הדפסה

בית משפט השלום בבאר שבע ת"א 3509-04-21

בפני
כבוד ה שופט מנחם שח"ק

התובע:

א.כ. - אלמוני

נגד

הנתבעת:
איילון חברה לביטוח בע"מ

החלטה

1.         לאחר שעיינתי בחוות הדעת מטעם בעלי הדין, ולאחר שאפשרתי לבעלי הדין ליתן את עמדתם לעניין מינוי מומחה מטעם ביהמ"ש או להגיע להסכמה בדבר גובה הנכות, ואלו לא הגישו כל הודעה בעניין זה , מצאתי כי יש מקום למינוי מומחה מטעם ביהמ"ש.
2.         לפיכך, הינני ממנה את ד"ר איברהים אבו סלאמה, רופא בכיר במחלקה הנוירולוגית במרכז הרפואי "סורוקה", ת.ד. 15171 באר שבע, כמומחה מטעם ביהמ"ש בתחום האורתופדיה, על מנת שיבדוק את התובע ויחווה את דעתו ביחס למצבו עקב התאונה הנטענת מיום 26.05.2011  [להלן: "התאונה"].
המומחה יקבע ממצאים לגבי מצבו הרפואי של התובע בעקבות התאונה ובמיוחד יתייחס ל:-
כמה זמן, אם בכלל, נמשכה הנכות הזמנית (אי כושר לעבודה).
האם לוקה התובע כיום בנכות צמיתה, ואם כן, מה שיעור הנכות.
ג.          קשר שבין התאונה לבין מצב התובע נכון להיום.
ד.         האם יהיה התובע זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן מהם סוגי הטיפולים ומהי העלות המשוערת של טיפולים אלה לפי המחירים הנכונים להיום.
ה.         האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבו בעתיד.
3.         בתוך 30 ימים, יעבירו בעלי הדין למומחה כל מסמך רפואי שבידיהם לרבות חוות דעת המומחים מטעמם.
4.         שכרו של המומחה לא יעלה על 4,500 ₪ בתוספת מע"מ. השכר כולל מענה על 5 שאלות הבהרה (כולל שאלות משנה) ואינו כולל עדות בבית המשפט.
5.         לאחר עיון בחומר הרפואי ובמסמכים שהוצגו, אני קובע, כי בשלב זה, וכמימון ביניים בלבד, ישאו שני הצדדים בשכר המומחה, בחלקים שווים. הצדדים יסדירו את שכר המומחה ישירות מולו ויגישו לתיק בתוך 45 ימים אסמכתא להוכחת תשלום חלקם בשכרו.  
6.         ב"כ התובע יתאם עם המומחה מועד לבדיקת התובע, שיחול לאחר המועד בו על הצדדים להמציא למומחה את המסמכים שבידיהם, והתובע יתייצב לבדיקה במועד שיקבע וכן יתייצב ויבצע כל בדיקה נוספת כפי שיידרש על ידי המומחה.
7.         המומחה מתבקש לזמן את התובע לבדיקה בהקדם האפשרי ולהשלים חוות דעתו בתוך 30 ימים מיום הבדיקה.
8.         ככל שיש מניעה מצד המומחה לקבל על עצמו את המינוי או להשלים חוות הדעת תוך הזמן האמור, הוא מתבקש להגיש הודעה מתאימה לבית המשפט בסמוך לאחר היוודע לו על המניעה.
9.         הצדדים יהיו רשאים להפנות למומחה שאלות הבהרה תוך 15 יום מיום קבלת חוות דעתו של המומחה והמומחה יתבקש להשיב תוך 15 יום נוספים.
10.        התיק יובא לעיוני ביום 10.12.2021.

ניתנה היום, כ"ה תשרי תשפ"ב, 01 אוקטובר 2021, בהעדר הצדדים.