נתבעים

  1. פלוני
  2. איילון חברה לביטוח בע"מ

החלטה

לפני בקשה למינוי מומחה בתחום האורתופדיה בעניינם של שני התובעים .

התובעים 1 ו- 2 נפגעו על פי טענתם, בתאונת דרכים ביום 03.09.2017.

הנתבעת מתנגדת לבקשה.

לאחר עיון בבקשה למינוי מומחים,בתגובה לה ובתשובה , מצאתי שיש במסמכים הרפואיים שצורפו, משום ראשית ראיה למינוי מומחה רפואי בתחום האורתופדיה.
אמנם, קיים קושי מסוים מבחינת רצף טיפולי עד הגשת התביעה, אולם אין די בכך כדי לשלול מינוי מומחה. לעניין זה יצויין כי בפסיקה נקבע ש מאחר שתובע יכול להוכיח את מצבו הרפואי רק באמצעות מומחה שימונה, על בית המשפט להישמר מלנעול את הדלת בפניו, וכי במקרה של ספק יש למנות מומחה.

לפיכך, הנני ממנה את ד"ר דוד הנדל, מנהל יחידת עמוד שדרה במרכז הרפואי שערי צדק, ברח' נחשול 12, אבו טור ירושלים. טלפון: 072-XXXX333, 02-XXXX922, פקס: 02-XXXX929 כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום האורתופדיה, על מנת שיבדוק את התובעים ויחווה את דעתו ביחס למצב ם עקב התאונה מיו ם 03.09.2017. (להלן: "האירוע").

במידה וקיימת מניעה כלשהי מבחינת המומחה לשמש כמומחה מטעם בית משפט בתיק זה, יודיע המומחה תוך 7 ימים מיום קבלת המינוי.

הצדדים ימציאו למומחה תוך 15 ימים מסמכים רפואיים בדבר הטיפול הרפואי שקיבלו התובע ים. אין להמציא למומחה חוות דעת רפואיות או דו"חות ועדות רפואיות של המוסד לביטוח לאומי.

המומחה יקבע ממצאים לגבי מצבו הרפואי של כל אחד מהתובעים בעקבות התאונה מיום 03.09.2017 ובמיוחד יתייחס ל:
האם לוקה התובע/ת כיום בנכות צמיתה בגין התאונה, ואם כן, מה שיעור הנכות.
קשר שבין התאונה לבין מצב התובע/ת נכון להיום.
האם יהיה/תהיה התובע /ת זקוק /ה לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן מהם סוגי הטיפולים ומהי העלות המשוערת של טיפולים אלה לפי המחירים הנכונים להיום.
האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבו/ה בעתיד.
המומחה יתייחס גם לנכויות זמניות, ככל שקיימות.

שכרו של המומחה בגין כל אחת מחוות הדעת יעמוד על סך של 5,000 ₪ בתוספת מע"מ (בסה"כ 10,000 ₪ בתוספת מע"מ).

בשלב זה, וכמימון ביניים בלבד, תישא הנתבעת בשכרו של המומחה. הנתבעת תסדיר תשלום שכר טרחת המומחה ישירות עם המומחה.
המומחה לא יחל בעבודתו בטרם הוסדר שכר טרחתו.

חוות הדעת ימסרו לביהמ"ש ולצדדים ככל האפשר תוך 60 יום.

ב"כ התובעים יתאם עם המומחה מועד /ים לבדיקת התובע ים, שיחול לאחר תום המועד בו על הצדדים להמציא למומחה את המסמכים שבידיהם, והתובעים יתייצב ו לבדיקה במועד שיקבע וכן יתייצב ו ויבצע ו כל בדיקה נוספת כפי שיידרש על ידי המומחה.

הצדדים רשאים להפנות למומחה שאלות הבהרה תוך 15 יום מיום קבלת חוות הדעת והמומחה מתבקש להשיב תוך 15 יום נוספים.

עם קבלת חוות הדעת יינתנו הנחיות להמשך.
קובעת תזכורת פנימית ליום 1.12.2020 לצורך קבלת חוות הדעת.

ניתנה היום, ב' אב תש"פ, 23 יולי 2020, בהעדר הצדדים.