הדפסה

בית משפט השלום בבאר שבע ת"א 37803-02-19

בפני
כבוד ה שופטת רחלי טיקטין עדולם

תובעים

  1. שמואל תורגמן
  2. פנינה תורגמן
  3. עובדיה עוזיאל
  4. עידית סקוק
  5. שמעון כהן
  6. אבי דסטה
  7. חיים רחבינסקי

ע"י עו"ד ליאורה בראל ו/או עו"ד טלי דיין

נגד

נתבעים
1. עמיגור ניהול נכסים בע"מ
ע"י עו"ד גיל עטר ועו"ד מוטי אסרף
2. עיריית שדרות
ע"י עו"ד בנימין סעדון

נגד

צד ג' 1. ראול כץ ניהול פרויקטים בע"מ – ההודעה נמחקה
2. נש מהנדסים בע"מ
צד ג' 2 ע"י עו"ד חן בר – און

החלטה למינוי מומחה מטעם בית המשפט

התובעים הינם דיירי בניין משותף המצוי ברחוב השיטה 429 בעיר שדרות.
בשנת 2013 החלה הנתבעת 1 בביצוע תוספות בנייה לצורך הקמת ממ"דים בעיר שדרות, ובין היתר ביצעה פרויקט כזה במתחם מגורים, הכולל את הבניין נשוא התביעה.
התובעים טוענים כי מאז החלה עבודת בניית הממ"דים נגרם נזק רב לתשתיות שונות ובעיקר לתשתיות המים וה ביוב. התובעים טוענים כי בשל העבודות קיבלו חשבונות מים מנופחים.
לתיק הוגשה חוות דעת מטעם התובעים ערוכה על ידי המהנדס מר שמחה פלדמן לפיה לתובעים נגרמו נזקים רבים בשל רשלנותן של הנתבעות. כמו כן צוין שנגרמה סכנה ליציבות המבנה בשל היקוות הביוב בקרבת יסודות המבנה.
כן נטען לנזקים עקיפים בגין חוסר אפשרות להשתמש במים, הצפות, נזילות וכיוצ"ב. כן נטען לצחנה, לכלוך ופסולת וכיוצ"ב (ראו הפירוט המלא בכתב התביעה).
הנתבעת 2 טוענת כי אין לה כל אחריות במקרה דנן, ואין זה מתפקידה לפקח על הבנייה המבוצעת.
הנתבעת 1 טוענת כי אין כל קשר בין הנזקים הנטענים והמוכחשים לבין העבודות שבוצעו על ידה. חוות הדעת שהגישו התובעים הינה חסרת בסיס וספולקטיבית. התובעים העלו טענותיהם רק שנים לאחר תום העבודות בפרוייקט. העבודות הסתיימו בשנת 2011 או בסמוך לכך.
הנתבעת 1 הגישה הודעת צד ג' נגד החברה המנהלת/המפקחת של הפרויקט, ראול כץ ניהול פרויקטים בע"מ וכן נגד חברת נש מהנדסים בע"מ, אשר סיפקה לפרויקט שירותי הנדסה ו/או תכנון ו/או ייעוץ בכל הנוגע לאינסטלציה, מים, ביוב ומיזוג אוויר, לרבות פיקוח עליון.
בהמשך הגישה הנתבעת 1 בקשה למחיקת ההודעה נגד מפקחת הפרויקט, היינו נגד צד ג' מס' 1.
הנתבעת 1 הגישה חוות דעת ערוכה על ידי מהנדס יקי נחמן בע"מ. בסיכום חוות דעתו ציין הנ"ל כי לא הוכח בחוות דעת המהנדס מטעם התובעים ולא הוצג בבדיקות שנערכו כל ממצא היכול להצביע כי הכשלים הנטענים נגרמו עקב עבודות הפרויקט ו/או עקב התנהלות עמיגור במסגרת הפרויקט. הטענות העיקריות של התביעה הינן לגבי חלקי צנרת ביוב וכשלים מתחת או בסמוך לבניין – בחלקים אשר לא היו חלק מהפרויקט. טענות בגין אי התאמת התשתית הקיימת לתקינה העדכנית אינן רלוונטיות כי הפרויקט לא כלל שיפור או החלפת תשתיות גורפת ו/או התאמתן של תשתיות המבנה לתקנים העדכניים. עיקר הטענות שבתביעה היו נמנעות לו היו מבוצעות עבודות אחזקה מינימליות. עבודות האחזקה הינן באחריות הדיירים. התקבלה הצהרת מהנדס וכן תעודת השלמת מבנה לגבי העבודות שבפרויקט.
