הדפסה

בית משפט השלום בבאר שבע ת"א 36930-06-19

בפני
כבוד ה שופט תומר אורינוב

תובעים
פלוני

נגד

נתבעים
הראל חברה לביטוח בע"מ ח.פ520004078

החלטה

לאחר עיון בבקשה המתוקנת למינוי מומחים ובתגובה לה, מצאתי שקיימת ראשית ראיה למינוי מומחה רפואי מטעם ביהמ"ש בתחום האורתופדיה.

לפיכך, הינני ממנה את ד"ר אלכס גפטלר כמומחה מטעם ביהמ"ש בתחום האורתופדיה, על מנת שיבדוק את התובעת ויחווה את דעתו ביחס למצבה עקב התאונה מיום 06/08/18 [להלן: "האירוע"].

המומחה יקבע ממצאים לגבי מצבה הרפואי של התובעת בעקבות האירוע ובמיוחד יתייחס ל:-

כמה זמן, אם בכלל, נמשכה הנכות הזמנית (אי כושר לעבודה).
האם לוקה התובעת כיום בנכות צמיתה, ואם כן, מה שיעור הנכות.
קשר שבין התאונה לבין מצב התובעת נכון להיום.
האם תהיה התובעת זקוקה לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן מהם סוגי הטיפולים ומהי העלות המשוערת של טיפולים אלה לפי המחירים הנכונים להיום.
האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבה בעתיד.

בתוך 15 ימים, תמציא התובעת למומחה, ולכל בעלי הדין האחרים, את כל המסמכים בדבר הטיפול הרפואי שניתן, לרבות בדיקות לצורך אותו טיפול, ובלבד שלא תגיש למומחה חוות דעת רפואיות של מומחים או ממצאים של וועדות רפואיות של המוסד לביטוח לאומי (להלן: "המסמכים"). בתוך 30 ימים נוספים, רשאי כל בעל דין להמציא למומחה מסמכים נוספים.

שכרו של המומחה לא יעלה על 4,500 ₪ בתוספת מע"מ.

לאחר עיון בחומר הרפואי ובמסמכים שהוצגו, אני קובע, כי בשלב זה, וכמימון ביניים בלבד, תישא הנתבעת בשכרו של המומחה. הנתבעת תשלם את שכר המומחה, ישירות למומחה, ולא באמצעות קופת בית המשפט.

ב"כ התובעת יתאם עם המומחה מועד לבדיקת התובעת, שיחול לאחר תום המועד בו על הצדדים להמציא למומחה את המסמכים שבידיהם, והתובעת תתייצב לבדיקה במועד שיקבע וכן תתייצב ותבצע כל בדיקה נוספת כפי שיידרש על ידי המומחה.

המומחה מתבקש לפעול באופן הבא:

המומחה יודיע בתוך שבעה ימים האם ישנה מניעה כלשהי מטעמו לשמש כמומחה בתיק זה.
המומחה ישלח בתוך 14 יום, לצדדים וכן לתיק בית המשפט, דרישתו לתשלום שכר בצירוף אישור על ניהול ספרים וניכוי מס במקור.
המומחה ישלח לבית המשפט הודעה לגבי מועד ומקום הבדיקה, ובכפוף לכך שלא בטרם יעברו 45 יום ולא מאוחר מ 60 יום מקבלת ההחלטה והכל ככל שלא ניתנה החלטה אחרת.
ככל שהמומחה לא קיבל את החומר מטעם הנתבעת, יודיע על כך לבית המשפט ויקבל הוראות.

הצדדים רשאים להפנות למומחה שאלות הבהרה תוך 15 יום מיום קבלת חוות דעתו של המומחה והמומחה מתבקש להשיב תוך 15 יום נוספים.

עם קבלת חוות הדעת יינתנו הנחיות להמשך.

קובע לתזכורת פנימית בפני, ליום 28/01/20, לוודא קבלת חוות הדעת.

ניתנה היום, ו' תשרי תש"פ, 05 אוקטובר 2019, 20:50, בהעדר הצדדים.