הדפסה

בית משפט השלום בבאר שבע ת"א 43782-08-19

בפני
כבוד ה שופטת עירית קויפמן

תובע
פלוני

נגד

נתבעת
כלל חברה לביטוח בע"מ

החלטה

לפני בקשה למינוי מומחה בתחום הפה והלסת.

התובע נפגע לטענתו ביום 26.01.2014 בתאונת דרכים, בעת שניסה לרדת מהרכב, נפל על פניו ונחבל בשיניו.

הנתבעת מתנגדת לבקשה, בין היתר מאחר שהיא כופרת באירוע התאונה ובחבותה.

לאחר עיון בבקשה למינוי מומחים, בתגובה לה ובתשובה לתגובה, מצאתי שיש במסמכים הרפואיים שצורפו, משום ראשית ראיה למינוי מומחה רפואי בתחום הפה והלסת.

לפיכך, אני ממנה את פרופ' עודד נחליאלי, מנהל המחלקה לכירורגית פה ולסתות, מביה"ח ברזילי באשקלון . טל': 08-XXXX062 כמומחה מטעם ביהמ"ש בתחום הפה והלסת , על מנת שיבדוק את התובע ויחווה את דעתו ביחס למצבו עקב התאונה מיום 26.01.2014 (להלן: "האירוע").

במידה וקיימת מניעה כלשהי מבחינת המומחה לשמש כמומחה מטעם בית משפט בתיק זה, יודיע המומחה תוך 7 ימים מיום קבלת המינוי.

הצדדים ימציאו למומחה תוך 15 ימים מסמכים רפואיים בדבר הטיפול הרפואי שקיבל התובע. אין להמציא למומחה חוות דעת רפואיות או דו"חות ועדות רפואיות של המוסד לביטוח לאומי.

טוענת הנתבעת כי התיעוד מטעם רופא השניים הפרטי הוא חוות דעת לא קבילה. אין בידי לקבל טענה זו. בפסיקה ניתנה פרשנות מרחיבה למונח "טיפול רפואי" ובמקרה של ספק, יפעל הספק לטובת התובע (רע"א 3007/12 פלונית נ' הראל חברה לביטוח בע"מ (30.5.12)).
בענייננו, המסמך שבמחלוקת הוא כרטיס טיפול שמפרט את הטיפולים שקיבל התובע, ואינו מהווה חוות דעת לא קבילה.

המומחה יקבע ממצאים לגבי מצבו הרפואי של התובע בעקבות התאונה מיום 26.01.2014 ובמיוחד יתייחס ל:
האם לוקה התובע כיום בנכות צמיתה בגין התאונה, ואם כן, מה שיעור הנכות.
קשר שבין התאונה לבין מצב התובע נכון להיום.
האם יהיה התובע זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן מהם סוגי הטיפולים ומהי העלות המשוערת של טיפולים אלה לפי המחירים הנכונים להיום.
האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבו בעתיד.

שכרו של המומחה יעמוד על סך של 5,000 ₪ בתוספת מע"מ.
מאחר שהנתבעת כופרת בחבות וטוענת כי התובע לא היה מעורב בתא ונת דרכים, וכאשר במסמכים שצורפו לא נזכרת מעורבות רכב, מבלי לקבוע מסמרות בעניין זה להמשך ההליך, נראה כי בהעדר תיעוד כאמור, יש להשית את שכר טרחת המומחה בשלב זה על התובע.
אשר על כן, בשלב זה, וכמימון ביניים בלבד, יישא התובע בשכרו של המומחה. התובע יסדיר תשלום שכר טרחת המומחה ישירות עם המומחה.
המומחה לא יחל בעבודתו בטרם הוסדר שכר טרחתו.

חוות הדעת תימסר לביהמ"ש ולצדדים ככל האפשר תוך 60 יום.

ב"כ התובע יתאם עם המומחה מועד לבדיקת התובע, שיחול לאחר תום המועד בו על הצדדים להמציא למומחה את המסמכים שבידיהם, והתובע יתייצב לבדיקה במועד שיקבע וכן יתייצב ויבצע כל בדיקה נוספת כפי שיידרש על ידי המומחה.

הצדדים רשאים להפנות למומחה שאלות הבהרה תוך 15 יום מיום קבלת חוות הדעת והמומחה מתבקש להשיב תוך 15 יום נוספים.

עם קבלת חוות הדעת יינתנו הנחיות להמשך.

קובעת תזכורת פנימית ליום 1.12.2020.

ניתנה היום, ב' אב תש"פ, 23 יולי 2020, בהעדר הצדדים.

חתימה