הדפסה

בית משפט השלום בבאר שבע ת"א 35339-08-19

בפני
כבוד ה שופטת אורית ליפשיץ

התובע
א. נ.
ע"י ב"כ עו"ד לירן גלפנד
נ ג ד
הנתבעת
מנורה מבטחים לביטוח בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד עוזי לוי

החלטה

1. לאחר עיון בבקשה למינוי מומחים ובתגובה לה, מצאתי שקיימת ראשית ראיה למינוי מומחה
רפואי מטעם ביהמ"ש בתחום האורטופדיה.

2. לפיכך, הינני ממנה את ד"ר אלכס גפטלר, מומחה באורטופדיה וניתוחי עמוד שדרה מהמרכז הרפואי "סורוקה" בבאר שבע, רחוב נשר 9 באר שבע, 8465828, כמומחה מטעם ביהמ"ש בתחום האורטופדיה, על מנת שיבדוק את התובע ויחווה את דעתו ביחס למצבו עקב התאונה מושא התביעה  [להלן: "האירוע"].

המומחה יקבע ממצאים לגבי מצבו הרפואי של התובע בעקבות האירוע ובמיוחד יתייחס ל:-

כמה זמן, אם בכלל, נמשכה הנכות הזמנית (אי כושר לעבודה).
האם לוקה התובע כיום בנכות צמיתה, ואם כן, מה שיעור הנכות.
ג.          קשר שבין התאונה לבין מצב התובע נכון להיום.
ד.         האם יהיה התובע זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן מהם סוגי הטיפולים ומהי העלות המשוערת של טיפולים אלה לפי המחירים הנכונים להיום.
ה.         האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבו בעתיד.
ו.          האם קיים חשד סביר שנגרמה נכות לצמיתות גם בתחום הנוירולוגיה וכתוצאה מכך הוא מבקש להמליץ על מינוי מומחה נוסף בתחום זה.

3. בתוך 15 ימים, ימציא התובע למומחה, ולכל בעלי הדין האחרים, את כל המסמכים בדבר הטיפול הרפואי שניתן, לרבות בדיקות לצורך אותו טיפול, ובלבד שלא יגיש למומחה חוות דעת רפואיות של מומחים או ממצאים של וועדות רפואיות של המוסד לביטוח לאומי (להלן: "המסמכים"). בתוך 30 ימים נוספים, רשאי כל בעל דין להמציא למומחה מסמכים נוספים.

4. שכרו של המומחה לא יעלה על 4,500 ₪ בתוספת מע"מ.

5. לאחר עיון בחומר הרפואי ובמסמכים שהוצגו, אני קובעת, כי בשלב זה, וכמימון ביניים בלבד, תישא הנתבעת בשכרו של המומחה. התשלום יועבר ישירות למומחה, ולא באמצעות קופת בית המשפט. הגורם המשלם יפנה למומחה מיוזמתו, לקבלת חשבון לתשלום שכרו, ויפרע את שכרו, בתוך 60 ימים מהיום, כאשר בתום המועד ימציא  אסמכתא לתיק ביהמ"ש, להוכחת הפירעון. בהערת אגב אציין, כי ככול שיתעורר קושי להעביר למומחה את שכרו, הרי שבמקרה כזה יש להפקיד התשלום בקופת בית המשפט.

קובעת תזכורת פנימית לעוד 65 ימים לצורך קבלת אסמכתא להוכחת פירעון שכר המומחה.

6.         ב"כ התובע יתאם עם המומחה מועד לבדיקת התובע, שיחול לאחר המועד בו על הצדדים להמציא למומחה את המסמכים שבידיהם, והתובע יתייצב לבדיקה במועד שיקבע וכן יתייצב ויבצע כל בדיקה נוספת כפי שיידרש על ידי המומחה.

7. המומחה מתבקש לפעול באופן הבא:

א. בתוך 14 ימים, מעת קבלת החלטה זו ( 1) להודיע לבית המשפט, דבר הסכמתו לשמש כמומחה והאם קיימת מניעה מצדו לנוכח זהותם של הצדדים ומבטחיהם, מלשמש מומחה מטעם בית המשפט בתיק זה; (2) להודיע לצדדים, ללא המתנה לקבלת החומר הרפואי, על המועד והמקום שנקבע לביצוע הבדיקה (3) להמציא לצדדים, דרישה לתשלום שכרו, בליווי אישור על ניהול ספרים וניכוי מס במקור.
ב. להגיש את חוות הדעת לביהמ"ש ולבעלי הדין, בתוך 75 ימים.
ג.          לציין בחוות דעתו אלו מסמכים היו בפניו לצורך מתן חוות הדעת.

8.         הצדדים רשאים להפנות למומחה שאלות הבהרה תוך 15 יום מיום קבלת חוות דעתו של המומחה והמומחה מתבקש להשיב תוך 15 יום נוספים.

9. קובעת לתזכורת פנימית לעוד 90 ימים, על מנת לעיין בחוות דעת המומחה .

10.        מזכירות ביהמ"ש תפעל להעביר עותק ההחלטה למומחה ולב"כ הצדדים.

ניתנה היום, ט' חשוון תש"פ, 07 נובמבר 2019, בהעדר הצדדים.