הדפסה

בית משפט השלום בבאר שבע ת"א 35079-02-19

בפני
כבוד ה שופט תומר אורינוב

תובעים
פלוני

נגד

נתבעים
שירביט חב' לביטוח בע"מ

החלטה

לאחר עיון בבקשה למינוי מומחים, בבקשה המשלימה ובתגובה לה, מצאתי , גם אם בדוחק, שקיימת ראשית ראיה למינוי מומחה רפואי מטעם ביהמ"ש בתחום האורתופדיה. הגם שביום האירוע, התובע לא התלונן על כאבים בברך, הרי שעל פי בדיקה שנערכה לו בדצמבר 2015, עלו תלונות על כאבים בברך שמקורם באירוע התאונה הנטען.

לפיכך, הינני ממנה את פרופ' מיכאל דרקסלר כמומחה מטעם ביהמ"ש בתחום האורתופדיה, על מנת שיבדוק את התובע ויחווה את דעתו ביחס למצבו עקב התאונה מיום 16/04/14 [להלן: "האירוע"].

עם זאת, לא מצאתי בחומר הרפואי שצורף ראשית ראיה לקיומה של נכות בתחום הנוירולוגיה או האורולוגיה או רצף טיפולי בתחומים אלו בעקבות התאונה. לפיכך, הבקשה למינוי מומחים רפואיים בתחומים אלו נדחית.

4. המומחה שמונה יקבע ממצאים לגבי מצבו הרפואי של התובע בעקבות האירוע ובמיוחד יתייחס ל:-

כמה זמן, אם בכלל, נמשכה הנכות הזמנית (אי כושר לעבודה).
האם לוקה התובע כיום בנכות צמיתה, ואם כן, מה שיעור הנכות.
קשר שבין התאונה לבין מצב התובע נכון להיום.
האם יהיה התובע זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן מהם סוגי הטיפולים ומהי העלות המשוערת של טיפולים אלה לפי המחירים הנכונים להיום.
האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבו בעתיד.

5. בתוך 15 ימים, ימציא התובע למומחה, ולכל בעלי הדין האחרים, את כל המסמכים בדבר הטיפול הרפואי שניתן, לרבות בדיקות לצורך אותו טיפול, ובלבד שלא יגיש למומחה חוות דעת רפואיות של מומחים או ממצאים של וועדות רפואיות של המוסד לביטוח לאומי (להלן: "המסמכים"). בתוך 30 ימים נוספים, רשאי כל בעל דין להמציא למומחה מסמכים נוספים.

6. שכרו של המומחה לא יעלה על 4,500 ₪ בתוספת מע"מ.

7. לאחר עיון בחומר הרפואי ובמסמכים שהוצגו, ולא בלי התלבטות, אני קובע, כי בשלב זה, וכמימון ביניים בלבד, תישא הנתבעת בשכרו של המומחה. הנתבעת תשלם את שכר המומחה, ישירות למומחה, ולא באמצעות קופת בית המשפט.

8. ב"כ התובע יתאם עם המומחה מועד לבדיקת התובע, שיחול לאחר תום המועד בו על הצדדים להמציא למומחה את המסמכים שבידיהם, והתובע יתייצב לבדיקה במועד שיקבע וכן יתייצב ויבצע כל בדיקה נוספת כפי שיידרש על ידי המומחה.

9. המומחה מתבקש לפעול באופן הבא:

המומחה יודיע בתוך שבעה ימים האם ישנה מניעה כלשהי מטעמו לשמש כמומחה בתיק זה.
המומחה ישלח בתוך 14 יום, לצדדים וכן לתיק בית המשפט, דרישתו לתשלום שכר בצירוף אישור על ניהול ספרים וניכוי מס במקור.
המומחה ישלח לבית המשפט הודעה לגבי מועד ומקום הבדיקה, ובכפוף לכך שלא בטרם יעברו 45 יום ולא מאוחר מ 60 יום מקבלת ההחלטה והכל ככל שלא ניתנה החלטה אחרת.
ככל שהמומחה לא קיבל את החומר מטעם הנתבעת, יודיע על כך לבית המשפט ויקבל הוראות.

10. הצדדים רשאים להפנות למומחה שאלות הבהרה תוך 15 יום מיום קבלת חוות דעתו של המומחה והמומחה מתבקש להשיב תוך 15 יום נוספים.

11. עם קבלת חוות הדעת יינתנו הנחיות להמשך.

12. קובע לתזכורת פנימית בפני, ליום 22/01/20, לוודא קבלת חוות הדעת.

ניתנה היום, כ"א אלול תשע"ט, 21 ספטמבר 2019, 20:29, בהעדר הצדדים.