חברת נש מהנדסים בע"מ הגישה כתב הגנה בו טענה כי במסגרת הפרויקט ובהתאם להנחיות הנתבעת 1, מזמינת העבודה, הועתקו והוחלפו רק קווי המים והביוב שהיו מתחת לממ"דים המתוכננים, ולא כל הצנרת הישנה של הבניין. לאחר ביצוע העבודות נשוא הפרויקט לא אמורים להיות קווי מים ו/או ביוב מתחת לממ"דים שנבנו. לא הוזמן מצד ג' פיקוח צמוד, אלא פיקוח עליון. פיקוח צמוד נעשה על ידי המפקח מחברת ניצן ענבר ותמוהה מדוע לא הוגשה נגדו הודעה לצד שלישי. ככל שקיימת אחריות כלשהי היא רובצת על הנתבעת 1. לצד ג' אין אחריות לביצוע לקוי של עבודות אינסטלציה וביוב ו/או להחלטת מזמינת העבודה שלא להחליף את כל הקווים הישנים בבניין. לא נפל כל דופי בעבודת צד ג'.
חברת נש מהנדסים לא הגישה חוות דעת מטעמה ולא נתנה עמדתה למינוי מומחה מטעם בית המשפט. ככל ומעוניינת להגיש חוות דעת עליה להגיש עד ליום 01.11.20 שכן צפוי שלא ינתן לה להגיש חות דעת לאחר שיתחיל הליך עבודת המומחה מטעם בית המשפט, על חוות דעתו.
בעקבות הפערים בין חוות דעת הצדדים, פניתי לקבל עמדת הצדדים למינוי מומחה מטעם בית המשפט.
הצדדים נתנו עמדתם (למעט צד ג'), והתייחסו בין היתר למומחיות הדרושה של המומחה (ראה המחלוקת בעניין זה בין התובעים לבין הנתבעת 1).
לאחר ששמעתי את עמדת הצדדים ועיינתי בתיק , החלטתי למנות את המומחה מר דני וינברג כמומחה מטעם בית המשפט. מר וינברג כיהן כראש ענף מערכות בנין ואינסטלציה במכון התקנים. אני סבורה שמומחיותו של הנ"ל מתאימה ורלוונטית לבחינת טענות הצדדים. הפלאפון של המומחה – 052-XXXX141.
הצדדים ישלחו למומחה עד ליום 08.11.20 את כתבי הטענות על נספחיהם, לרבות את חוות דעת המומחים מטעמם, לרבות את המסמכים שעמדו בפני המומחה מטעמם.
המומחה יאפשר לצדדים, לבאי כוחם (ככל וירצו להשתתף בפגישה), ואף למומחים מטעמם להיות נוכחים בעת ביקורו בדירה.     
אני פוסקת את שכרו של המומחה בסך של 7,500 בתוספת מע"מ.
שכרו של המומחה יחולק שווה בשווה בין התובעים, הנתבעת 1 וצד ג' 2 .
בשלב זה לא מצאתי להטיל על הנתבעת 2 חובה לשאת בשכר טרחת המומחה.
הצדדים ישלמו למומחה את שכרו ישירות עד ליום 08.11.20.
אם יש למומחה מניעה כלשהי לשמש כמומחה בתיק זה, יודיע המומחה לבית המשפט אודות מניעה זו, מיד עם היוודע לו המניעה.
המומחה ימציא חוות דעת לתיק ביהמ"ש בתוך 45 יום ממועד הביקור בדירה.
בשכ"ט המומחה כלולות 6 שאלות הבהרה לכל צד.
ככל שבדעת מי מהצדדים לשאול שאלות נוספות, יחוייב אותו צד בתשלום נוסף למומחה בסך של 120 ₪ בתוספת מע"מ עבור כל שאלה.
ככל שבכוונת הצדדים לשלוח למומחה שאלות הבהרה יעשו כן תוך 21 יום מיום קבלת חוות דעתו.
אני קובעת קדם משפט שייתקיים בשאיפה לאחר שחוות דעת מומחה בית המשפט תהיה מונחת בתיק וכן לאחר שיהיה סיפק לצדדים לשלוח שאלות הבהרה - ליום 25.02.2021 שעה 13:30.
נציגי הצדדים המעורים בפרטי האירועים נשוא התביעה יתייצבו לדיון.
המזכירות תקבע ת.פ. ליום 08.12.20 על מנת שאבחן האם שולם שכרו של המומחה והאם נשלחו אליו המסמכים והאם נקבע מועד לבדיקה.
המזכירות תשלח ההחלטה לצדדים וכן למומחה (יש לצלצל אליו ולקבל פרטיו – כתובת מייל ודואר).

ניתנה היום, כ' תשרי תשפ"א, 08 אוקטובר 2020, בהעדר הצדדים.